Tagarchief: duurzaamheid

Economische standpunten Partij voor de Dieren

Ik wil graag een vergelijking maken tussen standpunten van de verschillende politieke partijen in Nederland.

Ik begin met de partij voor de dieren, omdat ik me daar al een beetje in heb verdiept. Later wil ik een overzicht maken per partij en een aantal vergelijkingen tussen partijen.

De Partij voor de Dieren heeft 8 hoofdthema’s:
1. Economie
2. Milieu, klimaat en energie
3. Dierenrechten
4. Wonen, zorg, onderwijs en cultuur
5. Gezonde landbouw en duurzaam voedsel
6. veiligheid, privacy en burgerrechten
7. De natuur voorop
8. Europa, ontwikkelingssamenwerking en defensie

Ik begin met het thema economie
Het thema economie is opgedeeld in 2 subthema’s:
* bedrijfsleven
* werk en inkomen

En in dit overzicht begin ik met het subthema bedrijfsleven, anders wordt het te lang.

De belangrijkste standpunten
Bedrijfsleven (12 punten): 

1ūüĆ≥¬†Aanpak belastingontduiking
In samenwerking met andere EU-lidstaten wil de pvdd dat belastingafspraken met grote bedrijven openbaar worden gemaakt, multinationals worden verplicht transparant te zijn over de belastingen die zij betalen

2ūüĆ≥ Een ander meetinstrument van welvaart dan Bruto binnenlands product. Er is al een meetinstrument ontwikkeld: Monitor brede welvaart waarbij waarden worden gemeten als duurzaamheid, solidariteit, welzijn, gezondheid, kwaliteit van onderwijs. Er is aandacht voor de waarde van onbetaalde arbeid zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg.

3ūüĆ≥Vergroening belastingstelsel
In plaats van arbeid, worden milieuvervuilende producten en activiteiten en het gebruik van schaarse grondstoffen belast. (Belasting op bruto onttrokken waarde (BOW) in plaats van BTW.

De belastingkortingen voor producten en (groot-)verbruikers van fossiele energie moeten worden afgeschaft.

Er kan drastisch bezuinigd worden op subsidies en kortingen, want er wordt nog steeds jaarlijks 5 tot 10 miljard euro aan milieuvervuilende subsidies en kortingen verstrekt.

4ūüĆ≥¬†Circulaire economie
Zuiniger omgaan met grondstoffen.
Strengere eisen aan het ontwerp van producten, zodat zo min mogelijk materialen gebruikt worden en dat deze ook eenvoudig kunnen worden hergebruikt. Nieuwe producten moeten  voor een groot deel uit gerecyclede materialen bestaan en een zo lang mogelijke levensduur hebben.

Leaseconstructies waarbij bedrijven eigenaar blijven van het product, uitbreiding statiegeld en vervanging van huis-aan-huisverspreiding van drukwerk  door een opt-in systeem: je ontvangt geen folders of kranten, tenzij je daar met een ja-ja-sticker op je brievenbus om vraagt.

5ūüĆ≥
Democratiseren pensioenfondsen
Werknemers krijgen zeggenschap over het belonings-en provisiebeleid en over wat pensioenfondsen met hun geld doen.
‘De 1300 miljard euro investeringsruimte van de pensioenfondsen biedt een geweldige kans om bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren en te belonen. Het beleid van pensioenfondsen om te investeren in onduurzame sectoren als de vee-industrie, palmolie, fossiele brandstoffen en in de wapenindustrie, moet worden aangepakt. Pensioenfondsen mogen geen nieuwe investeringen doen in deze sectoren zonder een bindend ledenreferendum.’

6ūüĆ≥Duurzame en solidaire economie
Een economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee de mogelijkheden voor toekomstige generaties in gevaar te brengen. Een eerlijke verdeling van natuurlijker hulpbronnen.

Vervuilers betalen en duurzame keuzes worden beloond.

7ūüĆ≥¬†Leidende rol overheid bij tegengaan schaarste van grondstoffen
Er moet een Europese belasting komen op de invoer en productie van grondstoffen die een bedreiging vormen voor natuurlijke hulpbronnen of waarvan de productie grote schadelijke milieueffecten met zich meebrengt.

Het stimuleren van zuinig omgaan met grondstoffen door meer belasting op grondstoffen en energie.

8ūüĆ≥¬†Meer regels financi√ęle sector
Banken die door de Nederlandse overheid zijn of worden gered van faillissement moeten voldoen aan stevige verduurzamingseisen voor hun belonings- en investeringsbeleid. En op hun beurt moeten deze banken ook duurzaamheidscriteria stellen als zij zelf kredieten verlenen.

9ūüĆ≥Nieuw systeem geldcreatie onderzoeken
Onderzocht moet worden hoe een nieuw democratisch, transparant systeem van geldcreatie kan worden ingevoerd.

