de macht van kunstmatige intelligentie

We bevinden ons in een tijdperk waarin technologie een grote rol in ons leven speelt. Ontwikkelingen op dit gebied vinden in hoog tempo plaats. Als je kijkt naar science fiction films kan dit soms erg verontrustend zijn.
Omdat de digitale gadgets, slimme computers en robots zo ver ontwikkeld zijn dat het iedereen de pet te boven gaat. Zozeer dat niemand er meer grip op heeft.

De wereld in je hand
Er zitten veel voordelen aan de mogelijkheden van bijvoorbeeld smartphone gebruik. Al ondervind ik persoonlijk ook de nadelen ervan. De continue bereikbaarheid en de mogelijkheid in handen hebben om op vele verschillende manieren met mensen in contact te treden via sociale media, zorgt voor een hoop stress bij veel mensen. Er komt druk op je te liggen om een perfect leven te schetsen tegenover vrienden, ‘frenemies’ en vage kennissen. Het versterkt een gevoel dat je altijd een hoop dingen mist, omdat je wordt geconfronteerd met alle plekken, mensen en activiteiten waar je op dat moment niet bij bent.

Verslaafd
De meeste mensen zijn erg afhankelijk geworden van hun smartphone. We gebruiken dagelijks handige apps als 9292 en google maps. Ik merk zowel bij mezelf als bij mensen om mij heen de aanzuigende werking, de verslaving en de afhankelijkheid. Dit doet mij soms terugverlangen naar iets primitiever tijden met minder verleiding tot uitstelgedrag. Met minder verleiding tot het zoeken van virtueel (eenzijdig) contact in welke vorm dan ook: Het kijken van series op Netflix, vlogs op youtube, filmpjes of foto’s van de kinderen van ex-collega’s op Facebook en Instagram. Het geeft nooit de voldoening waar je op uit was, al lijkt er toch een beloningscentrum geprikkeld te worden bij de eindeloze toediening van dergelijke input, want we blijven het doen.

Weet je nog?
Weet je nog, vroeger? Ik kan mij nog een tijd herinneren dat wij geen mobiele telefoon hadden. Dat er vriendinnetjes van school naar de huistelefoon belden om te vragen of ik thuis was. Dat je niet op internet kon omdat mama aan het bellen was.

Wat opvallend is dat mensen in de jaren 90 aangaven helemaal niet te zitten wachten op iets als een mobiele telefoon. Toch is bijna iedereen inmiddels afhankelijk geworden van internet, smartphone en talloze apps.
Check dit filmpje!
Ik heb geen behoefte aan een mobiele telefoon.

Vind ik leuk
Kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich steeds verder. Zo passen diensten als Facebook, Spotify en Netflix zich automatisch aan, aan je persoonlijke voorkeuren. Dit gebeurt met behulp van algoritmes: een soort formules die op basis van gedrag in het verleden, voorspellingen voor de toekomst doen. Op basis van een aantal criteria wordt een gebruiker bijvoorbeeld in een bepaalde categorie of doelgroep ingedeeld. Mensen die dit leuk vinden, vinden dat ook leuk.

Dit kan om meerdere redenen risico’s met zich meebrengen.

Bubbel 
Je kunt in je eigen bubbel verdwijnen wanneer je alleen nog maar dingen te zien krijgt die in je straatje passen. Je wordt ingedeeld in een categorie mens, in een typetje. Hierdoor kom je minder in contact met andersdenkenden, wat niet bevorderlijk schijnt te zijn voor creatief denken. En volgens mij komen hierdoor groepen mensen meer tegenover elkaar te staan.

Ik keek een discussieprogramma bij debalie waarin op verschillende levensgebieden experts kwamen praten over de manier waarop algoritmes steeds meer ons leven bepalen en wat hiervan de risico’s kunnen zijn.  Als je op de link klikt, kom je bij een overzicht van programma’s. Deze uitzending was op zondag 18 juni 2017 en heet
De macht van data – hoe algoritmen ons leven vormgeven.

