Georganiseerd trauma maakt vatbaar voor manipulatie

Is het zo dat veel mensen ‘complotdenkers’ nog altijd zien als gek, dom en gevaarlijk? Of lijkt dat alleen maar zo? Is dat het beeld wat de media ons wil doen geloven? Verdeeldheid wordt sterk aangewakkerd. De kloof tussen mensen met een verschillende mening moet zo groot mogelijk worden, zo lijkt het. De angst voor elkaar, voor ziekte en dood zo groot mogelijk.

Wat is er zo raar aan het idee dat overheden en mensen met macht niet het beste met ons voorhebben? Waar haal je het idee vandaan dat bijvoorbeeld onze overheid wel het beste met ons voorheeft? Waar is dat idee op gebaseerd? Wat heeft onze regering de afgelopen 10 jaar voor elkaar gekregen?
Het spijt mij, maar ik ben sterk overtuigd geraakt van het tegendeel.

Zo luisterde ik onlangs een interessante podcast van Kukuru. Giel Beelen interviewt reïncartantietherapeut Maarten Oversier. Hij heeft als therapeut meer dan 15.000 sessies begeleid en schreef daarover het boek ‘Bestaansrecht’. Hij vertelt onder andere hoe traumatische ervaringen van onze voorouders ons kunnen beperken in ons leven. Veel van die trauma’s hebben te maken met oorlog en de katholieke kerk. Doordat we dissociëren (het contact met onze kern kwijtraken) worden veel trauma’s niet verwerkt, van generatie op generatie doorgegeven en blijft dit een verstoring in ons bewustzijn.

Ze spreken ook over wereldkrachten met bedenkelijke doelstellingen.
Oversier heeft zich verdiept in politieke achtergronden van historische gebeurtenissen, waarbij hij niet enkel de boeken las die door de overwinnaars zijn geschreven, maar ook die vanuit andere perspectieven.
De ervaringen in zijn praktijk en publicaties die hij las, hebben hem laten zien dat er vaak een bepaalde organisatie zit achter veel traumatiserende gebeurtenissen.

We kunnen het ons moeilijk voorstellen, maar er is een kleine groep mensen met macht die deze planeet zien als onroerend goed en alles voor zichzelf willen hebben (follow the money). Als dat je doelstelling is, werkt traumatisering heel goed. Mensen verliezen de verbinding met hun kern en met moeder aarde en zijn daardoor makkelijker manipuleerbaar. Mensen die dit allemaal afdoen als onzin-complottheorieën hebben zelf vaak geen onderzoek gedaan. Die haken af op het moment dat het teveel buiten de gebaande paden gaat. Als het sentiment van het volk zodanig bespeeld wordt, subliminaal geprogrammeerd wordt, ontstaat een soort geloofssysteem waarop men zijn identiteit en levenspad baseert. Je zit gevangen in een gedachtenstructuur zonder te beseffen dat je daarmee een doel dient waarvan zeer de vraag is of je dat wel wil.

Luister hier de podcast

Trump en zijn strijd tegen Big Tech

12 juli verscheen een artikel in het Parool over de rechtszaken die Donald Trump aanspande tegen Big Tech(1). De Amerikaanse ex-president is verbannen van Twitter, Facebook en Youtube, maar kan niet zonder. Zeker wanneer hij zich in 2024 weer verkiesbaar wil stellen, is hij afhankelijk van deze media om fatsoenlijk campagne te kunnen voeren en te communiceren met zijn achterban.

De tech-giganten hebben Trump geblokkeerd sinds zijn optreden rondom de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Trump zei toen dat de verkiezingen corrupt verliepen en riep zijn aanhangers op naar Washington te komen om te protesteren. Vervolgens verzamelden de demonstranten zich bij het Capitool en bestormden zij het gebouw. In het Capitool debatteerden op dat moment de Senaat en het Huis van Afgevaardigden over de verkiezingsuitslag. Biden deed een publieke oproep aan Trump om van zich te laten horen. Trump riep daarop de demonstranten op naar huis te gaan. Na een aantal uren werd het debat hervat.

