Tagarchief: Forum voor democratie

50% namasté, 50% go fuck yourself

Ik ben de afgelopen 2 jaar in de spirituele wereld gedoken, op zoek naar antwoorden op existentiële vragen. Vragen als ‘wat doen we hier’ en ‘wie ben ik in essentie’ zijn voor mij vragen die in deze tijd van chaos extra urgent worden. Ergens heb ik behoefte aan wat houvast, tegelijkertijd is het een beangstigend proces van loslaten. Loslaten van alle beperkende overtuigingen over wie ik ben, wie wij zijn en wat wij hier op aarde te doen hebben.

Er wordt een hoop getriggerd en een hoop gevoeld. Ik geloof dat ik niet mijn gedachten ben, niet mijn emoties en niet mijn lichaam. Ik ben de waarnemer, het bewustzijn. Robert Bridgeman zegt: we zijn een multidimensionale tijdelijke manifestatie van de bron. We zijn druppels in de oceaan en tegelijkertijd de oceaan in een druppel. Ik ben heel langzaam aan het ontdekken hoe we zelf onze eigen realiteit creëren en me bewust aan het worden waar mijn overtuigingen over hoe de wereld in elkaar zit vandaan komen.

Voor mij voelt het wel als dat alles uiteindelijk met een reden gebeurt. De natuur is intelligent. Dit geloof zorgt bij mij voor een groter gevoel van zingeving. Om de gebeurtenissen in een breder perspectief te plaatsen, een groter geheel te zien.

We leven eigenlijk in (een soort) zelf gecreëerde simulatie, een fysieke human experiënce om onszelf te ervaren en te ontwikkelen. Ik geloof dat er andere dimensies zijn op een hogere trillingsfrequentie van bewustzijn en we nu als collectief daarnaar op weg zijn.

Je ziel is onschendbaar en wat dat betreft hoef je eigenlijk nergens bang voor te zijn.
Dat er bewustzijn bestaat buiten het lichaam, daar is volgens mij overweldigend veel bewijs voor te vinden. Ik zal het eens opzoeken. En dan heb ik het niet over de kunstmatige cloud, maar over de drijvende kracht achter energie.

Ik vind de zelfgecreëerde simulatie momenteel behoorlijk uitdagend, ondanks dat ik het gevoel heb dat ik ben gegroeid de afgelopen jaren, al zeg ik het zelf. De maatschappelijke ontwikkelingen die momenteel aan de oppervlakte komen, brengen behoorlijke uitdagingen met zich mee op fysiek, emotioneel, psychisch en sociaal vlak. Ik vind het behoorlijk verwarrend en heb het idee dat ik er van alles mee moet. Problemen en karma (de wet van oorzaak en gevolg) moet oplossen, me voorbereiden op wat ons te wachten staat (vermoeiend gedoe), mezelf moet vinden, het oog van de storm moet vinden, kalm blijven, mediteren, ontgiften etc. Loslaten, toegeven of vastpakken, ontspannen en je best doen, balanceren, weerstand opzoeken of go with the flow. Ondertussen gaat het gewone leven gewoon door, wat dat dan ook moge zijn.
Aan de ene kant denk ik heel wijs dat alles oke is, wat gebeurt, gebeurt, ieder bewandelt zijn eigen pad en leert zijn eigen lessen. Maar fucking hell wat is het soms frustrerend allemaal.
50 % namaste 50% go fuck yourself.

Ik voel heel sterk de neiging om nogmaals, tot in den treure, op een rijtje te zetten wat er allemaal niet klopt in het Corona-verhaal. Ik kan er gewoon niet bij.
Ik schreef er in november een brief over aan een aantal gemeenteraadsleden in mijn woonplaats. Dit was een korte en onbevredigende uitwisseling. Ik ontving summier reactie van 1 lid en werd daarna compleet genegeerd.
Ik zie ontwikkelingen in de wereld die mij zorgen maken en ik heb sterk de indruk dat we massaal op een verkeerd spoor zitten met veel leed tot gevolg.
Tot nu toe heb ik vooral mensen geïnterviewd met vergelijkbare standpunten als de mijne. Dat is prettig; contact met gelijkgestemden, mensen die je begrijpen en je zorgen delen. Ik wil ook uitwisselen en delen hoe we hiermee om te kunnen gaan om elkaar te kunnen steunen en inspireren. Maar ik ga ook in gesprek met mensen die het anders zien, hoe uitdagend (voor beide) ook.
Ik vind het interessant te onderzoeken wat het met me doet en of we toch op de een of andere manier nader tot elkaar kunnen komen. Ik voel die drang heel sterk, maar zal ook bepaalde verwachtingen echt los moeten laten en accepteren. In principe is het hele leven een proces van loslaten. Gelukkig ervaar ik ook periodes van vrede en vreugde, maar er blijven golfjes turbulentie komen. Ik heb vanmorgen toegegeven aan mijn obsessieve neiging:

Aan het begin van de Corona-crisis zat de schrik er goed in. Gepresenteerde prognoses over R-getallen en mortaliteitscijfers zijn in de loop van de tijd telkens geluidloos naar beneden bijgesteld. De situatie bleek toch minder dramatisch dan voorspeld. De lijken hebben hier nooit op straat gelegen. Desondanks zijn veel mensen blijven hangen in de angsthypnose, die uitgebreid is gevoed.

Veel mensen in Nederland hebben inmiddels 2 of meer prikken gehad. De prikken en toegangscodes geven hen een veilig gevoel. Het ministerie voor volksgezondheid meldde in die tijd dat ruim 85% van de volwassen Nederlanders volledig is gevaccineerd. Wat is trouwens tegenwoordig de definitie van ‘volledig’? Ondanks dat werd gegarandeerd dat de prikken veilig en effectief waren en dat 70% vaccinatiegraad voldoende zou zijn om het virus onder de duim te krijgen, blijkt inmiddels dat de effectiviteit minder is dan gedacht. Er zijn boosters nodig en 70% vaccinatiegraad is niet voldoende.

Inmiddels is bekend dat we te maken hebben met een IFR van ongeveer 0,23. Dat is in dezelfde orde van grootte als de gewone griep, die al lang onder ons is en niet zomaar zal verdwijnen (al is de griep afgelopen jaar plotseling wel compleet verdwenen, heel apart). Bij een IFR van 0,23 overlijdt gemiddeld 0,23 procent van de besmette mensen. Inclusief hele oude mensen (die al met 1 been in het graf staan) en mensen met meerdere onderliggende ziektes.

Het land moest op slot om onze kwetsbare te beschermen en om de zorg te ontlasten. In plaats van te investeren in het aantrekken van extra zorgpersoneel is ervoor gekozen te investeren in het optuigen van een controlesysteem, in een corona-pas en extra BOA’s om te controleren of mensen zich wel aan de maatregelen houden. De afgelopen 10 jaar zijn is er enorm bezuinigd op de zorg.
Gommers zei dat er niets zo erg is als zorgpersoneel dat niks te doen heeft.
Het argument wordt aangehaald dat IC-verpleegkundigen niet 1-2-3 zijn opgeleid en dat we het nu te doen hebben met de capaciteit zoals die is.
Ik denk dat Corona-zorg niet complex is en extra handen aan het bed al erg zou helpen. Bovendien is zorgcapaciteit een structureel probleem (nog versterkt door de groeiende en vergrijzende populatie). Ook tijdens eerdere griepgolven was dit een probleem. Ook toen gingen er mensen dood en waren er mensen met langdurige longklachten. Nog altijd wordt de zorg niet opgeschaald.