De invloed van algoritmes op het gebied van werk. 
Algoritmes worden bijvoorbeeld ingezet tijdens sollicitatieprocessen.
Voorheen werd er een selectie gemaakt door Human Resource medewerkers, door mensen.
Tegenwoordig wordt steeds vaker kunstmatige intelligentie ingezet om een selectie te maken uit kandidaten.
Dit gebeurt omdat computers beter in staat zijn om grote hoeveelheden informatie te analyseren. Er worden veel data/gegevens gebruikt om een keuze te maken voor de geschikte kandidaat voor een functie.

Computer says no
Ten onrechte hebben mensen het idee dat deze formules objectief zijn. Ze worden teveel gebruikt als een alwetend orakel, als de waarheid.
Er worden namelijk veel gegevens meegenomen in de beoordeling of een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie, die niet relevant zijn. Hierdoor kunnen mensen worden benadeeld.
Vooroordelen kunnen versterkt worden door het gebruik van algoritmes, omdat de input de output bepaalt. Door de enorme hoeveelheid gegevens, komt er een gemiddelde norm uit, waar niemand aan voldoet, maar iedereen aan probeert te voldoen.
Het gevaar is bovendien daarbovenop dat niemand zich nog bewust is van deze vooroordelen.

Computer says no (computer als alwetend orakel)

Output is afhankelijk van input
Bijvoorbeeld: gemiddeld genomen hebben mannen meer zelfvertrouwen en meer de neiging om te bluffen in het sollicitatieproces. Hierdoor zoeken zij in zoekmachines naar een hoger niveau vacatures dan vrouwen met dezelfde opleidingsachtergrond. Dit is de input. Als output krijgen mannen meer van dergelijke vacatures aangeboden door het systeem, omdat zij passen binnen dit profiel. Dit is een mechanisme dat zichzelf versterkt en bevestigt waardoor een selectieproces ogenschijnlijk objectief verloopt, maar dit in feite niet het geval is.

app als werkgever
Werkgevers als Foodora en Deliveroo hebben apps ontwikkeld waarop medewerkers opdrachten krijgen en een overzicht van hun prestaties. Op deze manier heb je geen mens van vlees en bloed als werkgever, maar een computer. Met een computer kun je niet overleggen en dit boet in op autonomie. Ook ligt er op deze manier veel te veel nadruk op efficiency.

Menselijk oordeel
Ik denk dat het belangrijk is dat mensen zich meer bewust zijn van de risico’s van het gebruik van dergelijke systemen. Deze systemen bieden veel mogelijkheden, maar het menselijk oordeel blijft in veel gevallen van belang. We zouden belangrijke beslissingen niet volledig moeten baseren enkel op de uitkomst van een formule.
De menselijke, empathische kant in dit verhaal en de moraal en ethiek blijft iets dat niet uit het oog mag worden verloren.

Privacy
Tegenwoordig is privacy vaak onderwerp van gesprek. Op basis van je gedrag op internet, wordt een profiel van je geschetst op basis waarvan voorspellingen over je toekomstig gedrag kunnen worden gedaan.
Welke websites heb je bezocht, hoe lang en hoe vaak? Bedrijven hebben veel geld over voor deze gegevens, omdat ze op basis hiervan gericht reclame kunnen maken. Een commercieel belang dus.

Transparantie
Dit lijkt nog tamelijk onschuldig, maar wat ook een ding is is het gebrek aan transparantie over wie over jouw gegevens kan beschikken en wat zij hiermee kunnen doen. De beweegredenen zijn niet duidelijk en de consequenties zijn dat al helemaal niet.
De meeste mensen zijn inmiddels zo afhankelijk van alle gadgets, dat het geen optie is om die gegevens niet af te staan.