Facebook heeft tot dit moment altijd verklaard zich niet te willen bemoeien met wat politici wel en niet mogen zeggen. Mede omdat alles wat Trump zegt, nieuwswaarde heeft, kreeg hij meer privileges dan de gemiddelde gebruiker van het platform. The Oversight Board, een raad die door Facebook zelf is ingesteld om beslissingen te heroverwegen, adviseerde politici niet langer uit te sluiten van de regels. Regels die onder andere behelzen dat content niet mag aanzetten tot geweld (2).

Trump zegt dat de censuur door sociale media de vrijheid van meningsuiting aantast en daarmee in strijd is met de grondwet.
Tegelijkertijd lopen er meerdere rechtszaken tegen Trump zelf. Hij wordt onder andere beschuldigd van belastingfraude en seksueel misbruik. Never a dull moment met deze man.

De lelijke waarheid
Dat Donald Trump een omstreden persoonlijkheid is, moge duidelijk zijn. Een van de weinige dingen waarover Republikeinen en Democraten het wél eens zijn is dat de macht van Big Tech dient te worden beteugeld. Ook deze partijen hebben meermaals onder vuur gelegen vanwege diverse schandalen en hebben alles behalve een smetteloos imago. Onlangs verschenen bijvoorbeeld de boeken ‘An Ugly Truth’ van Cecilia Kang en Sheera Frenkel, beide journalist bij New York Times (3) en ‘Abolishing Silicon Valley’ van Wendy Liu (4). Het verschijnen van deze boeken past goed in deze tijdsgeest, waarin het algemene sentiment lijkt te verschuiven van ongebreideld optimisme over de innovaties en mogelijkheden, naar een grimmig chagrijn over machtsmisbruik, privacyschendingen, belastingontwijking, excessieve zelfverrijking aan de top en belabberde werkomstandigheden voor medewerkers: In San Fransisco worden efficiënte apps en diensten ontwikkeld, maar de samenleving ziet weinig van de rijkdom terug en vangt wel flinke klappen op. Trump staat dan ook niet alleen in zijn strijd tegen Big Tech.
Zo is Lina Khan, voorzitter van The Federal Trade Commission bezig met een strijd om de marktmacht van Big Tech te beperken (5).

Censuur
Dat het gedrag van Big Tech-bedrijven ethisch gezien niet de schoonheidsprijs wint, staat buiten kijf. Naast de bovengenoemde schaduwzijden, is het zeer bedenkelijk dat een commercieel bedrijf dat enkel gericht is op groei en waarvan het ethisch kompas ernstig te wensen over laat, bepaalt wat wij wel en niet mogen zien. Er zijn gevallen te bedenken waarin het wenselijk is dat berichten worden verwijderd, bijvoorbeeld wanneer er wordt opgeroepen tot geweld. Los van dergelijke gevallen, wordt de vrijheid van meningsuiting idealiter zoveel mogelijk intact gelaten.
Mark Grabowski, universitair hoofddocent gespecialiseerd in cyberrecht en digitale ethiek aan de Adelphi University wijst erop dat overmatige homogeniteit van ideeën kan leiden tot stagnatie en slechte probleemoplossing (6).

Verloren zaak?
Of de gang naar de rechter zijn vruchten zal afwerpen, is maar zeer de vraag.
Rechtszaken tegen sociale mediabedrijven hebben tot op heden niet veel opgeleverd: rechters oordeelden dat de bedrijven zelf mogen bepalen wie van hun platforms gebruik maakt, wat erop wordt gezet en wat niet. Verschillende experts verwachten dus dat Trump weinig kans maakt als winnaar uit deze strijd te komen. Volkskrant citeert Paul Barett van het Center for Business and Human Rights: ‘Trumps rechtszaak is zo dood als een pier. Het eerste amendement is van toepassing op censuur door de overheid, of beperking van wat gezegd mag worden. Het legt bedrijven geen verbod op om de inhoud op hun platforms te reguleren. Sterker nog, Facebook en Twitter hebben op grond van de vrijheid van meningsuiting het recht om te bepalen wat hun platforms uitdragen.’(7).

De giganten worden vanuit zowel conservatieve als progressieve partijen aangevallen. Beiden zijn niet van plan op te geven, maar het zal nog een slepend lange strijd worden.
Wordt vervolgd..

