Dames en heren

Tjongejonge wat is er een hoop haat in de wereld. Ik moet ECHT even op (digitaal) dieet.

Ik kon het niet laten, en heb op Joop.nl gevolgd hoe het gesprek met Anne Fleur verliep bij Pauw afgelopen dinsdag.
Zij is een jonge activiste die blogs en tweets schrijft. Onder andere over Thierry Baudet en (ja daar heb je hem weer) Geert Wilders.
Nu wordt zij (onder andere) met de dood bedreigd en moet onderduiken omdat aanhangers van deze partijen aanstoot namen aan haar woorden. Zij heeft zich zeer kritisch geuit op de vrouwonvriendelijke en fascistoïde uitspraken van Baudet.

Bij Pauw gebeurde er iets geks. Er werd aangekondigd dat Anne Fleur zou komen praten over haar onderduiken. Maar in het gesprek werd zij door Pauw en Ed Nijpels continue terecht gewezen, onderbroken en als dader weggezet. Of ze het er ook niet een beetje zelf naar gemaakt had. Denigrerend. In een artikel op internet werd op een rijtje gezet wat de reacties waren op dit televisieoptreden.
Ik kan het (gelukkig) niet terugvinden, het is echt om te kotsen zo respectloos en laag.
Het lijkt wel of het feit dat het om een vrouw gaat, voor nog meer verontwaardiging zorgt.
In veel reacties worden namelijk anti-feministische uitingen gedaan.

Getver
Ik merk dat een hoop onderwerpen bijzonder gevoelig liggen en dat een aantal stokpaardjes breed gedragen worden. Alleen al het woord feminisme bijvoorbeeld is iets dat mensen spontaan in furieuze woede kan doen ontvlammen. Een vies woord.

Feminisme
De definitie zoals deze op wikipedia staat is: de verzameling maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen die ongelijke (machts-)verhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseren en vrouwenemancipatie nastreven. Dat klinkt best mooi toch? Ook al hebben vrouwen het in Nederland goed, kritisch analyseren is nooit verkeerd.

alle mannen zijn hetzelfde
In vroegere tijden viel er veel te halen op dit gebied. Zoals stemrecht en het recht om als getrouwde vrouw te mogen werken. Ook de anticonceptiepil en abortus zijn belangrijke ontwikkelingen geweest. Van vrouwen die nu nog wat te zeiken hebben, heerst een onaantrekkelijk beeld van hysterische betuinbroekte, stekelharige, bh-loze, lesbische en mannenhatende zuurpruim-wijven. En sommige vrouwen zijn inderdaad teleurgesteld en verbitterd. Ik heb het vaker gehoord: ‘Alle mannen zijn hetzelfde’. Andersom komt dit natuurlijk ook voor.

topman
Vrouwen die mannen van de top willen stoten om het roer over te nemen, dat kan niet de bedoeling zijn?
In (de top van) het bedrijfsleven worden eigenschappen van mensen gevraagd die als typisch mannelijk worden gezien zoals dominantie, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en kracht.
Een vrouw wordt deze eigenschappen minder toegedicht.
Vrouwen zijn zacht, zorgzaam en gevoelig en zwak.

Diversiteit
Maar klopt dit wel? En in hoeverre zijn eigenschappen van mensen biologisch of juist cultureel bepaald? Worden mensen niet te veel in hokjes geduwd waar zij niet inpassen? In een stereotype gender-rol gedrukt? Is er nu echt een glazen plafond, of heeft de gemiddelde vrouw niet deze ambities? Ik heb zelf geen top-carrière voor ogen, maar ik vind wel dat ieder mens gelijke kansen moet krijgen. Het is een psychologisch principe dat mensen hun evenbeeld attractiever vinden dan mensen die niet op hen lijken.
Een quotum zou wat dat betreft misschien helemaal niet zo verkeerd zijn, omdat onbewust aan de (witte) man meer relevante kwaliteiten worden toegedicht (wanneer een man of meerdere mannen de werving en selectie voor zijn/hun rekening nemen). Deze diversiteit zorgt voor een benadering vanuit meerdere perspectieven en dus voor meer creativiteit.

In mijn studieboek over de vorming van persoonlijkheid is een hoofdstuk gewijd aan sekseverschillen. *
Hierin staat schematisch weergegeven dat eigenschappen veel meer overlap tussen de seksen hebben, dan algemeen wordt aangenomen. Eigenschappen die als typisch mannelijk worden gezien, komen bij veel vrouwen voor en andersom. Ik denk dat het goed is om hiervan bewust te zijn.