Veiligheid
Tegenwoordig komen er veel aanslagen in het nieuws waardoor mensen bang worden en bereid zijn hun privacy in te leveren in ruil voor het gevoel van veiligheid.
Wanneer verdachte of risicovolle personen immers makkelijker te achterhalen en op te sporen zijn, kan worden voorkomen dat zij een aanslag plegen.
In de praktijk schijnt de kans dat je wordt getroffen door een terroristische aanslag nihil.
Bovendien is de vraag welke gedragingen binnen de norm vallen.
Welke criteria worden aangemerkt als ‘verdacht gedrag’?

Een systeem waarin alle persoonlijke gegevens van mensen vrij beschikbaar zijn, is gevoelig voor misbruik.

Je hebt wel iets te verbergen
Je hoort mensen vaak zeggen: ‘ik heb niks te verbergen hoor.’ Maar klopt dat wel? Ik denk het niet.
Check dit fimpje!
Heeft u iets te verbergen?

Een serie op Netflix die mooi aansluit bij dit verhaal is Black Mirror.
trailer op youtube (van seizoen 3).
Al is het een beetje naargeestig. Voor een volgende keer lijkt het me interessant om me meer te verdiepen in de mogelijkheden en de positieve kanten van nieuwe technologieën.

 

 

Het leven is soms best een gedoetje

Laatst had ik een slechte dag.
ik luisterde naar een liedje van Lucky Fonz waarin ik me erg herkende. Met name het stukje:
‘omdat er altijd wel die stem is in de achterkant van je hoofd. Die zegt je dat alles beter wordt, als je het maar gelooft. En tegelijkertijd die tweede stem met een even grote bek. Die zegt: ‘wie denk je dat je fucking bent, wie hou je voor de gek? 

En het leven is soms lelijk en het leven is soms mooi. 
Maar eigenlijk is het leven vooral een eindeloos geklooi. 
En ben ik dan zo’n sukkel omdat ik het dan niet snap? ‘

Echt een lekker melodisch en ritmisch nummer trouwens.
Ik vind het fijn als ik me herken in (kunst)uitingen van anderen. Ik realiseer me dan dat ik niet de enige ben met dit gevoel. Bij lange na niet zelfs. De meeste mensen schijnen dit gevoel in meer of mindere mate van tijd tot tijd te herkennen. Het is fijn als mensen de verbinding met anderen weten te maken en een uitlaatklep vinden op de een of andere manier.

Luister Zeilmeisje op Spotify

Dit bood mij troost. Net als het filmpje van Dominee Gremdaat:
Hij zegt ook dat gevoelens, zowel positief als negatief,  je soms ineens kunnen overvallen.

Dominee Gremdaad – Ik heb ineens weer zin!

Ook een ander nummer van Lucky Fonz vind ik erg opbeurend. Van een heel andere orde. Een positief liedje.
Mijn goede vriendin Marte stuurde het me een keertje. Erg lief 🙂

Luister het maakt niet uit op spotify

Of bekijk de videoclip op youtube (erg leuk)

Lucky Fonz (III)

 

Het basisinkomen

Een poos geleden keek ik een aflevering van Tegenlicht over het basisinkomen.  Deze aflevering is alweer 2 jaar oud, maar nog steeds actueel.

Er is meer over te doen de laatste tijd.
Er is een beweging van mensen die zich hardmaken voor het invoeren van het basisinkomen.

Er verandert een hoop in de wereld. Sinds de industriële revolutie is er meer en meer productie en zijn mensen gericht op steeds meer spullen en steeds. We stikken letterlijk in de rotzooi en het is niet houdbaar op deze manier door te gaan.

 

revoluties 
Inmiddels hebben we ook een digitale revolutie gehad en de ontwikkelingen zijn nog altijd in rap tempo gaande. Ook de banenmarkt verandert. Steeds meer menselijke handelingen kunnen overgenomen worden door robots en computers. Stort het huidig economisch systeem dan niet in elkaar? Er is steeds meer welvaart, maar steeds minder werk. Terwijl het idee was dat mensen hun arbeid inruilen voor geld om van te kunnen leven.