De vaccins zitten nog in de trialfase tot 2023/2024 is te lezen in de bijsluiter van Pfizer en op de officiële website van de European Medicine Agency. In een talkshow met Twan Huys wordt door een arts benoemd dat we in trialfase 3 gaan zien wat er in real life gebeurt. Ondertussen zie ik zorgelijke berichten langskomen over ontstekingen van hartspieren, bloedproppen, trombose en verstoorde menstruatie. Dit wordt allemaal weggewuifd. Aanstellerij of puur toeval. Dit kan niks te maken hebben met de vaccins.
Producenten zijn vrijgesteld van aansprakelijkheid.
Kritische wetenschappers als Micheal Yeadon (former CEO van Pfizer), Geert vanden Bossche (viroloog), Robert Malone (biochemicus) worden doodleuk verwijderd van social media platforms onder het mom van verspreiden van desinformatie (in strijd met de richtlijnen). Maar wie bepaalt wat desinformatie is?
Ondertussen lijkt er een heksenjacht gaande op ongevaccineerden, die constant worden benoemd als de boosdoener van het moeten aanhouden van de maatregelen. Als egoïstisch. Ik vind dit uiteraard onterecht. Niemand kan mij garanderen dat het vaccin veilig en effectief is. Lichamelijke integriteit heeft niks te maken met egoïsme. Ik ben bereid alle consequenties te aanvaarden (nergens meer welkom te zijn). Ik wil niet meewerken aan een controlesysteem.
Gommers heeft gezegd dat het vaccin niet helpt tegen transmissie. Het argument dat je het voor een ander zou doen is dus van de baan.
Mensen die een prik hebben gehad worden onterecht gezien als gezond.
Er is weinig aandacht voor het belang van goede ventilatie (gezonde lucht) en een gezonde leefstijl (preventie). Met name mensen met onderliggende (welvaarts)ziekten lopen een risico op de IC te belanden (50 plus mannen met en fors postuur en vitamine D tekort). Tot hoever reikt de eigen verantwoordelijkheid van je gezondheid en kunnen mensen hier ook hulp bij krijgen? En in hoeverre wordt er gezorgd voor een gezond milieu (natuurlijke voedzame producten, schone lucht, schoon drinkwater etc). (Daar wordt niks aan gedaan, daar wijd ik later een blog aan). Weet je wat ook ontzettend ongezond is? Stress, angst en eenzaamheid.
Weet je dat knuffelen heel goed is voor je immuunsysteem?

De maatregelen waren gebaseerd op het aantal bezette IC bedden, daarna op het aantal ‘besmettingen’/ positieve PCR-tests.
De uitvinder van de PCR-test Kary Mulis, heeft gezegd dat de test niet geschikt is om aan te tonen of iemand ziek en besmettelijk is, enkel of er virusdeeltjes aanwezig zijn. Dit bevestigde ook Jaap van Dissel en Marion Koopmans. Op de verpakking van een zelftest staat dat het teststokje is gedesinfecteerd met ethyleenoxide. Deze stof is kankerverwekkend (zoals wel meer stoffen die we dagelijks binnenkrijgen) en kan genetische afwijkingen veroorzaken bij de menselijke voortplantingscellen. Ondanks dit alles worden mensen zonder klachten gepusht zich te pas en te onpas te laten testen.

Wat ik ook heel bijzonder vind is dat er in 2019 een bijeenkomst was van het Johns Hopkins Center for Health Security met World Economic Forum en de Bill en Melinda Gates foundation waarin zij bespraken hoe te handelen als er een wereldwijde pandemie zou uitbreken. Deze pandemie was dus al voorzien. Waarom is er dan alsnog zoveel onduidelijkheid en verloopt het beleid zo chaotisch?

Baudet wordt in de media weggezet als rechtsextremistische complotdenker die niet serieus genomen hoeft te worden en zelfs gevaarlijk is. Ik denk dat veel mensen hun standpunt over de politicus en zijn partij is gebaseerd op dit beeld in de media en niet op wat er daadwerkelijk is gezegd. Ik vind de speech van Baudet over Corona (uitgebreid onderbouwd met bronvermeldingen) interessant. Ook vind ik het hypocriet dat alleen mensen met de juiste mening vergelijkingen met de Tweede wereldoorlog mogen maken. Baudet wordt vergeleken met Hitler, maar er mag niet worden gewaarschuwd voor totalitaire mechanismen, waarbij paralellen te trekken zijn met de jaren 30 van de vorige eeuw. Wie of wat is hier nu precies een gevaar voor onze ‘democratie?’
Op zijn minst zijn er een hoop ongerijmdheden.

Speech Baudet (Algemene beschouwingen september 2021):

speech

“In 2009 publiceerde Ab Osterhaus een beroemd geworden artikel in het gerenommeerde, internationale vaktijdschrift ‘Vaccine’. Het was getiteld “Vaccine-induced enhancement of viral infections” – in het Nederlands: ‘Door vaccins veroorzaakte verergering van virale infecties.’ (1)  

De strekking is, dat door het snelle muteren van virussen zoals corona (2), de door vaccins opgewekte antistoffen hun beschermende werking zeer snel verliezen, en dat juist deze antistoffen vervolgens toekomstige infecties kunnen versterken.

Het proces wordt Antibody Dependent Enhancement genoemd, en vele immunologen en virologen hebben dit mechanisme sindsdien bevestigd. Begin dit jaar werd het bijvoorbeeld nog uitgebreid beschreven in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature. (3)

Ik zal het mechanisme uitleggen.

Anders dan bij klassieke vaccins, die verzwakte of lamgeslagen virussen integraal in je lijf inbrengen, zodat je immuunsysteem in alle rust antistoffen kan ontwikkelen die een virus integraal de baas kunnen (4)(vergelijkbaar met het op natuurlijke wijze doormaken van een infectie), stimuleren de experimentele (5) coronavaccins je lichaam om zelf een enkel specifiek eiwit van het – vele tientallen eiwitketens lange – coronavirus te produceren.

Dat ene eiwit wordt het spike-eiwit genoemd (en dit eiwit wordt zo genoemd omdat het er uitziet als een spijker). Het opwekken van dit eiwit kan op twee manieren, via mRNA (een techniek die wordt gebruikt door Pfizer en Moderna), of via een ander, aangepast virus (het zogeheten Adenovirus, een techniek die wordt gebruikt door Janssen, Astra-Zeneca en Sputnik).

En hoe je het precies wil noemen is natuurlijk altijd onderwerp van discussie, maar Robert Malone, uitvinder van de mRNA-techniek (6), noemt het ‘op gentherapie gebaseerde vaccins’ (7) – en dat is ook de reden dat deze regering besloot om vergunningsaanvragen voor gentherapie sterk te vereenvoudigen (zoals te lezen in de Staatscourant van 30 maart 2020). (8)

Bijwerkingen
Deze mRNA vaccins maken gebruik van hele kleine deeltjes (nanodeeltjes), die als een soort vetbolletjes de werkzame vaccin-stof door het lichaam verplaatsen. Die deeltjes zijn niet ongevaarlijk en geven aanzienlijke bijwerkingen. (9)

Zij geven sterke interacties met onder andere het immuunsysteem, waardoor heftige bijwerkingen kunnen optreden. Natuurlijk is de sterkte van deze reactie per persoon verschillend, maar de bijwerkingen kunnen variëren van mild tot zeer ernstig – zo kennen we de angstwekkende beelden en verhalen van mensen die direct na de prik onwel werden, hartproblemen kregen, verlamd raakten of zelfs kort erna stierven. (10)

Ook het eiwit dat door het vaccin moet worden opgewekt kan behoorlijke bijwerkingen geven.

Het spike-eiwit heeft effect op het Angiotensine-systeem en daardoor veranderen een aantal systemen in het lichaam, zoals het bloedstollingssysteem. Wanneer het spike eiwit in het lichaam wordt gevormd, ontstaan daardoor op talloze plekken in het lijf kleine stollinkjes; bijna iedereen met een prik wordt om die reden een dag tot een week niet lekker.

En doordat de vetbolletjes dat spike-eiwit door het hele lichaam verplaatsen, komt dat overal in de organen en weefsels terecht. Hierdoor kan een zeer groot aantal, zeer uiteenlopende soorten bijwerkingen optreden. Van stolling in de kleine bloedvaten, tot aantasting van het gezichtsvermogen, tot ontregeling van de menstruatiecyclus. Van verlammingen die een oorsprong hebben in het ruggenmerg, tot hersenmist. Daarnaast kunnen allerlei ontstekingen ontstaan, bijvoorbeeld in de hartspier.