Bronnen:
1: https://www.parool.nl/wereld/trump-ruziet-op-volle-kracht-verder-in-rechtszalen~b3409b42/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
2: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/voor-politici-gelden-straks-dezelfde-regels-als-voor-iedereen-op-facebook-norton-cryptomunten-delven-kan-straks-via-antiviruspakket-op-thuiscomputer~bf665303/
3: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/13/nieuw-boek-over-facebook-de-lelijke-waarheid-is-dat-groei-boven-alles-gaat-a4050831?t=1626527660
4. https://decorrespondent.nl/12213/de-beste-plannen-voor-een-fundamenteel-andere-tech-zonder-apple-google-en-facebook/375623028-c731463b
5. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/29/deze-32-jarige-vrouw-gaat-de-strijd-aan-met-big-tech-om-hun-marktmacht-te-beperken-a4049302
6. https://www.epochtimes.nl/experts-zeggen-vrije-meningsuiting-online-wordt-bedreigd-door-censuur-op-sociale-media_12630.html
7. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/trump-sleept-big-tech-voor-de-rechter-om-weer-te-mogen-twitteren~b7e49fd4/

Verplichte vaccinatie voor iedereen?

Dit stuk schreef ik in juli, maar is nog steeds actueel. Mensen die fel voorstander zijn van massale vaccinatie zien geen kwaad in sterke drang. Keuzes hebben immers gevolgen. Anderen die legitieme redenen hebben om zich niet te willen laten vaccineren (hebben zij nog het recht op lichamelijke integriteit?) kunnen binnenkort hun baan kwijtraken.

12 juli is naar buiten gekomen dat in Frankrijk vanaf 1 augustus de ‘gezondheidspas’ verplicht wordt in alle openbare ruimten. Je komt nergens meer in zonder bewijs van vaccinatie of een negatieve PCR-test (1, 2, 3).

Macron zei tijdens zijn toespraak dat dit nodig is om het alarmerend hoge aantal besmettingen met de Delta-variant in te dammen. De plicht om je gezondheidspas te tonen zal gelden voor nagenoeg alle openbare ruimten. Ook tieners vanaf 12 jaar moeten aan deze voorwaarden voldoen, werd gezegd. Duidelijke taal, zou je denken. Toch ontstond er veel verwarring. Ongeruste vakantiegangers belden massaal met campings om te informeren naar de maatregelen. Ook bij de ANWB ‘regende het telefoontjes.’ (4)
Dinsdagavond werd het bericht van Macron aangepast met de mededeling dat tieners pas vanaf 30 augustus aan de voorwaarden hoeven voldoen, omdat zij nog niet allemaal de kans hebben gekregen zich te laten vaccineren. Ook zou de minister willen voorkomen ‘dat vakanties van gezinnen worden verpest.’ (5)

Om mensen zoveel mogelijk te stimuleren om zich te laten vaccineren is een PCR-test vanaf 7 juli niet meer gratis voor buitenlandse toeristen en vanaf het najaar zullen ook de Fransen zelf 44 euro aftikken voor een PCR-test. De negatieve PCR-test mag niet ouder zijn dan 48 uur. Dat betekent dat wanneer je niet gevaccineerd bent, je tijdens je vakantieverblijf elke 2 dagen een test zult moeten doen. Dat loopt aardig in de papieren.

Zorgpersoneel
Verder wordt zorgpersoneel vanaf 15 september verplicht zich te laten inenten en zullen er straffen worden uitgedeeld aan medisch personeel dat niet is beschermd. Het gaat zelfs zo ver dat gezondheidsminister Olivier Veran aankondigde dat zorgpersoneel dat dan niet is ingeënt, niet meer mag werken en niet meer krijgt betaald. Macron vroeg zich tijdens zijn toespraak hardop af of uiteindelijk niet alle inwoners van Frankrijk een verplichte coronavaccinatie moeten krijgen. Daarmee kwam hij terug op een eerder gemaakte belofte. Ook onze demissionair minister van volksgezondheid Hugo de Jonge deed een aantal maanden geleden de belofte dat vaccinatie altijd een vrije keus zou blijven. Onlangs heeft de Jonge gezegd dat het kiezen is tussen een vaccinatie of ziek worden.