Ik denk dat de omgeving waarin mensen opgroeien een grote invloed heeft op mensen. Opvoeding zowel als maatschappelijke verwachtingen.

Biologie
Natuurlijk is er ook een biologisch element. Testosteron en oestrogenen doen veel met een mens.
Ik heb eens een interview gelezen met een transgender die van man naar vrouw ging. Zij vertelde dat de hormonen zorgden voor een wereld van verschil, voornamelijk in emotionaliteit.
Vrouwen komen van venus, mannen van mars is een populaire theorie.
Als mannen en vrouwen op de olympische spelen geen aparte categorieën waren, dan maakten vrouwen geen schijn van kans.

Wel vind ik  macho-cultuur intimiderend. Dit is iets waar ik niet veel van begrijp. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

samenwerken!
Ik denk dat mannen zich weggezet voelen wanneer hun masculiniteit bekritiseerd wordt.
In het verleden was er een duidelijke rolverdeling. Dit verschuiven, deze veranderingen, zorgen voor onzekerheid. Ook wil ik de welwillende mannen niet benadelen. Je weet wat ik van generaliseren vind. Ik heb het niet over het afpakken van macht, maar over een gelijkwaardige samenwerking.
Vaak genoeg zijn mannen de pineut.
Gelijkheid is vaak ook ten voordele van de man.

LBTQI
Bovendien is het volgens mij de vraag of de scheidslijn tussen de twee seksen wel zo scherp gesteld moet worden. Er zit nog een heel spectrum tussen. (LBTQI)
Zo heb ik een superleuk en interessant televisie programma gezien over gender. Met Ryanne van Dorst. geslacht! Met name werd er aandacht besteed aan hermafrodieten. Dat zijn mensen die geboren worden met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Dit schijnt een groot taboe te zijn, maar veel voor te komen.
Bij de geboorte wordt dan bepaald of er een jongetje of een meisje van gemaakt wordt door middel van een operatie.

We zijn allemaal mensen en hebben dus veel met elkaar gemeen. Niets menselijks is ons vreemd. We hebben allemaal 50% genen van papa en 50% genen van mama. Yin Yang.

check dit: Ook heel gunstig voor mannen!
equality

 

* Asendorpf, J.B. (2011). Psychologie van de persoonlijkheid. Berlijn, Duitsland.

diversiteit en politiek

Dichtbij-mijn-bed-show
Nog niet eerder in mijn leven heeft de politiek mij zo bezig gehouden als rond de Tweede kamer verkiezingen dit jaar. Voorheen was het een ver-van-mijn-bed-show waar ik in mijn dagelijks leven niet zoveel mee te maken had.


Hysterie

De afgelopen jaren voel ik mij steeds meer betrokken bij de wereld om mij heen. Dit wordt naast het hysterische mediacircus rond de campagnes (waaraan ik mij niet heb weten te onttrekken) onder andere aangewakkerd door het schoolvak diversiteit. Interculturele samenwerking wordt onder de aandacht gebracht, wat mooi aansluit op de actualiteiten.


Het houd niet op, niet vanzelf

Ik heb mij mee laten slepen en volgde de eindeloze stroom aan talkshows en krantenartikelen. Zoiets lijkt verslavend te werken. Deze week kwamen weer vele ongezellige berichten langs. Onder andere over een aanslag in Londen, over mishandelde varkens in België en over enge uitspraken van Erdogan.


‘Wat een linkse kankerzooi’

Zoveel mensen, zoveel (ongenuanceerde, uitgesproken) meningen. Het viel mij afgelopen week op hoe snel ‘gesprekken’ in de comments op Facebook en Youtube uit de hand lopen. Er zijn een hoop boze mensen. In een goede bui zijn deze reacties zo absurd dat het lachwekkend is en dus een entertainment-waarde heeft. Maar voornamelijk vind ik het treurig, omdat ik bang ben dat de vele scheldpartijen een ontwikkeling weergeven van grote ontevredenheid en hardheid in onze samenleving? De ‘asociale media’ als uitlaatklep. Moeten deze haatdragende mensen niet even opgevoed worden?