Doordat het correct diagnosticeren en registreren van deze bijwerkingen niet eenvoudig blijkt te zijn, is de ware omvang speelbal geworden van inschattingen. Maar tot nu toe hebben – gecorrigeerd voor de hogere absolute aantallen van de vaccinaties – relatief twintig keer zoveel mensen aangegeven last te hebben van bijwerkingen als bij andere vaccins het geval is. Verhoudingsgewijs zijn er zelfs zestig keer meer gemelde sterfgevallen. Nogmaals: dit is ná correctie voor het aantal gezette prikken. Schrikbarende cijfers die je niet achteloos kunt wegwuiven.

De registratie van de bijwerkingen is bovendien per definitie incompleet omdat het niet systematisch wordt bijgehouden, maar afhankelijk is van zelf-rapportage. Niettemin kunnen we veilig stellen dat het aantal gemelde bijwerkingen enorm veel hoger ligt dan in het verleden ooit het geval is geweest.

Werking van de vaccins
Niettemin is de bedoelde werking van de vaccins op zichzelf plausibel. Namelijk: de productie in het lichaam van spike-eiwitten, en omdat de Alpha- of Wuhan-variant van corona een eiwit bevat dat daar sterk op lijkt, zou het menselijk immuunsysteem in theorie door dat spike-eiwit getraind kunnen worden om zich tegen corona-infectie te weren.

Echter. Inmiddels zijn alweer vele nieuwe varianten van COVID-19 gevormd die een dergelijk eiwit niet meer hebben (12), waarmee die mutaties ontsnappen aan de werking van het huidige vaccin.

Zo is de bescherming van de vaccins tegen de huidige delta-variant reeds drie tot vijf keer minder dan tegen de Wuhan-variant (13) en is het goed mogelijk dat corona over een half jaar of een jaar vrijwel geheel ongevoelig zal zijn geworden voor de huidige generatie vaccins. (Inmiddels zijn ruim 18.000 varianten bekend.)

En zoals de reeds aangehaalde studie van Ab Osterhaus uit 2009 laat zien, is het dan helaas geen kwestie van ‘baat het niet, dan schaadt het niet.’ Want dat spike-eiwit kan een potentieel averechts effect hebben op het immuunsysteem. En afgelopen maand verscheen in The Journal of Infection een studie die lijkt uit te wijzen dat gevaccineerden nu al een versterkte reactie hebben op de huidige Delta-variant – en dus meer risico lopen om ernstig ziek te worden dan ongevaccineerden!(14) Een buitengewoon zorgwekkende bevinding die in onze ogen één van de grootste problemen vormt van het huidige vaccinatieprogramma.

Door stappen over te slaan in het reguliere onderzoeksproces zijn de coronavaccins versneld toegelaten op de medicijnmarkt.(15) De langetermijneffecten zijn dermate onbekend dat we in de gelekte Pfizer-contracten zelfs hebben kunnen lezen dat de landen die een overeenkomst aangingen met de farmaceutische reus dit ook juridisch hebben moeten erkennen. Ik citeer:

“De koper onderkent dat zowel de langetermijn-effecten als de effectiviteit van het vaccin onbekend zijn, en dat het vaccin een averechts effect kan hebben dat nu nog onbekend is.” (16)

De cijfers over corona
Maar tegen welk gevaar zou dit semi-verplichte experimentele goedje met dubieuze werking ons dan eigenlijk moeten behoeden? Laten we de feiten over corona nogmaals bekijken.

De Infection Fatality Rate – ofwel, de dodelijkheid – van corona is wereldwijd gemiddeld 0,23 procent. Voor mensen jonger dan 70 jaar is het 0,05 procent. (17) Dat is dezelfde orde van grootte als een zware griep en dermate laag, dat het de onzekerheden en risico’s van de huidige, experimentele vaccins in mijn ogen totaal niet rechtvaardigt. (18) Puur op basis van gezondheidsredenen zou ik dus iedereen onder de 70 afraden zo’n prik te nemen.

Voor mensen boven de 70 zouden de vaccins wellicht de afweging waard kunnen zijn, zij het niet dat juist de groep die de meeste sterfkans heeft -de gemiddelde leeftijd van coronadoden is 83 jaar – grotendeels onbeschermd blijkt door deze vaccins – zo onthulde een studie in Nature van afgelopen juni. (19)

Gegevens uit Israël en het Verenigd Koninkrijk lijken dat trouwens ook te bevestigen: bijna 60% van de mensen die vorige maand in Israël in het ziekenhuis lagen met corona, bleek dubbel gevaccineerd. (20)Bijna de helft van de vorige maand in Engeland opgenomen coronapatiënten was volledig gevaccineerd. (21)En in Nederland blijkt dat in de groep mensen boven de 60 jaar die positief testen op corona bijna 60% ook netjes dubbel gevaccineerd was. (22)

Jongeren
Blijft dan nog over: de jongeren. Maar zoals ziekenhuisdirecteur Maurice van den Bosch van het OLVG al scheef: ‘Vaccineren van deze leeftijdsgroep heeft (…) geen winst voor de betrokkenen (…). (23) Aan ons de taak om de farmaceutische bedrijven uit te leggen dat voor introductie binnen deze leeftijdsgroep dus geen plek is.’ (24)

Maar toch worden nu – mirabile dictu! – spuitjes voor peuters en kleuters voorbereid! Waaróm, in vredesnaam?

Onverklaarbare zaken
En waarom stemde vrijwel de hele Kamer voor de plaatsing van corona op de A-lijst van besmettelijke ziektes – de lijst van de meest dodelijke killers die er bestaan (zoals Ebola)? De verstrekkende, vrijheidsbeperkende maatregelen mogen wettelijk alleen genomen worden indien er sprake is van een heel gevaarlijk virus. Maar het is evident en onomstreden dat corona niet in die categorie thuishoort! (25)

En waarom werden goed werkende en decennia oude medicijnen zoals Ivermectine en Hydroxychloroquine ineens ‘uiterst gevaarlijk’ verklaard en zelfs verboden? (26)Is dat wellicht omdat gebruik van een experimenteel vaccin zoals dit dan überhaupt al niet zou zijn toegestaan? (27)

En vanwaar het niet toestaan van de serologische test, waarmee je via een bloedmonster kunt zien of iemand antistoffen heeft? Waarom moeten mensen die corona op natuurlijke wijze hebben doorgemaakt en die dus allang beter beschermd zijn dan mensen die zich laten vaccineren, alsnog een vaccin nemen?

En hoezo hoeven de mensen die het experimentele en beperkt werkende vaccin hebben genomen niet te testen voor toegang, terwijl de mensen die dat weigeren te nemen, wél moeten testen – hoewel we weten dat óók mensen die gevaccineerd zijn, corona gewoon kunnen krijgen en gewoon kunnen overdragen (28)(en wellicht zelfs meer kans hebben dat te doen, omdat ze vaker licht-symptomatisch zijn)?

En hoezo die mondkapjes, die gaatjes bevatten die ongeveer honderd miljoen virusdeeltjes kunnen doorlaten en dus totaal niet werken?

Waarom gaat er in de begroting die voor ons ligt 2 miljard naar testinfrastructuur, vaccins en vaccinatiestraten, maar is de IC capaciteit in de afgelopen anderhalf jaar nog altijd niet opgeschaald? We deden het toch ‘voor de zorg’? (29)

En tot slot: waarom een QR-code die centrale, digitale registratie en controle mogelijk maakt, in plaats van het uitstekend werkende, en al tientallen jaren beproefde, gele vaccinatieboekje?

Al deze zaken tarten het verstand. Er zit geen enkele logica in. Het hele verhaal klopt van geen kant. Er kan dus maar één conclusie zijn: het doel van het coronabeleid is niet de bescherming van de volksgezondheid.

Zoals het doel van de EU niet ‘handel’ is. Het doel van de immigratie niet ‘het helpen van kwetsbaren’ is. En het doel van het klimaatbeleid niet het welzijn van natuur, milieu of planeet is.

En zo zijn we terug bij af.

Het bedrog
In de afgelopen anderhalf jaar, ben ik gaan zien dat het bedrog dat wij al langer zagen in de drie Grote Projecten die onze wereld stukmaken, die onze oude wortels afsnijden en de Aanval op de Natiestaat uitvoeren – dat dit bedrog óók bestaat met betrekking tot corona.