10ūüĆ≥Parallelle munten naast de euro
Elke vorm van verdergaande integratie betekent nivellering van de welvaart en de democratie, en het afbreken van de autonomie.

11ūüĆ≥Regionalisering van de economie
Duurzame producten maken en veel meer producten herstellen of een nieuwe bestemming geven.

De landbouw richt zich niet langer op bulkproductie. In plaats daarvan verlegt Nederland haar aandacht naar duurzame productie voor de regionale markt.

12ūüĆ≥Geen vaste sluitingstijd Horeca
Vaste sluitingstijden zorgen voor meer geweld op straat als alle kroegen ineens leegstromen.

https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/economie

Party for the Animals - Wikipedia

Stage en het klimaat

Naast het lopen van stage bij een loopbaancoachingsbureau, houden me nog een aantal andere dingen bezig.

Eerst even iets over mijn stage:
Ik heb mijn eerste stageweek achter de rug en dat is goed verlopen.
Ik ben aanwezig geweest bij 2 totaal verschillende intake-gesprekken, wat erg interessant was om te zien. Ook ben ik mee geweest naar een stage-evaluatie en heb een brainstorm bijgewoond over nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf.
Verder heb ik vooral gewerkt aan het maken van mijn stageplan waarin ik leerdoelen voor mezelf opstel, invulling geef aan de onderzoeksopdrachten die ik zal moeten uitvoeren en hiervoor een planning maak. Dit plan heb ik met mijn begeleider besproken.
Een aantal taken die ik zal vervullen zijn:
– Een aantal onderdelen van de begeleiding van cli√ęnten op me nemen.
– Een onderzoek doen naar de beschikbare testen die ingezet kunnen worden.
– Meehelpen met het ontwikkelen van trainingen en ook een training geven.

De omstandigheden zijn perfect. Zoals ik al eerder aangaf is mijn stagebegeleider flexibel en denkt zij goed met mij mee. Er valt een hoop te leren en ook kan ik regelmatig vanuit huis werken.

Toch vind ik het nog steeds erg spannend, omdat ik nog niet goed kan overzien hoe de komende periode zal verlopen en het allemaal nieuw voor me is. De komende tijd zal ik veel tijd en energie hierin steken.

Tot zover even over de stage. Inhoudelijk kan ik niet teveel delen in verband met de privacy van cli√ęnten. Voor mezelf maak ik hiervan natuurlijk wel notities.


Andere mensen helpen met dingen waar ik zelf veel mee heb geworsteld. 

Wat verder vaak door mijn hoofd spookt zijn de volgende onderwerpen: (deze dingen wil ik even delen/onthouden)

Het klimaat/milieu
Dit is een artikel op sochicken.nl dat me erg aansprak.
positief omgaan met klimaatverandering
Ik vind het fijn om ge√Įnspireerd te raken door alle duurzame innovatieve projecten zoals verticale landbouw en de ontwikkeling van bacteri√ęn die schadelijke stoffen opschonen. Hier wil ik graag meer over weten.
Ook geeft Jelle tips voor wat je zelf kunt doen om iets duurzamer te leven.

Zondag met Lubach over de bio-industrie
Erg zielig, vooral die schattige varkentjes.

De klimaatmarathon in De Balie
‘Op 15 september komt een unieke groep experts bijeen in De Balie in een 6 uur durende interviewmarathon over het klimaat. Yoeri Albrecht, Femke Halsema en Tijs van den Brink spreken met wetenschappers, kunstenaars, ondernemers, activisten en opiniemakers over de vraag: hoe gaan we om met klimaatverandering, √©√©n van de grootste uitdagingen van deze tijd?’

Hier vast een heel klein voorproefje (2 minuutjes):
trailer klimaat marathon

Tot zover over het thema klimaat en milieu.

Dan nog iets over het thema Etnisch profileren/racisme en/of discriminatie:
De snijtafel – wit is ook een kleur
Een kritische analyse van de documentaire van Sunny Bergman.

Een artikel over de documentaire met een reactie van Sunny op de kritiek

Ik wilde een stukje schrijven met een samenvatting van de inhoud van dit alles en mijn visie erop delen, maar daar heb ik de puf even niet voor. Ik vind hier namelijk van alles van, natuurlijk. Wie weet later weer.

En deze docu heb ik gekeken:
Tegenlicht – Het werken van morgen
Ook best wel spannend allemaal.