Fake news

Voornamelijk onderwerp van ‘gesprek’ is het thema dat ik in mijn vorige blog ook al noemde: integratie.
Ik lees veel agressieve kritiek, zowel op voor- als tegenstanders van de PVV. ‘links’ en ‘rechts’ worden als een soort scheldwoorden gebruikt en weggezet.  Links wordt geassocieerd met hypocrisie en niet objectief. Stemmingmakerij, dus per definitie onbetrouwbaar.  Rechts met egoïsme, hebberigheid en ongelijkheid. Ook meneer Trump heeft het regelmatig over ‘fake news.’ Ik geloof best dat veel journalisten tegenwoordig geen objectieve en kritische verslaggevers van de werkelijkheid meer zijn. Iedereen heeft zo zijn belangen. Bestaat er zoiets als DE werkelijkheid? En zo ja, waar vind je die? Ook zit ik natuurlijk in mijn eigen algoritmische Facebook-bubbel: Zaken die mij zouden kunnen interesseren, worden onder andere via Facebook onder de aandacht gebracht op basis van mijn likes. Zo krijg ik dus vooral dingen te zien die in mijn straatje passen en mij bevestigen in mijn wereldbeeld. Die dus totaal anders kan zijn dan die van veel andere mensen.

 

Onze tradities
Ik lees gemopper over dat Wilders zo weinig (positieve) aandacht krijgt in de ‘linkse’ media.
Ik heb juist het idee dat er veel te veel focus ligt op de denkbeelden van Wilders en dat door zijn invloed het debat wordt gedomineerd door de identiteits-kwestie. Partijen als de VVD en het CDA zijn steeds meer in de richting van de populistische PVV gekomen wat betreft nationalisme en een zeer streng immigratiebeleid.
Er wordt een podium geboden aan mensen die racistische uitspraken doen en het lijkt steeds normaler of geaccepteerder te worden. Dit vind ik een verontrustende ontwikkeling. Mensen moeten toch niet worden uitgesloten, maar juist meer worden betrokken? Er wordt gehamerd op ONZE Joods-Christelijke culturele achtergrond en de waarde van tradities. Ik vind dat cultuur iets is dat altijd in ontwikkeling is. En dat iets doen ‘omdat we dat altijd zo hebben gedaan’ geen valide argument is. Bepaalde tradities zijn op een gegeven moment aan vernieuwing toe (zoals zwarte piet).
Ik denk dat het gezond is om extreme standpunten zeer kritisch te benaderen.

Ik denk dat veel mensen vanuit ontevredenheid en angst, behoefte hebben zich af te zetten en vijandelijker worden naar elkaar.

 

Oorsprong van de politiek.
De tegenstelling links en rechts is niet meer zoals deze oorspronkelijk was. Ik las dat in vroeger tijden aan de linkerkant van de zaal in het parlementsgebouw de politici zaten met kritiek op de staat, gericht op verandering en aan de rechterkant de conservatieven die de invloed van de overheid graag wilde laten zoals het was. De definitie van links en rechts is inmiddels erg veranderd. Is het dus niet tijd om dit bij te stellen en niet de partijen en hun aanhangers lijnrecht tegenover elkaar te zetten?

 

Ieder voor zich
Ik denk ook dat onze samenleving is doorgeslagen in individualisme en kapitalisme, waardoor veel mensen alleen bezig zijn met het redden van hun eigen hachje. Omdat zij bang zijn om te moeten inleveren. Ik vind het belangrijk dat er een sociaal en humaan beleid wordt gevoerd.

 

Snap jij het?
Van mensen wordt verwacht dat zij een stem uitbrengen op de partij die hen vertegenwoordigt. Maar hoe kunnen mensen zonder verstand van zaken een weloverwogen keuze maken en de gevolgen van die keuze overzien? Maxim Hartman noemde politici gestoord, omdat eigenlijk niemand alle krachten die van invloed zijn, kan overzien. Als iemand de illusie heeft dat hij dit wel kan, is hij rijp voor het gesticht, want die persoon heeft duidelijk last van waandenkbeelden. Toch zou je denken dat er met een groep intelligente mensen wel iets bereikt kan worden op dit gebied? Ook aan de geloofwaardigheid en de motieven van veel politici wordt steeds meer getwijfeld. De optredens van lijsttrekkers de afgelopen tijd zijn verwarrend en lijken een groot bevreemdend toneelstuk.