Griekenland
De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis deed zo mogelijk nog boutere uitspraken. Ook hij kondigde verplichte vaccinatie aan voor zorgmedewerkers en beperkingen voor niet-gevaccineerden. “Het land zal niet op slot gaan vanwege een kleine groep mensen” zei hij. Ook deed hij de uitspraak: ‘Niet Griekenland is in gevaar, maar ongevaccineerde Grieken wel.’ (6) Mensen die zich niet willen laten vaccineren, worden op deze manier afgeschilderd als egoïstische lastpakken. Niet alleen worden zij verantwoordelijk gehouden voor verspreiding van het virus, ook worden zij als oorzaak aangewezen van de noodzaak draconische maatregelen in stand te houden.

De druk wordt duidelijk flink opgevoerd. Dit heeft te maken met de lagere vaccinatiebereidheid. Elke volwassene heeft inmiddels de kans gekregen zich te laten vaccineren. In Frankrijk heeft nu ongeveer 60% van bevolking een eerste prik, meldt de Volkskrant. Het grootste deel van de resterende 40% wil geen prik. Het is de vraag of Fransen het verplicht vaccineren zullen pikken. De afgelopen periode zijn er massale protesten in Frankrijk, waarvoor in de media bijzonder weinig aandacht is. De Volkskrant was een van de weinige nieuwsbronnen die de protesten de moeite waard vonden om te benoemen, maar benadrukt dat het hier om een achterhoedegevecht gaat (van ruim 100.000 man), niet om een opstand  (7).

Waar is de proportionaliteit?
Filosoof Jonathan Lambaerts is kritisch over de verplicht gestelde vaccinatie. Verplichte vaccinatie zet het grondbeginsel van de rechtstaat onder druk, stelt hij in zijn opiniestuk in Knack (8). Het schept een precedent dat overheden in de toekomst sneller in de verleiding zal brengen aan grondrechten als het zelfbeschikkingsrecht voorbij te gaan, terwijl onduidelijk blijft op grond van welke criteria dit gebeurt.
Voorstanders van verplichting redeneren dat een hoge vaccinatiegraad de beste garantie is op groepsimmuniteit. Men verliest hierbij de proportionaliteit uit het oog: het mogelijk verlies van baan en inkomen is buitenproportioneel. Wanneer kritische zorgmedewerkers voet bij stuk houden, verliest de zorgsector personeel dat ze nu al niet kunnen missen. Of de meest kwetsbaren hier op lange termijn baat bij hebben, is maar zeer de vraag.
Op 13 juli zei Humberto Tan in zijn talkshow dat zorgmedewerkers er ook voor kunnen kiezen een andere baan te zoeken (9). Lambaerts zegt terecht: Voor zorgmedewerkers die jaren hebben geïnvesteerd in studie en carrière, is de kostprijs van deze keuze zo hoog dat van een keuze geen sprake meer is. Wanneer zorgmedewerkers zeggenschap over hun eigen lichaam wordt ontzegd, om de gezondheid van anderen te beschermen, worden de rechten van de een, ondergeschikt gemaakt aan die van de ander. Dit legt een basis voor rechtsonzekerheid die iedereen treft. Enige terughoudendheid is hier op zijn plaats.

Bronnen:
1.  https://www.telegraaf.nl/nieuws/575686884/weinig-lol-zonder-prik-in-frankrijk-deze-zomer
2.  https://www.nu.nl/coronavirus/6145183/frankrijk-verplicht-vanaf-1-augustus-coronacertificaat-in-alle-openbare-ruimtes.html?commentId=#coral_talk_wrapper
3. https://www.ad.nl/buitenland/frankrijk-verscherpt-grenscontroles-en-verplicht-gezondheidspas-in-horeca-winkelcentra-en-bij-reizen~a1517f3d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
4. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5241553/vakantie-naar-frankrijk-geanuleerd-kinderen-heel-verdrietig-dat-ze
5. https://nos.nl/artikel/2389237-coronapas-in-frankrijk-pas-na-de-zomervakantie-verplicht-voor-tieners
6. https://www.ad.nl/buitenland/griekenland-alleen-gevaccineerden-mogen-cafe-of-restaurant-in-geldt-ook-voor-toeristen~aa620425/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
7. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/franse-coronapas-leidt-tot-massale-protesten-en-miljoenen-vaccinaties~b820081c/
8. https://www.knack.be/nieuws/belgie/voorstanders-van-verplichte-vaccinatie-zetten-het-grondbeginsel-van-de-rechtsstaat-onder-druk/article-opinion-1757889.html
9. https://www.rtlxl.nl/programma/humberto/aa040fb0-6a2a-3bb3-ad6c-78a185d4b3ac