Het dient allemaal een volkomen andere agenda. Een agenda die wordt aangeduid met termen als The Great Reset en Build Back Better. Een agenda die globalistisch wordt uitgerold en die de hele wereld in haar greep lijkt te hebben.

Het is niet moeilijk om te zien wat de volgende stappen zullen zijn. Allereerst zullen de vaccinatierondes terugkerend worden, ieder halfjaar waarschijnlijk. Vandaag kondigde Israël aan dat de vaccinatie-paspoorten slechts 6 maanden geldig zullen blijven – zelfs na de derde prik. Dat betekent dus: elk halfjaar opnieuw al die bijwerkingen, als die gentherapie. Ook Australië zal vanaf januari een derde shot verplichten voor deelname aan het sociaal-maatschappelijk leven.

Er zullen nieuwe lockdowns komen om mensen te dwingen die vaccins te nemen – kijk opnieuw naar Australië.

De vrijheid wordt definitief conditioneel, voorwaardelijk. En de economie – met name het MKB – verzwakt, wordt afhankelijk van de almachtige overheid, met een meer centrale rol voor de mainstream media en een steeds strenger gereguleerd internet.

Vorige week werd ondertussen ook bekend dat creditcard-maatschappijen aan een systeem werken om de CO2-voetafdruk van al je aankopen centraal te registreren en ook te maximeren – zodat je geen uitgaven meer kunt doen als je je CO2-tax hebt bereikt. TNO stelde iets dergelijks ook al voor – tot groot enthousiasme van RTL Nieuws. (30)

In samenhang daarmee zien we dat het contant geld wordt uitgefaseerd. Er komt een verbod op contante betalingen van meer dan 3.000 euro, en banken stimuleren winkeliers en horecagelegenheden om louter nog pinbetalingen te accepteren. (31) Nu banken vanwege steeds verder toenemende compliance-voorwaarden in feite ook alle informatie over hun klanten aan de overheid moeten geven, komt ook langs die weg een steeds grotere controlemacht bij de staat te liggen – omdat alle betalingen daardoor kenbaar, zichtbaar en traceerbaar worden (en wie weet waar je je geld aan uitgeeft, weet in feite alles over je leven).

De laatste fase – en ook dat lijkt mij toch niet zo lastig te zien, ook dat spiegelt zich al aan ons geestesoog voor wanneer we onszelf ook maar een moment toestaan, door onze wimpers naar de toekomst te kijken – die laatste fase is dan de integratie van al deze zaken (gezondheidspaspoort, CO2-voetafdruk, uitgavenpatroon, internet-zoekgeschiedenis en -gedrag) in één centrale, digitale identiteit. Even je QR-code scannen en het systeem – dat draait op supersnel 5G-internet – verbindt al je gegevens met de smart city en je smart household.

Ongetwijfeld zullen deze vervolgstappen worden gepresenteerd als handige zaken voor de burger. De afschaffing van cash geld heet een maatregel te zijn tegen georganiseerde criminaliteit. Een digitale ijskast zodat je nooit vergeet verse melk te kopen als geheugensteuntje voor als je in de supermarkt bent. Wel zo makkelijk! Of een bijtijdse waarschuwing als je over je CO2-tax heen dreigt te gaan als een gunst zodat je je weekendje weg niet hoeft te missen. Hartstikke praktisch allemaal!

Maar die QR-codes gaan dus nooit meer weg. Dié worden het nieuwe normaal, dát is waar het om ging: de QR-maatschappij, waarbij goed gedrag wordt beloond met toegang tot het sociaal-maatschappelijk leven, en slecht gedrag wordt bestraft met een rood kleurende scanner.

Het zijn de “nieuwe trekken” van het nieuwe despotisme, zoals Alexis de Tocqueville al voorzag:

“Een despotisme waarin een immense staat elk individu in zijn machtige handen [heeft] genomen, en [de samenleving] bedekt met een netwerk van kleine, ingewikkelde, minutieuze en eenvormige regels, waar de meest originele geesten en de sterkste zielen niet meer doorheen kunnen komen om de massa te overstijgen; [de staat] breekt hun wil niet, maar verzwakt, verdraait en leidt die; hij dwingt zelden tot handelen, maar verzet zich er onophoudelijk tegen dat men handelt; hij vernietigt niet, hij belemmert het ontstaan; hij tiranniseert niet, hij hindert, hij onderdrukt, hij verstoort, hij dooft uit, hij stompt af en hij reduceert uiteindelijk elke natie tot een kudde schuchtere, vlijtige dieren waarvan de staat de herder is.”

The Great Reset
Corona is het alibi, het voorwendsel, de aanleiding, om de nieuwe wereldorde te bewerkstelligen die al veel langer werd voorbereid en gewenst. Al in 2016 werd in VN-verband besloten alle mensen op aarde een ‘digitale identiteit’ te geven voor dagelijks gebruik – waarbij specifiek de integratie van rijbewijs, bankrekening, media en gezondheidsdossier werden genoemd. (32) Ook introduceerden EU en VN in dat jaar een “mondiale vaccinatiestrategie”, met als doel alle mensen in de wereld regelmatig “vaccins” te geven en dat digitaal te registreren. (33)

Daarmee is de infrastructuur van een social credit systeem inclusief mass surveillance naar Chinees model dus in feite al eerder gelegd.

Het gaat nu nog om medische gegevens, persoonsgegevens, en enkele andere basale data. Volgend jaar of het jaar daarna komt daar een CO2-tax bij, daarna worden financiële gegevens gekoppeld en word je persoonlijk IP-adres gekoppeld aan je biometrische data of je gezichtsherkenning, zodat je gehele internetverkeer kan worden gemonitord – en klapt de val écht dicht.

Zo houdt het allemaal verband met elkaar.

In 2016 leek het erop dat de populisten weleens konden gaan winnen. Het Oekraïne referendum, BREXIT, de mirakuleuze opkomst van Trump. Het globalisme – dat gestalte kreeg in de massale immigratie, de EU en het klimaatdenken – zou worden afgestraft door verkiezingsoverwinningen van mensen zoals wij.

Maar nu is er een manier gevonden om de gewenste richting alsnog door te zetten: om het globalistisch socialisme, de versmelting van het neoliberaal multinational-denken en het etatistisch verzorgingsstaat-denken te voltooien. De QR-code maatschappij. Totale overheidscontrole. Onbegrensde mogelijkheden voor een almachtige staat.

En het is dus niet zo dat corona het ‘enige’ onderwerp is voor Forum voor Democratie – integendeel. Nog steeds verzetten wij ons tegen de alsmaar verdere integratie van de Europese Unie; tegen de open grenzen; tegen de onveiligheid in onze straten; tegen de uitkleding van onze ouderenzorg; tegen de bizarre klimaatplannen van dit demissionaire kabinet.

Nog altijd staan we voor onze cultuur en manier van leven, voor onze boeren en onze bedrijven, voor directe democratie en traditionele architectuur.

Maar voordat we het zinvol over de beleidskeuzes die in deze begroting worden gemaakt kunnen hebben, moeten we dus begrijpen wat de achtergrond daarvan is: de Great Reset.

Voordat we het over geld voor de zorg kunnen hebben – over de IC-bedden die Rutte heeft wegbezuinigd de afgelopen 10 jaar – moeten we begrijpen waarom er vaccinatiecampagnes worden uitgerold en waarom men helemaal niet wil dat de druk op de zorg afneemt.

En voordat we het over de woningnood als gevolg van een verzonnen stikstofprobleem, over jaren van massale en desastreuze immigratie kunnen hebben, is het essentieel om te zien hoe men de geesten rijp aan het maken is voor stikstoflockdowns en klimaatlockdowns terwijl de sociale cohesie in onze landen wordt verzwakt en we tegen elkaar opgezet dreigen te worden – in plaats van te strijden voor onze gezamenlijke rechten en vrijheid.

Zo is Forum voor Democratie dus nog altijd de partij die het was. We staan nog altijd voor dezelfde waarden, hetzelfde land, dezelfde traditie. Maar het speelveld is veranderd want de tegenstander heeft een nieuwe aanval ingezet.