Groetjes!

die mensheid van tegenwoordig

Ik ben supergaar van het studeren. Vandaag heb ik in de bibliotheek gewerkt aan mijn beroepsopdracht diagnostisch onderzoek. Over het beoordelen van psychometrische instrumenten. Ik moet daarvoor een Engelstalig wetenschappelijk artikel analyseren. Taai hoor.

alvast wat notities
Aan de ene kant heb ik nu behoefte om heel passief te gaan liggen Netflixen. Maar ik voel tegelijkertijd een drang om een tekstueel overzichtje te maken van alle dingen die mij de afgelopen tijd hebben beziggehouden. Dat is namelijk nogal een hoop. Het zal weer eens niet.

Niet loslaten..
Er zijn wel periodes dat ik meer in mezelf gekeerd ben of meer bezig met mijn eigen leventje dan anders. Luchtiger periodes of onder een steen- periodes. Een korte periode van we zien wel.
En na zo’n korte periode van relatieve rust, komt mijn pitbull-achtige neiging om mij vast te bijten in de vragen des levens weer om de hoek kijken.

Wat een ellende 
Ik heb veel gelezen en bekeken en probeer er een samenhangend geheel van te maken. En een positief verhaal moet het worden. De wereld heeft meer positiviteit en liefde nodig, zo lijkt het.
Veel vervelende en nare dingen waren erbij, bij de berichten die mij ter oren kwamen.
Er zijn gewelddadige optochten geweest in Amerika met allerlei extremisten. Noord Korea showt trots kernwapens. Een hoop mensen op de wereld tonen zich onverdraagzaam, gekrenkt, gefrustreerd, gestresst en agressief. Waarbij zij zich zorgen maken over de economie en over terroristische dreiging.

De verziekte planeet
Mijn grootste zorg blijft het milieu. Hoe zat dat ook alweer met die plek op aarde waar een groot natuurgebied in rap tempo wordt gekapt? De longen van de aarde.

Had ik al eens gezegd dat volgens Stephen Hawkin de mensheid nog ongeveer 100 jaar op aarde zal kunnen leven? Al zijn voorspellingen moeilijk te doen, omdat alles constant verandert. Ook worden er weleens interessante ontdekkingen gedaan die de kijk op zaken verandert. De natuur past zich aan en hervindt telkens op de een of andere manier een nieuw evenwicht.

Oké Doei!
Ik ken mensen die alles als vanaf de maan van een afstandje lijken te bekijken. ‚ÄėGoh, interessant wat daar allemaal gebeurt. Mensen maken zichzelf veel te belangrijk. Wat nou, de aarde redden?! De aarde heeft ons niet nodig. Blijkbaar is de mensheid te dom om zichzelf in stand te houden. So be it.‚Äô De mensheid gedraagt zich ook als een plaag, een parasiet, een virus.

Stom zeg 
Ik heb geen oplossing op dit moment, in constateer alleen even een probleem.
Ondertussen probeer ik het beste van mijn leventje te maken. Ik wilde met iets positiefs komen, maar ik heb het idee dat dit niet helemaal lukt vandaag als het om de wereld gaat.
Ik streef altijd naar iets constructiefs met het overdenken van dergelijke kwesties. Ik wil mezelf en anderen geruststellen op de een of andere manier. Of hoop geven. Vertrouwen herstellen.
Ik heb later nog wel een paar positieve dingetjes te melden over vrede, duurzaamheid, praktisch idealisme en mooie initiatieven en ontwikkelingen. Maar nu ben ik echt te moe.

Even tussendoor
Met mijzelf priv√© gaat het trouwens wel goed de afgelopen tijd. Ik voel veel liefde voor mijn naasten, ik heb plezier, geniet, doe veel leuke dingen. Ik heb een stageplek gevonden bij een loopbaanadvies-bureau in Woerden en heb een aantal schoolvakken afgerond. Het enige is dat mijn motivatie om te koken en huis te houden ver te zoeken is. Ik eet een beetje raar. Ik probeer wel groente en fruit te eten, maar maak geen ‘echte maaltijden’. Brocolli met tosti bijvoorbeeld.
En het huis is een beetje vies. Maandagavond komt een vriendin eten, dus dan moet het gebeuren, want anders schaam ik me. Maargoed.

Series kijken
Ik ga lekker op de bank naar mijn nieuwe dystopische serie ‚Äė3%‚Äô kijken. Het gaat over een wereld waarin de bevolking wordt opgedeeld in armen die in krottenwijken leven en een klein clubje (3%) die tot de elite behoort. Jongeren worden op hun 20ste uitgenodigd om deel te nemen aan een programma dat test of zij geschikt zijn om zich bij de ‚Äėutopische‚Äô wereld van de rijken te voegen.

Lekker dramatisch
Je zou denken: kijk dan toch iets luchtigs en positiefs. Maar de schaduwkant fascineert me zo!
Later heb ik ook nog een dingetje over de mooie dingen die ik de afgelopen tijd heb gezien en gehoord.

Weltruste alvast