 

Het begin van een nieuwe tijd
Een nieuw sociaal model zou een oplossing kunnen zijn.

Econoom Erik Brynjolfsen zegt: ‘We staan aan het begin van een nieuwe tijd: the second machine age, waarin niet iedereen meer kan rekenen op een vaste baan. We staan aan het begin van een omwenteling als het gaat om de verhouding tussen kapitaal en de manier waarop we in de toekomst aankijken tegen het begrip werk.
Al 200 jaar heeft technologie banen vernietigd, maar ook gecreëerd. Met de second Machine age versnelt dat proces. Vooral de laatste 5 à 10 jaar met Big data en andere grote doorbraken in kunstmatige intelligentie worden machines snel beter in dingen doen die eerst alleen mensen konden.
Vooral mensen die routinematig informatie verwerken, zijn hard getroffen.

Brynjolfsen voorspelt ook dat de economische groei vooral bepaald zal worden door een klein groepje superrijken. Er is sprake van toenemende inkomensongelijkheid en er is minder vraag naar arbeidskrachten. Als arbeid minder waard wordt werkt dit systeem niet meer.

 
werken voor een baas is achterhaald 
Econoom Marcel Canoy vertelt dat we in de toekomst meer voor onszelf of voor een ander gaan werken dan voor een baas. We zullen het moeten hebben van creativiteit en innovatie. Door onze sociale netwerken kunnen we nu al met iedereen contact hebben.
* we zullen meer vrije tijd hebben en die op een maatschappelijke manier invullen, bijvoorbeeld door mantelzorg te verlenen of iets creatiefs te doen.
* We worden allemaal ouder (vergrijzing) wat leidt tot meer zorgvragen en we zullen met minder mensen de belastingopbrengsten moeten ophalen.

Hoe gaan we onze welvaart verdelen?

 

ethisch conflict
Yara Rahimi werkte als re-integratie consulente. Zij vertelt: ‘Er werd veel geld gestopt in re-integratie-trajecten en werkervaringsplekken. Mensen gingen met veel enthousiasme aan de slag en kwamen na ongeveer een half jaar gedemotiveerd terug omdat het traject niet aansloot op de arbeidsmarkt.
Er was een enorme verzakelijking van het sociale stelsel.
Er was een man die graag zelf voor zijn dementerende moeder wilde zorgen. Hij had zelf in de zorg gewerkt en gezien hoe het er daar aan toe gaat. Hij wilde zijn moeder daar niet aan overgeven.
Yara had last van ethische conflicten: Moet ik deze man forceren in een bepaald traject of laat ik deze man zijn moeder verzorgen. En hoeveel zou het de staat kosten als hij niet zijn moeder zou verzorgen?

Ons systeem van sociale voorzieningen is momenteel een rondpompmachine met toeslagen. 80% van de mensen krijgt ergens een toeslag voor en dit systeem is erg fraudegevoelig, waardoor er ook een controleapparaat op moet worden gezet.

 

Canadees experiment
In het Canadese dorpje Dauphin hebben ze in 1974, al eens een experiment gedaan met het invoeren van een basisinkomen. Het mincome-project genoemd.
1000 families kregen 4 jaar lang een basisinkomen.
Na afloop van het project werd er niets meer over vernomen. De resultaten waren jarenlang zoek. Toen de politieke wind veranderde, was er geen interesse meer in het project. Men was meer bezig met het vermijden van grote nieuwe kostenposten.

Tot Evelyn Forget, gezondheidseconoom, in het Winnipeg Archief de dossiers opduikelde. Zij analyseerde de gegevens. Het doel van het onderzoek was de invloed achterhalen van een basisinkomen op de arbeidsparticipatie. Ook andere effecten op het gedrag binnen de samenleving en de economische effecten op de maatschappij werden onderzocht. Met een team van economen, sociologen en antropologen werd dit onderzocht.