 

Verbale diarree
PVV stemmers zijn zeer verongelijkt over het feit dat de PVV ondanks zijn 1,3 miljoen stemmers niet mee kan regeren. Dit is geen democratie.
Ik vind het eerlijk gezegd wel een geruststellend idee, omdat ik moreel verontwaardigd was over de uitspraken en standpunten van Wilders. Alles wat hij zegt, gaat zeer tegen mijn principes en belangrijkste waarden in. Hij hamert op de vrijheid van meningsuiting, maar misbruikt dit recht (vind ik) door mensen onder te braken met verbale diarree. Ook gaan zijn voorstellen in tegen afspraken die zijn gemaakt over mensenrechten. Hij sluit bevolkingsgroepen uit, waardoor het voor welwillende moslims en Marokkanen alleen maar moeilijker wordt om mee te draaien in de samenleving.


Onderdrukking

Ik denk ook dat alles dat onderdrukt wordt, harder terugkomt. Dit kun je ervaren met onderdrukte emoties die tot uitbarsting komen als een skippybal die je onder water probeert te drukken. Mannen die weer echt man willen zijn, als vrouwenemancipatie doorslaat in extremistisch feminisme. En moslims die des te gepassioneerder raken over hun religie wanneer zij niet worden geaccepteerd. Het blijft een lastige kwestie, omdat veel mensen tegen problemen aanlopen, die niet ontkent mogen worden. Maar generaliseren helpt niet.
Ik denk dat het waarderen van diversiteit nodig is en er zo vroeg mogelijk aandacht aan besteed moet worden. (op de basisschool en hulp voor ouders met jonge kinderen).

Uit elkaar gaan
Niet alle conflicten zijn op te lossen. Ik heb dit zelf ervaren. Ik vraag me soms wel af waarom mensen of landen niet gewoon uit elkaar gaan als het niet klikt. In plaats van elkaar te vermoorden of het leven zuur te maken. Nu ga ik even uit elkaar met alle mensen op internet die elkaar voor rotte vis uitmaken.


Pluralistische benadering

Een pluralistische benadering lijkt mij mooi en nastrevenswaardig wat betreft het omgaan met diversiteit.

Dit stuk uit mijn studieboek gaat over diversiteitsbeleid binnen organisaties, maar is denk ik ook toepasbaar in politiek opzicht.

Blom, H. (2008). Interculturele samenwerking in organisaties. Bussum, Nederland.

‘Pluralisme
Het pluralisme huldigt de opvatting dat iedere mens uniek is. Mensen maken deel uit van verschillende groepen die verschillende waardesystemen aanhangen.
Het pluralisme verbindt twee belangrijke waarden met elkaar, namelijk verscheidenheid en gelijkwaardigheid. Het gaat erom met verschillen om te gaan en zo een win-win-situatie te creëren. Ieder individu schept zijn eigen identiteit vanuit de verschillende groepen waarvan hij deel uitmaakt. Dit betekent dat je op zoek moet gaan naar middelen om die verschillende identiteiten met elkaar te verenigen. Mensen zitten immers niet in een bepaald hokje. De pluralistische visie gaat ervan uit dat mensen van elkaar leren als ze verschillende culturele achtergronden met zich meebrengen. Ze moeten het met elkaar eens worden over een gezamenlijke aanpak.

Er is een bottomline.
De ondergrens voor verscheidenheid ligt in het gelijkheidsbeginsel: gelijke rechten voor iedereen.

Verscheidenheid moet werkbaar blijven. Niet in alle gevallen kan rekening gehouden worden met diversiteit aan wensen, behoeften en verlangens. Binnen organisaties mag verscheidenheid bijvoorbeeld niet ten koste gaan van de professionaliteit. Een organisatie dient in staat te zijn doelen na te streven (effectiviteit) en wel op een handige manier (efficiëntie).

Het gaat erom de posities van conflictpartijen als het ware te ontleden om tot een gemeenschappelijke oplossing te komen.
Met een goede communicatie kan een oplossing gevonden worden. Een mogelijke werkwijze is het werken met een prioriteitenlijst. Dit is een lijst met concrete gesprekspunten die voor de partijen van belang zijn. Cruciaal is dat het gaat om concrete wensen van beide partijen. Onderbouwd met argumenten.
De pluralistische positie biedt mogelijkheden. Daar moet je wel wat voor doen.
Wanneer de bereidheid aanwezig is om gezamenlijk tot een oplossing te komen ben je al een stuk op weg.’