We zullen in de politiek en daarbuiten een zo breed mogelijk front moeten vormen om deze aanval voorgoed af te slaan en de ontwikkelingen ten goede te keren. Dat is de missie van FVD. Mijn missie.

Dankuwel.”

1.    Huisman, Martina, Rimmelzwaan, Gruters, Osterhaus, ‘Vaccine-induced enhancement of viral infections’, in: Vaccine (2009) 27(4) 505-12. Eerder deed Osterhaus al promotieonderzoek naar katten en stierven deze katten als gevolg van ADE.

2.    En bijvoorbeeld ook dengue.

3.    Lee, Wheatley, Kent, DeKosky, ‘Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies’, in: ‘Nature Microbiology’, 2020 Oct;5(10):1185-1191; Matteo Gentili & Nir Hacohen, ‘Surprising effects of antibodies in severe COVID’, in: ‘Nature’ (Vol 591, 4 March 2021) 37- 39.

4.    Uitzonderingen daargelaten, zo wordt bijvoorbeeld bij het Tetanusvaccin ook één enkel eiwit ingebracht (maar Tetanus is een bacteriële infectie – geen virale).

5.    FDA: “An investigational drug can also be called an experimental drug and is being studied to see if your disease or medical condition improves while taking it.” (https://www.fda.gov/patients/learn-about-expanded-access-and-other-treatment-options/understanding-investigational-drugs) – Emergency Use Authorization (fase 3 nog niet afgerond – pas in 2023): https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728

6.    dr. Robert Malone is de uitvinder van RNA transfectie, de techniek waarmee mRNA bij coronavaccins in cellen wordt gebracht. R W Malone, P L Felgner, I M Verma, ‘Cationic liposome-mediated RNA transfection’, in: ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (1989), 86 (16) 6077-6081

7.    “So, why are these gene therapy-based vaccines? Because both of these types of vaccines employ technologies that involve transferring foreign genetic material into the cells of the person receiving the vaccine, and making those cells essentially become miniature vaccine antigen manufacturing factories – inside the body.” Zie: https://www.rwmalonemd.com/news/8hg3jglpy4m7eebyc37lxczc3nny8l.

8.    De regeling werd opgesteld door voormalig VVD-Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, samen met voormalig VVD-Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bruno Bruins. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18941.html.

9.    Wided Najahi-Missaoui, Robert D. Arnold, and Brian S. Cummings, ‘Safe Nanoparticles: Are We There Yet?’, in: ‘International Journal of Molecular Science’ (2021) 22, 385.

10. Bijvoorbeeld de Duitse operazangeres Bettina Ranch, https://www.berliner-zeitung.de/news/nach-impfung-erkrankt-berliner-opernsaengerin-erhebt-schwere-vorwuerfe-gegen-arzt-li.183431. Haar arts weigerde opmerkelijk genoeg de bijwerkingen zelfs te melden: ‘Als ik dit allemaal zou melden, zou ik de praktijk kunnen sluiten. Ik heb daar geen tijd voor.” Of Annemiek (74), die overleed net als minstens 381 anderen in Nederland: https://www.ad.nl/binnenland/annemiek-overleed-na-haar-vaccinatie-neem-ons-verhaal-serieus-scheep-ons-niet-zomaar-af~a2766c44/.

11. https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions.

12. In een uitgebreide metastudie van het tijdschrift Nature Reviews Microbiology, werden deze varianten al enkele maanden geleden stuk voor stuk in kaart gebracht. Harvey, W.T., Carabelli, A.M., Jackson, B. et al. SARS-CoV-2 variants, spike mutations and immune escape. Nat Rev Microbiol 19, 409–424 (2021).

13. Zie hierover bijvoorbeeld: Delphine PLanas, David Veyer, Olivier Schwartz, ‘Reduced sensitivity of SARS-CoV-2 variant Delta to antibody neutralization’, in: Nature (8 july 2021). Harvey et al, ‘SARS-CoV-2 variants, spike mutations and immune escape’in: National Review of Microbiology (2021) Jul;19(7):409-424.

14. Nouara Yahi, Henri Chahinian, Jacques Fantini, Infection-enhancing anti-SARS-CoV-2 antibodies recognize both the original Wuhan/D614G strain and Delta variants. A potential risk for mass vaccination?, in: Journal of Infection (2021)

15. EMA recommends first COVID-19 vaccine for authorisation in the EU (21 december 2020)
EMA has recommended granting a conditional marketing authorisation for the vaccine Comirnaty, developed by BioNTech and Pfizer, to prevent coronavirus disease 2019 (COVID-19) in people from 16 years of age. EMA’s scientific opinion paves the way for the first marketing authorisation of a COVID-19 vaccine in the EU by the European Commission, with all the safeguards, controls and obligations this entails.
EMA’s human medicines committee (CHMP) has completed its rigorous evaluation of Comirnaty, concluding by consensus that sufficiently robust data on the quality, safety and efficacy of the vaccine are now available to recommend a formal conditional marketing authorisation. This will provide a controlled and robust framework to underpin EU-wide vaccination campaigns and protect EU citizens.
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-first-covid-19-vaccine-authorisation-eu

Conditional marketing authorisation
The approval of a medicine that addresses unmet medical needs of patients on the basis of less comprehensive data than normally required. The available data must indicate that the medicine’s benefits outweigh its risks and the applicant should be in a position to provide the comprehensive clinical data in the future.
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/conditional-marketing-authorisation

16. Volledig citaat artikel 5.5: “Purchaser acknowledges that the Vaccine and materials related to the Vaccine, and their components and constituent materials are being rapidly developed due to the emergency circumstances of the COVID-19 pandemic and will continue to be studied after provision of the Vaccine to Purchaser under this Agreement. Purchaser further acknowledges that long-term effects and efficacy of the Vaccine are not currently known and that there may be adverse effects of the Vaccine that are not currently known. Further, to the extent applicable, Purchaser acknowledges that the Product shall not be serialized.”

17. De wereldwijde Infection Fatality Rate van corona is gemiddeld 0.23%, maar waarschijnlijk 0.15-0.20%. Voor mensen jonger dan 70 jaar is dit zelfs 0.00-0.31% en gemiddeld 0.05%. Zie: Ioannidis, John P A. “Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data.” in: Bulletin of the World Health Organization vol. 99,1 (2021): 19-33F

18. Volgens – nota bene – de Wereldgezondheidsorganisatie zélf, is de Infection Fatality Rate (oftewel: de mortaliteit) van Corona laag. Rond de 0.23% voor alle leeftijden en voor mensen ónder de 70 jaar is die 0.05% (zie bovenstaande voetnoot). Dit zijn bepaald geen imponerende getallen en al honderden jaren hebben we een vergelijkbaar corona-seizoen, zonder dat men in paniek raakte of een wereldwijde ‘pandemie’ uitriep.

19. Collier, D.A., Ferreira, I.A.T.M., Kotagiri, P. et al. Age-related immune response heterogeneity to SARS-CoV-2 vaccine BNT162b2. Nature 596, 417–422 (2021).

20. Het vaccinatiepercentage in Israël bedraagt zo’n 78% vanaf 12 jaar. Nederland zit nu op 79% boven de 12 jaar, volgens het RIVM: https://www.beckershospitalreview.com/public-health/nearly-60-of-hospitalized-covid-19-patients-in-israel-fully-vaccinated-study-finds.html.

21. https://www.thetimes.co.uk/article/half-of-covid-hospital-cases-fully-vaccinated-zcppw7jrp.

22. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken.

23. Nature 597, 166-168 (2021) Kids and COVID: why young immune systems are still on top. Smriti Mallapaty

24. https://www.linkedin.com/posts/mauricevandenbosch_tijd-om-op-te-komen-voor-het-belang-van-kinderen-activity-6845787741322518528-4asg

25. Zie hierover bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=KlenTcm0Tm4.

26. Asiya Kamber Zaidi & Puya Dehgani-Mobaraki, ‘The mechanisms of action of Ivermectin against SARS-CoV-2: An evidence-based clinical review article’, in: The Journal of Antibiotics (15 June 2021).