Dauphin was een stabiele en hechte gemeenschap.
Iedereen in het dorpje kreeg een aanvulling afhankelijk van hun inkomen en gezinsgrootte.
Ziekenhuisopnames en bezoek aan artsen daalde met 8,5%. Er gebeurden minder ongelukken en verwondingen, minder huiselijk geweld en mensen ervoeren minder stress. Mensen waren gelukkiger en gezonder.
Mensen krijgen meer eigen verantwoordelijkheid en de middelen om hun eigen leven in te richten.

De angst dat mensen door een basisinkomen minder zouden gaan werken, klopte tot op zekere hoogte: Sommige mensen maakten inderdaad minder arbeidsuren. Maar de mensen die minder gingen werken, gebruikte hun tijd om andere nuttige dingen te doen, bijvoorbeeld studeren.

Een overzicht van de kosten en baten van de invoering van een basisinkomen in Nederland zou er zo uit kunnen zien volgens Canoy

Baten: Op jaarbasis kosten Op jaarbasis
Alle toeslagen en uitkeringen verdwijnen 75 miljard Uitkering op het niveau van een AOW (760 euro per maand) 117 miljard
aftrekposten 40 miljard Kinderen (380 euro per maand) 18 miljard
Uitvoeringskosten 6 miljard Bijzondere uitkering (bijvoorbeeld voor gehandicapten) 20 miljard
studiefinanciering 4 miljard
totaal 125 miljard 155 miljard

Er is dan een gat van 30 miljard.

Maar wat levert het op?
Mensen maken hun eigen keuzes en worden niet gedwongen door noodzaak. Mensen worden creatiever, wat leidt tot betere innovatie en hogere arbeidsproductiviteit.

Er zijn ook zachte baten zoals mantelzorg en andere nuttige dingen die mensen in hun vrije tijd kunnen doen. Er komt meer ruimte voor zaken als zelfontplooing, kunst, filosofie en muziek. Bovendien maakt meer vrije tijd gelukkiger.

En kunnen we accepteren dat een deel van de samenleving niet meer hoeft te werken?
Robots zijn onze nieuwe loonslaven.

 

Protestantse arbeidsethiek
Er heerst in onze cultuur nog steeds een protestantse werkethiek: je moet een baan hebben om erbij te horen.
Die cultuur was van belang voor de vooruitgang die we geboekt hebben, maar kan contraproductief worden als er weinig banen zijn.

We leven in een paradox van enorme welvaart en alle middelen aan de ene kant, maar werkloosheid en armoede aan de andere kant door een toenemende economische ongelijkheid en onzekerheid.

Waar gaan we geld vandaan halen, vragen mensen zich af. Dat kan alleen door belastingen te verhogen.
We zijn het niet bereid te betalen.
Eigenlijk zouden we nogmaals een dergelijk experiment moeten doen. op een Waddeneiland misschien?

Bekijk de aflevering van Tegenlicht op youtube.

Make poverty history
‘saving the planet is down to all of us, but we cannot expect people still stuck in the poverty trap to think of it as a priority. Creating a fairer society and saving the planet go hand-in-hand.’

Charlotte’s top 100 muzieklijst allertijden (van dit moment)

Dit is mijn top 100 muziek-lijst aller tijden van dit moment. Inclusief jeugdsentiment!
Natuurlijk verandert de lijst per moment, dus vele lijsten volgen. Omdat het zoveel liedjes zijn, ga ik niet van elk nummer een omschrijving geven zoals in mijn top 10-lijstjes.

Muse staat op nummer 1, omdat ik vanaf 15e groot fan was. Ik ontdekte de band toen ik een live optreden zag om TMF en was meteen verkocht. De heftige klanken waren voor mij een grote uitlaatklep en een waar genot. Dit was het begin van mijn passie voor muziek.