Peace!

Ik en mijn idealisme

De afgelopen weken heb ik meer dan ooit een obsessieve interesse in de politiek.
Er is dan ook een hele hoop om te doen in deze tijd, zo vlak voor de tweedekamer-verkiezingen.
Ik heb veel artikelen gelezen en programma’s gekeken om me te verdiepen in wat er allemaal gaande is. Soms is het lachwekkend, soms interessant, maar vaak ook doodvermoeiend.
En ja ik kijk het liefst naar ‘de linkse’ media op de NOS, omdat ik net als ieder ander mens het liefst mijn denkbeelden die ik al heb, bevestigd zie. Wel ben ik mij hiervan bewust. Hoewel ik het trouwens niet netjes vond hoe politici met andere ideeën werden behandeld door Eva Jinek (hoe onsympathiek ik Thierry Baudet en Jan Roos ook vind. Ik snap wel dat Wilders hier niet wil aanschuiven.) Al heb ik het idee dat ik dezelfde politieke voorkeur heb als Eva. Ik vind wel dat journalisten zich zoveel mogelijk onafhankelijk en onpartijdig moeten opstellen.

Je kan het niet snel goed doen
Ik ga waarschijnlijk hypocriet zijn met de uitspraken die hierna volgen. Met mijn moraal-ridder-houding, mijn ideeën die als ‘naief’ kunnen worden bestempeld, zaken waarin ik mijzelf zal tegenspreken omdat ik genuanceerd probeer te zijn. En waarschijnlijk maak ik mijzelf per ongeluk schuldig aan gedrag dat ik afkeur.
Één van de twee grote thema’s die mij momenteel het meest bezighouden is de discussie over vluchtelingen en Moslims. (het andere is Milieu)

angst
Al ben ik zelf ook kritisch op religie in het algemeen en op bepaalde elementen uit de Islam in het bijzonder, toch word ik verdrietig van Geert Wilders, zijn uitspraken en zijn populariteit. Ik ben erg allergisch voor racisme, discriminatie, stereotypen, vooroordelen, zelfs generalisaties en wat nog meer mooi in dit rijtje past. Al heb ik noodgedwongen meer begrip ontwikkeld voor ‘de boze/bange witte man’.
Ik op mijn beurt ben bang voor de polarisatie, en de haat.

auw
Wat ik in de wereld zie gebeuren, gaat me aan het hart. Het doet mij veel pijn om te zien dat hetgeen waar ik om geef, geweld wordt aangedaan: de wereld, de mensheid. Mijn idealisme en betrokkenheid lijkt mij regelmatig in de weg te zitten. Ik zou soms willen dat ik dingen van me af zou kunnen laten glijden, dat ik met meer distantie naar de wereld om mij heen zou kunnen kijken. Maar ik maak onderdeel uit van dit geheel en maak me grote zorgen.

kennis is macht?
Er zijn veel dingen waarover ik niet mee kan praten met echt onderbouwde argumenten, omdat het mij aan kennis ontbreekt. Al doe ik als een bezetene mijn best om mijn kennis (op het gebied van politiek) te vergroten, wordt het mij als sensitief mens regelmatig teveel. Ik weet dat het voor mij niet goed is om teveel op te gaan in zaken waar ik weinig invloed op heb. Dingen die ik graag mooier en beter zou willen zien dan ze zijn. Bovendien is de wereld kleiner en tegelijkertijd groter dan ooit door de globalisering en het internet. Er komt zo ontzettend veel informatie op me af, dat ik me steeds meer realiseer dat het onmogelijk is alle verbanden te overzien. De geschiedenis, de relaties met andere landen.. Daar valt een hoop over te zeggen en te ontdekken. Haast een onbegonnen zaak. Toch is mijn gevoel te sterk om te negeren.

Vroeger was alles beter
Ik heb het idee (dat is ten minste wat ik om mij heen hoor) dat er bepaalde zaken in Nederland achteruit zijn gegaan de afgelopen jaren. Zo zijn er veel bezuinigingen geweest in de zorg en op de werkvloer, zijn er minder betaalbare huurwoningen, zijn de prijzen omhoog gegaan en hebben mensen minder kans op een vaste baan. Dit zorgt voor veel onzekerheid en onrust. Deze ontevredenheid vergroot volgens mij de behoefte aan een zondebok.

