Tagarchief: economie en bedrijfsleven

Economische standpunten Partij voor de Dieren

Ik wil graag een vergelijking maken tussen standpunten van de verschillende politieke partijen in Nederland.

Ik begin met de partij voor de dieren, omdat ik me daar al een beetje in heb verdiept. Later wil ik een overzicht maken per partij en een aantal vergelijkingen tussen partijen.

De Partij voor de Dieren heeft 8 hoofdthema’s:
1. Economie
2. Milieu, klimaat en energie
3. Dierenrechten
4. Wonen, zorg, onderwijs en cultuur
5. Gezonde landbouw en duurzaam voedsel
6. veiligheid, privacy en burgerrechten
7. De natuur voorop
8. Europa, ontwikkelingssamenwerking en defensie

Ik begin met het thema economie
Het thema economie is opgedeeld in 2 subthema’s:
* bedrijfsleven
* werk en inkomen

En in dit overzicht begin ik met het subthema bedrijfsleven, anders wordt het te lang.

De belangrijkste standpunten
Bedrijfsleven (12 punten): 

1🌳 Aanpak belastingontduiking
In samenwerking met andere EU-lidstaten wil de pvdd dat belastingafspraken met grote bedrijven openbaar worden gemaakt, multinationals worden verplicht transparant te zijn over de belastingen die zij betalen

2🌳 Een ander meetinstrument van welvaart dan Bruto binnenlands product. Er is al een meetinstrument ontwikkeld: Monitor brede welvaart waarbij waarden worden gemeten als duurzaamheid, solidariteit, welzijn, gezondheid, kwaliteit van onderwijs. Er is aandacht voor de waarde van onbetaalde arbeid zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg.

3🌳Vergroening belastingstelsel
In plaats van arbeid, worden milieuvervuilende producten en activiteiten en het gebruik van schaarse grondstoffen belast. (Belasting op bruto onttrokken waarde (BOW) in plaats van BTW.

De belastingkortingen voor producten en (groot-)verbruikers van fossiele energie moeten worden afgeschaft.

Er kan drastisch bezuinigd worden op subsidies en kortingen, want er wordt nog steeds jaarlijks 5 tot 10 miljard euro aan milieuvervuilende subsidies en kortingen verstrekt.

4🌳 Circulaire economie
Zuiniger omgaan met grondstoffen.
Strengere eisen aan het ontwerp van producten, zodat zo min mogelijk materialen gebruikt worden en dat deze ook eenvoudig kunnen worden hergebruikt. Nieuwe producten moeten  voor een groot deel uit gerecyclede materialen bestaan en een zo lang mogelijke levensduur hebben.

Leaseconstructies waarbij bedrijven eigenaar blijven van het product, uitbreiding statiegeld en vervanging van huis-aan-huisverspreiding van drukwerk  door een opt-in systeem: je ontvangt geen folders of kranten, tenzij je daar met een ja-ja-sticker op je brievenbus om vraagt.

5🌳
Democratiseren pensioenfondsen
Werknemers krijgen zeggenschap over het belonings-en provisiebeleid en over wat pensioenfondsen met hun geld doen.
‘De 1300 miljard euro investeringsruimte van de pensioenfondsen biedt een geweldige kans om bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren en te belonen. Het beleid van pensioenfondsen om te investeren in onduurzame sectoren als de vee-industrie, palmolie, fossiele brandstoffen en in de wapenindustrie, moet worden aangepakt. Pensioenfondsen mogen geen nieuwe investeringen doen in deze sectoren zonder een bindend ledenreferendum.’

6🌳Duurzame en solidaire economie
Een economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee de mogelijkheden voor toekomstige generaties in gevaar te brengen. Een eerlijke verdeling van natuurlijker hulpbronnen.

Vervuilers betalen en duurzame keuzes worden beloond.

7🌳 Leidende rol overheid bij tegengaan schaarste van grondstoffen
Er moet een Europese belasting komen op de invoer en productie van grondstoffen die een bedreiging vormen voor natuurlijke hulpbronnen of waarvan de productie grote schadelijke milieueffecten met zich meebrengt.

Het stimuleren van zuinig omgaan met grondstoffen door meer belasting op grondstoffen en energie.

8🌳 Meer regels financiële sector
Banken die door de Nederlandse overheid zijn of worden gered van faillissement moeten voldoen aan stevige verduurzamingseisen voor hun belonings- en investeringsbeleid. En op hun beurt moeten deze banken ook duurzaamheidscriteria stellen als zij zelf kredieten verlenen.

9🌳Nieuw systeem geldcreatie onderzoeken
Onderzocht moet worden hoe een nieuw democratisch, transparant systeem van geldcreatie kan worden ingevoerd.

10🌳Parallelle munten naast de euro
Elke vorm van verdergaande integratie betekent nivellering van de welvaart en de democratie, en het afbreken van de autonomie.

11🌳Regionalisering van de economie
Duurzame producten maken en veel meer producten herstellen of een nieuwe bestemming geven.

De landbouw richt zich niet langer op bulkproductie. In plaats daarvan verlegt Nederland haar aandacht naar duurzame productie voor de regionale markt.

12🌳Geen vaste sluitingstijd Horeca
Vaste sluitingstijden zorgen voor meer geweld op straat als alle kroegen ineens leegstromen.

https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/economie

Party for the Animals - Wikipedia