27. Experimentele vaccins moeten namelijk een onvervulde medische vervullen (“the medicine fulfils an unmet medical need”): zie https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation.

28. Uitgelekt document van CDC (Center for Disease Control and Prevention, Amerikaanse RIVM) waaruit blijkt dat gevaccineerden de deltavariant even makkelijk kunnen verspreiden als ongevaccineerden: https://context-cdn.washingtonpost.com/notes/prod/default/documents/54f57708-a529-4a33-9a44-b66d719070d9/note/7335c3ab-06ee-4121-aaff-a11904e68462.#page=1 (dia 17)

29. https://www.nporadio1.nl/nieuws/podcast/ea20e6d1-2a0b-46e2-8421-f5947b66c6fc/gommers-gefrustreerd-we-zijn-1-jaar-verder-en-er-is-geen-ic-bed-extra-geregeld

https://www.parool.nl/nederland/ziekenhuizen-afgesproken-aantal-ic-bedden-lijkt-onhaalbaar~be0fecfe/.

30. https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5237985/co2-budget-duurzaam-vliegen-vlees-emissiehandelssysteem-tno.

31. https://ondernemersplein.kvk.nl/verbod-op-contante-betalingen-boven-3000-euro/.

32. “On Friday, 20 May 2016, ID2020 – a strategic, global initiative launched in response to the Sustainable Development Goal 16.9: “provide legal identity to all, including birth registration, by 2030”, in collaboration with the United Nations Office for Partnerships, hosted the “ID2020 Summit – Harnessing Digital Identity for the Global Community” at the United Nations Headquarters in New York.” https://www.un.org/partnerships/news/id2020-summit-2016

De ID2020 Alliance heeft 5 founding partners: Gavi The Vaccine Alliance, Microsoft, De Rockefeller Foundation, Accenture en Ideo.org. Enkele andere interessante partners zijn Mastercard en Facebook. Zie: https://id2020.org/alliance

33. http://iprove-roadmap.eu/wp-content/uploads/2016/06/IPROVE-ROADMAP_JUNE2016_WEB.pdfhttps://www.gpmb.org/annual-reports/overview/item/2019-a-world-at-risk

 

 

 

 

 

 

 

Interview met Erik – We moeten zelf verantwoordelijkheid nemen

Ik sprak met Erik over hoe hij terugblikt op de afgelopen 2 jaar Corona-crisis en wat het allemaal heeft losgemaakt.
Erik schrijft voor Café Weltschmerz.

Hoe heb jij de afgelopen 2 jaar ervaren?
Als een tijd waarin ik goed wil nadenken over wat ik doe en hoe ik bij kan dragen aan een betere samenleving. Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan het keren van het schip dat op een groot ijsblok afstevent. De coronacrisis en alles wat erbij kwam kijken, was voor mensen zoals jij en ik die gewoon een baan hebben en dat kunnen voortzetten een klein ongemak vergeleken met mensen die veel meer hebben moeten inleveren. Maar er speelt natuurlijk veel meer dan Corona; Het is een opmaat naar een controle-maatschappij en een herverdeling van geld en goederen.
Ik ben nu meer alert op wat er allemaal gaande is en ben me ervan bewust dat niet alles is wat het lijkt.

In mijn persoonlijk leven wil ik mij enerzijds nog meer dan ik al deed vooral richten op mijn gezin, op mijn eigen kleine wereld. Ik voel ook sterk de verantwoordelijk tegenover mijn vrouw en dochter en mede daarom wil ik tegelijkertijd iets bijdragen in de grote wereld. Ik wil mijn dochter iets nalaten en daarvoor is nu mijn inzet nodig. Dat doe ik onder andere door het schrijven van artikelen voor Café Weltschmerz.

Als je je gaat verdiepen in Big Farma en hun belangen, dan kom je bijvoorbeeld een hoop leipe shit tegen. Ik zou ervoor kunnen weglopen en kiezen de andere kant op te kijken, maar ik heb het gevoel dat ik me dat niet kan veroorloven. Ik wil graag elke dag afsluiten met een schoon geweten en mezelf in de spiegel aan kunnen kijken. Ik wil ook dat wat in de wereld speelt aankijken en daar op een zo goed mogelijke manier mee omgaan. Door erover te schrijven, door informatie te verspreiden.
Voor de Corona-crisis kon ik meer ongezien vanaf de zijlijn een beetje tegen de stroom inzwemmen. Ik ben nu een actievere rol gaan spelen in de maatschappij.

Wat staat er op het spel?
Onze vrijheid; van reizen, van omgang met elkaar, van expressie. Dat staat onze ontwikkeling als mens in de weg. Waar het naartoe lijkt te gaan is dat er steeds meer voor ons wordt bepaald hoe wij  moeten leven. Ik vind het beangstigend hoe makkelijk mensen hierin mee gaan en naar de overheid luisteren zonder zelf na te denken en zonder te luisteren naar mensen met een andere visie. Met kwade bedoelingen heb je zo het volk mee.
Voorheen werd Nederland gezien als het land waarin iedereen wat te zeggen had. Ik betwijfel of dit nog het geval is. Ik vraag me bijvoorbeeld af of ik straks mijn werk voor Weltschmerz nog wel kan doen zonder dat mijn rekening bevroren wordt. Je ziet het nu in Canada gebeuren; mensen die zogenaamde terroristen (aka vreedzame demonstranten) steunen mogen niet meer bij hun eigen geld. Het zal me niks verbazen als Weltschmerz straks ook wordt bestempeld als terroristische organisatie, net als Forum voor Democratie. Een sociaal krediet systeem komt er op de een of andere manier toch wel aan. Mensen met gewetensbezwaren en een kritische geest zullen zich hierin nog het meest gevangen voelen. Ik denk niet dat we veel te winnen hebben met het invoeren van een dergelijk systeem. Niet op materieel vlak, en zeker niet op spiritueel vlak.

Wat heb je in je omgeving gezien aan impact van de crisis?
Mij vielen dingen op waar ik voorheen nooit echt bij heb hoeven stilstaan. In hoeverre mensen naar autoriteiten luisteren en het geringe belang dat ze hechten aan zelfbeschikking.
Een beetje orde en duidelijkheid kan heel prettig zijn, maar inmiddels raken we verstrikt in alle regels. Dat veel mensen VVD stemmen is iets dat ik nooit heb begrepen, maar mijn beeld van de mensheid is misschien wel wat minder rooskleurig geworden. Mensen laten zich makkelijk in de luren leggen door mooie praatjes, zolang ze voetbal kunnen kijken met een borrelnootje erbij. De confrontatie met die volgzaamheid, vond ik wel schrikbarend. Het lijkt een soort massahypnose.

Wat ik lastig vind, is dat sommige mensen in een compleet andere wereld leven en niet open lijken te staan voor mijn redelijke argumenten. Het maakt mij niet uit of iemand zich wel of niet laat vaccineren, zolang we elkaars keuze respecteren. Waar ik niet tegen kan is als mensen zich agressief opstellen tegenover mij omdat ik andere ideeën heb. Gelukkig heb ik dat niet meegemaakt in mijn directe omgeving, maar het stoort me wel aan mensen die in de media verschijnen, ook ministers en burgemeesters.

Dingen gaan goed zolang je gewetensvolle leiders hebt. Als politici vooral luisteren naar het World Economic Forum en de EU en niet naar de eigen burger, dan gaat het fout.

Rutger Bregman stelt dat de meeste mensen deugen, en dat zie ik ook nog steeds wel. Hij ziet de mens als een soort puppy: lief en schattig, maar ook volgzaam en naïef. Wanneer je die verkeerd opvoedt, dan gaat het mis. Ik ben wel een beetje teleurgesteld in Bregman, omdat hij normaal gesproken weldoordachte opvattingen heeft over maatschappelijke vraagstukken en heel kritisch is, maar in het Corona-verhaal lijkt hij een uitzondering te maken en zijn ogen te sluiten voor de misstanden rondom Big Farma.

Het is nu aan ons om de checks & balances op te maken van de samenleving en deze crisis te gebruiken om er beter uit te komen.