Zwarte piet moet blijven
De discussies en debatten worden gedomineerd door het onderwerp: de identiteit van de Nederlander. Hetgeen we in bescherming moeten nemen.
Er is veel aandacht voor de wij-zij tegenstelling tussen OerHollandse/westerse mensen met hun culturele tradities die behouden moeten worden en niet westerse immigranten. Die laatste zouden de bron zijn van alle ellende. En in het bijzonder vormen de vluchtelingen die hierheen komen een bedreiging.

Minder Marokkanen
Geert Wilders heeft een hoop boute uitspraken gedaan, maar heeft desondanks een grote groep aanhangers en dreigt zelfs de grootste te worden. Ik heb mij hierin verdiept en heb (net als Tim den Besten in dit bijzondere fimpje: Tim den Besten zegt sorry) mijn best gedaan me te verplaatsen in de wensen en angsten van deze mensen. Ze zeggen dat Geert goede punten heeft, dat de zorgen over de Islam terecht zijn, dat de Islam een bedreiging vormt voor onze cultuur en westerse normen en waarden. Dat Wilders de enige is die dit probleem durft te benoemen.

Problemen benoemen
Ik heb geprobeerd mij open te stellen voor deze argumenten. We moeten wel luisteren, omdat de groep aanhangers schrikbarend groot is geworden. Het is een geluid uit onze samenleving dat gehoord moet worden, dat aandacht moet krijgen.
Ik geloof wel dat er over het algemeen in deze tijd meer dingen benoemd mogen worden dan een aantal jaar terug. Dit zie ik om mij heen en merk ik ook aan mijn eigen houding.
Marokkaanse jongeren schijnen bijvoorbeeld oververtegenwoordigd te zijn in de criminaliteitscijfers. Dit is problematisch voor zowel Nederlanders als Marokkaanse Nederlanders, dus is het een probleem dat aangepakt moet worden.

Marokkaan = terrorist
Wel heb ik grote problemen met de manier waarop mensen zoals Geert Wilders deze problemen willen aanpakken. Ook heb ik problemen met alle zaken die aan elkaar worden gekoppeld en over één kam worden geschoren. Zoals (van klein naar groot) terrorisme, islam, Marokkanen, buitenlanders, iedereen met een tintje.
Dat Geert Wilders beveiligd moet worden, zou een bewijs zijn van zijn gelijk. Blijkbaar ben je je leven niet zeker, wanneer je kritiek uit op de Islam. Ik denk dat het erg ligt aan de manier waarop je dingen brengt, al zou het best kunnen dat er een groep Moslims is die erg lange tenen heeft. Bovendien heeft Geert een hoop mensen beledigd met respectloze en discriminerende uitspraken als de term ‘kopvoddentax’ en ‘Willen jullie meer of minder Marokkanen in Nederland?…’ Ook Sylvana Simmons wordt met de dood bedreigd omdat zij onterecht zou opkomen voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Met de dood bedreigd worden, is hier ook geen bewijs van haar gelijk.

Er zijn ook goede Moslims
Ik geef toe dat ik geen Islamieten in mijn vriendenkring heb. Ik kan dus niet vanuit mijn persoonlijke ervaring bewijzen dat er ook goede Moslims tussen zitten. Volgens mij is dit iets dat tegenover de PVV’er verdedigd moet worden. Maar ik weiger een negatief oordeel te vormen over wat ik niet ken. Wel heb ik iets prachtigs gezien op internet: Jihad van Liefde – Mohammed El Bachiri woensdag 8 maart vertelde David van Reybrouck hier iets over in de wereld draait door.

Verbinding
Ik denk dat we mensen nodig hebben die verbinden in plaats van polariseren. I love bruggenbouwers.
Ik wil graag geloven in het goede van de mens en mensen het voordeel van de twijfel geven.
En kom nu niet met vreselijke voorbeelden om mij te overtuigen van mijn naïviteit, want mijn idealisme is veel te sterk en ik wordt alleen maar ongelukkig van alle ellende die mensen elkaar aandoen. Bovendien zijn voorbeelden geen bewijs voor wetmatigheden. Al laat ik mij graag inspireren door positieve voorbeelden. Ik denk dat er een enorme behoefte is aan een positief geluid, aan woorden van hoop en troost en aan vertrouwen.