Het is een uiteenlopende lijst geworden. Ik hou van veel verschillende genres, afhankelijk van mijn stemming en de gelegenheid: Rauw, soft, romantisch, feestelijk, ernstig. Gitaren, rock, soul, lounge en een klein beetje techno. Veel luister-plezier!

luister op Spotify

1. Muse – new born
2. Radiohead – street spirit
3. Nirvana – the man who sold the world
4. Massive attack – black milk
5. Deus – nothing really ends
6. Zee Avi – concrete wall
7. Queens of the stone age – go with the flow
8. Emiliana Torrini – me and armini
9. Gorillaz – Dare
10. Air – Talisman
11. Blur – Girls and boys
12. The cardigans – my favorite game
13. Garbage – i’m only happy when it rains
14. Stevie Wonder – Sir Duke
15. Martina Topley Bird – Poison
16. Aerosmith – Dream on
17. Little dragon – my step
18. Jimi Hendrix – All along the watchtower
19. Hooverphonic – Jackie’s Delerium
20. Bush – Glycerine
21. Ratatat- Wildcat
22. The verve – love is noise
23. Tori Amos – Winter
24. Moloko – Time is now
25. Franz Ferdinand- Take me out
26. Fink – Perfect Darkness
27. Bonobo – Cirrus
28. Arctic Monkeys – Brianstorm
29. Moby – Go
30. Royksopp – so easy
31. Trentemoller – moan
32. Asa – be my man
33. Sade – By your side
34. Van Morrisson – Moondance
35. Simon and Garfunkel – Homeward bound
36. Otis Redding – I’ve been loving you too long
37. Sam Cooke – what a wonderful world
38. Fiona Apple – paper bag
39. Rhye – Open
40. The moody Blues – nights in white satin
41. REM – Losing my religion
42. Sniff ‘n the tears – drivers seat
43. Balthazar – nightclub
44. Stealers Wheel – stuck in the middle with you
45. The animals – house of the rising sun
46. Bill Withers – Ain’t no sunshine
47. Causes – teach me how to dance with you
48. Das Pop – you
49. Lucky Fonz – Het maakt niet uit
50. Mads Langer – you’re not alone
51. The Cure – a forest
52. The Smiths – Bigmouth strikes again
53. Editors – Munich
54. Gnarls Barkley – Smiling faces
55. Coldplay – God put a smile upon your face
56. The Streets – Let’s push things forward
57. The specials – ghost town
58. Young fathers – I heard
59. Benga – Night
60. Michael Jackson – Stranger in Moscow
61. Bob Marley – Jammin
62. Typhoon – Zandloper
63. Stromae- Formidable
64. Soundgarden – Black hole sun
65. Empire of the sun – Walking on a dream
66. MGMT – Electric feel
67. Mirwais – Disco Science
68. Cymande – Dove
69. El Michels affair – CREAM
70. Quantic – time is the enemy
71. Kinobe – Chaising clouds
72. Hermans Hermits – no milk today
73. Kid Loco – Relaxin with cherry
74. Ghostpoet, Nadine Shah – x marks the spot
75. Thievery Corporation, Emiliana Torrini – Until the morning
76. Telepopmusik – Breathe
77. The Bees – Listening man
78. GYM – your woman
79. The Roots, Erykah Badu – You got me
80. Asap Rocky – Everyday
81. Belleruche – Northern Girls
82. The Pirates – you should really know
83. Basement Jaxx – Red alert
84. The Stone Roses – Fool’s gold.
85. Seal – Kiss from a rose
86. Suede – the beautiful ones
87. Talking heads – Psycho killer
88. The zombies – she’s not there
89. Audio Bullys – Face in a cloud
90. Korn – Freak on a leash
91. Vitalic – Wooo
92. Nightmares on wax – 70s 80s
93. Nitin Sawhney – Sunset
94. Simian Mobile Disco – Sleep Deprivation
95. Digitalism – Pogo
96. Bookah Shade – Body Language
97. Moiety & Manik – You’re gone
98. Feder, Alex Aiono – Lordly
99. Boys Noize, Erol Alkan – Lemonade
100. Ben Howard – Keep your head up