Dat zegt Klaus Schwab toch ook?
Ja dat klopt en dat maakt zijn boodschap ook zo aantrekkelijk. Het World Economic Forum is een enorme marketingmachine met ontzettend veel tentakels in allerlei instituten en regeringen. Maar zij presenteren oplossingen voor problemen die ze zelf veroorzaakt hebben en waarvan ze zelf geprofiteerd hebben. Opnieuw komen die zogenaamde oplossingen henzelf ten goede. Daar zullen we een ander verhaal tegenover moeten stellen. Er gaan sowieso dingen veranderen, het zijn onrustige tijden. We weten niet hoe dingen gaan lopen. Er is óók ontzettend veel verzet. Er was altijd al structureel heel veel mis in de wereld en het is nu tijd om puin te ruimen. Er is zoveel rijkdom en als we dat allemaal eerlijker en transparanter zouden verdelen, kunnen mensen een hele prettige tijd hebben met elkaar.

Heb jij mensen in je omgeving die heel ziek zijn geweest door Corona of zelfs zijn overleden?
Nee. Ik ken wel mensen die Corona hebben gehad en die hadden even griep, geen ziekenhuisopnames. Het kan zijn dat dit een vervormd beeld is, want de meeste mensen die ik ken zijn jonger dan 50. Het is beter om te kijken naar de statistieken. Natuurlijk heeft het mensen flink geraakt, maar niet op zo’n manier dat het al die maatregelen rechtvaardigt. Het is totaal absurd wat er allemaal gebeurt!

Wat heeft de crisis jou gekost?
Mij persoonlijk heeft het niet direct heel veel gekost; Ik kan gelukkig gewoon blijven werken. Ik vind het vooral heel sneu voor mensen in de horeca bijvoorbeeld. Ik denk dat mensen in armere landen het meest getroffen worden; Die marktkoopman die niet meer mag werken of een huishoudelijke hulp die ontslagen werd. Miljoenen mensen wereldwijd zijn hun baan en huis kwijt, kunnen hun kinderen niet voeden. Het kost me wel veel frustratie over alle corruptie, domheid en leugens. Ik ben veel alerter geworden daarop. Veel dingen waren wat dat betreft heel intens de afgelopen 2 jaar, het dwong me uit mijn comfortzone.
Ook heel triest is dat het aantal zelfmoorden en depressies door het dak schieten. Mensen die eenzaam gestorven zijn; een man die niet bij het bed van zijn vrouw mocht zijn die stervende was. Tegenover mijn huis was een kindje geboren en opa en oma kwamen op bezoek. Ze gingen via het raam kijken en zwaaien. Terwijl nabijheid en elkaar kunnen ontmoeten heel belangrijk zijn voor ons welzijn.

Het is ook belangrijk om goed op mezelf en mijn gezin te passen. Ik heb daarom veel gemediteerd om te voorkomen dat ik gek word.

Hoe is dat proces bij jou verlopen? Was je direct al zo kritisch?
Ik was wel geschrokken van de beelden uit Italië en hield me netjes aan de 1,5 meter, ook toen ik met mijn moeder ging wandelen. In het voorjaar kreeg ik toch steeds meer vraagtekens en ben wat dingen gaan opzoeken. In de zomer heb ik een cursus gevolgd bij Karen Hamaker over Corona en de onderliggende machtsstructuren. Zij kon alles heel overzichtelijk uitleggen en ik viel van de ene verbazing in de andere. Eigenlijk zijn we gewoon slachtoffers van een verhaal dat al heel lang in voorbereiding was. Vanaf dat moment ben ik super kritisch en check ik alles wel 3 keer.

Er is ontzettend veel polarisatie. Er zijn veel mensen die hier totaal anders instaan. Hoe kunnen we elkaar weer vinden?

Maurice de Hond schreef een mooi blog over verzoening. Hij sprak over een bevrijdingsdag naar aanleiding van de versoepelingen, trapte op de rem en zei: we moeten met elkaar om de tafel.
Ik vind het bewonderenswaardig dat hij stug doorgaat met zijn verhaal, maar altijd rustig en respectvol blijft. Ik denk dat dat veel kan opleveren. Hoewel hij desondanks op veel plekken niet meer wordt uitgenodigd, is het wel goed voor hoe mensen hem zien en kan hij zo zijn boodschap blijven uitdragen.

Het is soms ontzettend lastig. Als ik iemand ontmoet die er totaal anders in staat, weet ik ook niet waar ik moet beginnen. Ik denk bij wat we gemeen hebben en bij wat we allebei willen. De termen wappies en schapen, daar moeten we vanaf. Ik heb ook jarenlang in links en rechts en goed en fout gedacht, maar nu kijk ik er totaal anders tegenaan. Het zit in de mens om in hokjes te denken, maar dat zullen we toch een beetje moeten loslaten.

En alles moet boven tafel komen. Ik heb onlangs een stukje geschreven waarin het gaat over een waarheidscommissie in Afrika, opgericht na het apartheidsregime. Zij richtten zich vooral op verzoening in plaats van op vergelding. Soms is het wel nodig dat er consequenties zitten aan doelbewuste corruptie en wreedheden, maar voorop staat: hoe nu verder?

Zelf probeer ik mijn bijdrage te leveren door te schrijven en zo hopelijk mensen meer bewust te maken. Het gaat erom dat mensen op een eerlijke manier hun rol oppakken en dan komen we wel bij een oplossing.

Hoe zie jij de toekomst voor je?
Ik schommel een beetje heen en weer tussen optimisme en zorgen.
Met name tijdens die cursus van Hamaker heb ik echt een bittere rode pil geslikt. Ik probeer me vooral nu te richten op oplossingen en ik zie ook veel mensen die daarmee bezig zijn.

Er zijn veel dingen waarvan mensen direct roepen: je bent een complotdenker. Maar die dingen zijn gewoon te vinden in officiële documenten en interviews. Er ligt een plan van het WEF voor een nieuw soort systeem/wereldorde dat enkel in het belang is van de bedenkers zelf. Maar ik zie daar ook wel barstjes in. Het zijn ook allemaal mensen met verschillende belangen. Ik hoorde dat Belinda Gates haar handen aftrekt van grote investeringen en Buffet is inmiddels opgestapt. Die mensen zijn het ook niet altijd met elkaar eens, veranderen van mening of kiezen opnieuw positie om hun eigen belangen na te streven. Er is dus niet één complot dat vast ligt. Er gebeuren altijd dingen die niet te voorspellen of te plannen zijn.

Welke rol speelt spiritualiteit in jouw leven? Is dat toegenomen als tegenwicht van deze zware kost?
20 jaar geleden was ik eigenlijk veel meer met spiritualiteit bezig dan nu. Ik probeerde van alles , maar uiteindelijk bracht me dat niet zo ver. Ik zweefde een beetje en miste wat vaste grond. Nu ben ik met meer concrete dingen bezig. Ik ontken niet het bestaan van andere dimensies, maar voor mezelf en mijn omgeving is het nu beter dat ik concreet iets kan vastpakken.

Mijn werk en mijn gezin geeft mij vervulling en een gevoel van zingeving.
Ik weet dat er ook mensen zijn die het hebben over de vijfde dimensie en Annunaki en noem het allemaal maar op. Wie weet is de aarde ook wel plat, het zal allemaal wel. Een deel van de Christenen zien vaccinaties als ‘the mark of the beast’ en vinden daar aanwijzingen voor in de Bijbel. Er zou daar een apocalyptische strijd tussen goed en kwaad worden beschreven. Zij moeten een kant kiezen en zich verweren tegen kwade krachten. Allemaal reuze interessant en als ik de tijd had zou ik het allemaal willen onderzoeken, maar ik richt me nu vooral op transparante informatievoorziening en het spreken van mijn waarheid. Ik laat veel leugens en corruptie zien, maar probeer daar ook voldoende positieve berichten tegenover te zetten. Ik wil mensen ook wat perspectief bieden. Zelf ben ik nu optimistischer en rustiger dan twee jaar geleden, omdat ik meer houvast heb. Dat geeft mensen kracht denk ik. Hoe vervelend het er allemaal ook uitziet. Wat we vooral moeten nastreven is menselijkheid.