Mega-Sywerts

‘Alleen samen krijgen we Corona onder controle’ is de leus. En ‘we zitten allemaal in hetzelfde schuitje’.
Daar klopt natuurlijk niks van. Een klein percentage mensen op aarde bezit meerdere luxe jacht- en cruise-schepen, terwijl de overgrote meerderheid hulpeloos aan hun lot wordt overgelaten in lekke rubberbootjes, die als in een stoelendans in aantal afnemen.

Op 13 juli publiceerde journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money een artikel over de dubieuze praktijken van farmaceut Moderna (1). De circa 10 miljard die de Europese Commissie aan de Amerikaanse vaccin-producent Moderna betaalt, maakt Brussel rechtstreeks over naar een vorig jaar opgerichte brievenbus-firma in belastingparadijs Zwitserland. De patenten op het Corona-vaccin zijn ondergebracht in een ander belastingparadijs in Delaware. Dit bleek uit onderzoek van Stichting Onderzoek Multinationale ondernemingen (SOMO).
Heel verassend dat een farmaceut zich zo misdraagt, is het niet. Eerder kwam al naar buiten dat ook Pfizer een voor hen zeer gunstige fiscale structuur optuigde (2). De uitzonderlijk vermogende bedrijven hebben de financiële mogelijkheden om goedbetaalde fiscalisten en accountants in te huren die de mazen in de wet vinden. Dit is niet illegaal, wel vrij asociaal. Ook Pfizer maakt dankzij de Corona-vaccins miljarden euro’s winst via Nederlandse vennootschappen, en draagt daarover geen cent af aan de Nederlandse staat. Terwijl er veel belastinggeld naar de ontwikkeling van de vaccins gaat in de vorm van overheidssubsidies en hulp van universiteiten, vloeit er niets terug naar de schatkist.
Pfizer verwacht in 2021 26 miljard euro omzet te draaien met het Corona-vaccin. Hoeveel winst de farmaceuten precies draaien is niet bekend, wel zeker is dat het om astronomische bedragen gaat.

SOMO-onderzoeker Vincent Kiezebrink noemt het een schande (3). “Als samenleving betalen we driedubbel” zegt hij. Naast het financieren van de vaccinontwikkeling met belastinggeld en het ontwijken van vennootschapsbelasting, noemt hij ook de te hoge prijzen voor de aanschaf van de vaccins. Per dosis betaalt de EU 22,50 dollar, wat neerkomt op een totaalbedrag van 10,35 miljard dollar. Daarnaast zijn de farmaceuten vrijgesteld van het uitkeren van schadevergoedingen. Ook de kosten van mogelijke vaccinschade zijn dus voor de burger.

Dit destructieve mechanisme beschreef de veelgeprezen econoom Noreena Hertz in haar boek ‘The silent takeover, global capitalism and the death of democracy’ (4):
Tegenover mondiale kapitalistische belastingontduiking staan democratieën van afzonderlijke landen machteloos. Kapitalistische belastingontduiking berooft democratieën van financiering en maakt ze zo machteloos. Het is een race naar de bodem waarbij de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen: doordat de grote internationale corporaties belasting ontwijken, moet de gemiddelde belastingbetaler onevenredig veel betalen. Overheden zouden stabiele belastingsystemen met voldoende opbrengst moeten hebben om te kunnen investeren in essentiële publieke voorzieningen.

Zo ‘gratis’ zijn deze vaccins dus niet. Al met al betaalt de burger een ontzettend hoge prijs.

Bronnen:
1. https://www.ftm.nl/artikelen/vaccin-miljarden-moderna-belanden-bij-brievenbus-bv-in-zwitserland
2. https://joop.bnnvara.nl/nieuws/belastingparadijs-nederland-laat-pfizer-miljarden-wegsluizen
3. https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/moderna-sluist-miljardenwinst-weg-naar-belastingparadijzen
4. Hertz, N. (2002). The silent takeover, global capitalism and the death of democracy (New ed). Cornerstone.

Heeft het leven nog zin zonder het virus?

Professor klinische psychologie Mattias Desmet stelt dat de publieke opinie in de ban is van absurde oordelen. Hij zet in een kritisch opiniestuk in Knack uiteen hoe het komt dat niet-kloppende verhalen voet aan de grond krijgen en nauwelijks zijn uit te roeien. Ook deelt hij welke gevaren er aan deze psychologische fenomenen zijn verbonden en hoe wij hier als samenleving het best mee om kunnen gaan.

Een doel om voor te strijden
Gedurende de Corona-crisis, bleken prognoses over besmettingsgraad, reproductiegetal en aantal Corona-doden keer op keer onrealistisch. Toch blijft de alarmerende boodschap hangen bij het publiek. Dit is deels te verklaren doordat we in een tijd leven waarin veel mensen te kampen hebben met onbestemde gevoelens van angst, depressie en gebrek aan zingeving. Het virus maakt de angst concreet en vormt een gemeenschappelijke vijand. Het samen strijden tegen deze vijand zorgt voor een vorm van zingeving en groepsgevoel. Op veel plekken wordt vandaag de dag bij collega’s, vrienden en familie geïnformeerd of zij ‘het prikje al hebben gehad’. Velen zijn na hun prik opgelucht, dankbaar en trots dat zij hun steentje bijdragen in deze strijd en daarmee onderdeel zijn van de oplossing. Ben je een andere mening toegedaan, dan kan dit voor serieuze conflicten zorgen.

Het gevaar van deze extreme focus op het virus is dat het bewustzijnsveld vernauwt. Hierdoor raken zaken als economische- en psychologische schade van de maatregelen en de schending van privacy en democratische grondrechten onderbelicht. Dit geldt voor het publiek, maar nog meer voor de brenger van de boodschap: De viroloog ziet overal virussen. Ook zal het clubje virologen dat nu een supersterren-status kreeg, niet snel van hun podium afstappen.
Op sociale media zie ik berichten langskomen van mensen die in jubelstemming hun bepleisterde arm tonen en tientallen felicitaties in ontvangst nemen. Er worden grappen gemaakt over ‘wappies’, chips, 5G en Bill Gates. Daarmee wordt eenieder die zijn bedenkingen heeft bij de effectiviteit en veiligheid van de vaccins afgeschilderd als gestoorde complotdenker. ‘Wij vertrouwen op de wetenschap’ wordt gezegd. Ik zie ook mensen die zich oprecht heel kwaad maken over het feit dat er mensen zo egoïstisch zijn om zich niet te laten vaccineren. ‘Je doet het ten slotte voor een ander!’ Persoonlijk heb ik het idee dat voorstanders deze zaken vooral delen op social media om bevestiging te zoeken voor hun standpunten.

De focus op het virus is zo sterk, zegt Desmet, dat het maatschappelijk verhaal immuun is geworden voor kritiek en zichzelf bevestigt. Zo zijn de gevolgen van de maatregelen een argument geworden voor het verscherpen van die maatregelen. Dit kan gebeuren doordat slachtoffers van de maatregelen worden opgeteld bij het aantal corona-doden. Hoe strenger de maatregelen, des te meer slachtoffers (door eenzaamheid, depressie, gemiste behandelingen, armoede). Zo raken we in een vicieuze cirkel die, in combinatie met het totalitaire regeringsbeleid, kunnen leiden tot nog extremere maatregelen die nu nog als disproportioneel worden gezien.

De kunst is nu om het leven zin te geven zonder dat we daar een virus voor nodig hebben.

Why Our Purpose Is Evolutionary - Enlivening Edge

Bron:
https://www.knack.be/nieuws/wetenschap/in-de-coronacrisis-is-de-publieke-opinie-in-de-greep-van-absurde-oordelen/article-opinion-1634377.html?cookie_check=1626426658