Heb je tot slot een afsluitende boodschap?
De Coronacrisis was voor mij echt een wake-up call: We moeten vooral ook naar onszelf kijken en wat wij willen doen. En onze eigen schaduw niet vergeten. Als we goed naar onszelf kijken, kunnen we de ander ook beter zien. Mensen hebben de macht uit handen gegeven en we moeten zelf de verantwoordelijkheid nemen zodat we onszelf kunnen ontwikkelen als samenleving. Die realisatie is misschien een bittere pil, maar wel noodzakelijk.

* link naar het artikel op cafeweltschmerz.nl: link

 

Interview met Troy – ‘Blijf luisteren naar elkaar’

De afgelopen twee jaar is er veel gebeurd. Ik spreek met Troy over wat de situatie bij hem heeft losgemaakt en hoe we het best kunnen omgaan met alle onzekerheden en polarisatie. Troy staat positief in het leven, uit zich genuanceerd en richt zich vooral op wat de situatie hem heeft gebracht.

Hoe heb jij de afgelopen twee jaar ervaren?
Ja, waar zal ik eens beginnen? Ik heb 3 baantjes: Normaal gesproken werk ik als manager in de bioscoop, als yoga-docent op een sportschool en daarnaast geef ik ook nog filmles op een middelbare school.
Tijdens de lockdowns lag dit allemaal stil, dus ik heb veel thuis gezeten. Gelukkig werd mijn loon van het werk bij de bioscoop wel doorbetaald. Eerlijk gezegd kwam het mij wel goed uit dat ik meer vrije tijd had, want ik was bezig met het verbouwen van mijn huis. Ik had in het begin een beetje een vakantiegevoel ondanks dat we natuurlijk heel veel dingen niet konden doen. Persoonlijk ervaar ik nog veel vrijheid, want je kunt altijd wel vrienden bezoeken. Tenzij mensen erg angstig zijn. Naarmate de crisis langer duurde, werd iedereen wel wat losser. Mijn opa en oma heb ik wel een stuk minder vaak gezien in het begin. Na hun vaccinatie vonden ze het gelukkig niet meer eng.

Ben je zelf ook gevaccineerd en wat waren je overwegingen?
Ja, wij gaan normaal gesproken 2 keer per jaar naar Italië omdat mijn vriend daar vandaan komt. Voor mij was het voornamelijk een praktische overweging. We willen graag Italië kunnen blijven bezoeken en op reis gaan. In Italië zijn de regels heel streng. Als er geen Corona-pas was geweest en ik zou gewoon kunnen reizen, dan zou ik het denk ik niet genomen hebben. Ik heb er verder niet zo’n bezwaar tegen. Ik ben niet bang dat ik er ziek van kan worden.

Staan mensen in je omgeving er hetzelfde in als jij?
De meeste mensen in mijn omgeving hebben niet zo’n uitgesproken mening of zijn er niet zo mee bezig, dus ik heb hier weinig discussies over. Mijn moeder is niet gevaccineerd. Zij vindt dat het vaccin niet lang genoeg is getest en heeft haar bedenkingen over de veiligheid. Zij vertrouwt op haar natuurlijk immuunsysteem en neemt het zekere voor het onzekere. Ze vindt dat iedereen die keuze zelf moet maken. Ik heb ook een vriendin die heel erg pro-vaxx is. Zelf sta ik er vrij neutraal in. Ik vind wel dat bepaalde maatregelen erg ver gaan.

Wat zie jij in je omgeving aan gevolgen van de crisis? Zowel van het virus als van de maatregelen?
Ik ken eigenlijk geen mensen die heel ziek zijn geworden. Voor mijn moeder heeft haar keuze wel gevolgen. Zij is bang dat er 2G ingevoerd gaat worden en dat zou betekenen dat zij haar werk op school niet meer kan uitvoeren. Er zijn veel mensen die in deze tijd thuis werken. Sommigen gaat dat goed af, anderen minder. Ik heb zelf weinig jongeren in mijn kennissenkring, maar voor hen lijkt het me erg zwaar. Wat er nu met de jeugd gebeurt, vind ik veel te veel gaan en ik vraag me af wat dit op de lange termijn zal doen met de psychische gezondheid van deze generatie.

Wij hadden een tijdje geleden een kleine aanvaring op Instagram, weet jij nog waar dat over ging?
Nee dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik word ook niet zo snel boos hoor. Soms als iemand een uitspraak doet die heel ver af staat van mijn eigen standpunten, dan verbaast het me wel en wil ik begrijpen wat iemand bedoelt. Mensen die het idee hebben dat onze vrijheid in het geding komt, slaan soms een beetje door en doen vrij extreme uitspraken.

Heb jij niet het idee dat onze vrijheid in het geding komt?
Ik heb wel het idee dat de vrijheid onder druk staat, maar ik vind dat we dat op een democratische manier moeten oplossen. Ik heb niet persé heel veel vertrouwen in deze regering, en het is ook zo dat macht corrumpeert, maar ik geloof wel in onze democratie. Ik zie mezelf als een sociaal liberaal; Ik vind keuzevrijheid een groot goed. Voorheen stemde ik altijd D66 en ik vind dat zij nu veel te veel die Corona-pas er doorheen willen drukken. Je ziet nu dat mensen in reactie daarop het tegenovergestelde gaan aanhangen. Kamerleden van Forum voor Democratie doen wat ze zeggen, maar ze zeggen heel veel waar ik het totaal niet mee eens ben. Van Meijeren die oproept tot burgerlijke ongehoorzaamheid en van Houwelingen die het heeft over een tribunaal, dat gaat mij veel te ver.

Wat is er verder in jouw leven en in jou veranderd de afgelopen 2 jaar?
Ik ben niet echt veranderd. Ik heb wel een kant van de wereld gezien waarvan ik niet wist dat die zo aanwezig was. De schaduwzijde van sociale media waarop mensen ongefilterd van alles delen sprong me in het oog. Aan de ene kant is het mooi dat we alles kunnen delen met elkaar en vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar mensen luisteren niet meer echt naar elkaar en zijn snel geneigd tot extreme standpunten. Dat geldt voor beide kanten van de discussie. De balans mist een beetje. Ik denk dat de Corona-crisis dat heeft versterkt. Mensen zitten letterlijk in hun eigen bubbel, thuis achter hun scherm en spreken elkaar minder face-to-face.
Wat me ook verbaasde is hoe snel mensen bereid zijn hun vrijheden op te geven als ze zich bedreigd voelen.

Waarom voelen mensen zich bedreigd door Corona? Denk je dat dit te maken heeft met de berichtgeving in de media? Is er teveel paniek gezaaid?
Ik denk niet dat er paniek is gezaaid. Mensen kiezen tegenwoordig zelf welke bronnen ze raadplegen en zoeken in hun eigen bubbel naar bevestiging van hun eigen mening. Het is afhankelijk van waar je op focust en vanuit welk perspectief je kijkt. Ik zie het nieuws als redelijk genuanceerd, want er komen verschillende standpunten aan bod.

Heb je het idee dat de maatregelen buitenproportioneel zijn?
Dat is een kwestie van perspectief en afwegingen. De keuzes die worden gemaakt worden eigenlijk gebaseerd op het aantal doden, op het verlies van aantallen mensen. De vraag is of de winst die daar behaald wordt opweegt tegen de inperking van vrijheden. Persoonlijk ben ik tegen vrijheidsbeperkende maatregelen, maar als een meerderheid van de bevolking zich veiliger voelt met die maatregelen, dan is dat zo. Dat is hoe het werkt in een democratie.

Ben je niet bang voor misbruik van de coronapas?
De toepassing van een dergelijk systeem is iets waar we alert op moeten blijven, maar ik vind dat we dingen moeten beoordelen op wat ze zijn en niet op wat ze kunnen zijn. Als je zo gaat denken, is alles gevaarlijk. Als het zover komt, dan zal ik me daar zeker over uitspreken.

Hoe zie je de toekomst voor je?
Ik denk dat alle epidemieën een einde hebben en de Omicron-variant stemt mij hoopvol: het is een besmettelijker variant die mensen minder ziek maakt en dus goed voor een grotere groepsimmuniteit. We gaan nu door een dal, maar als je kijkt naar de geschiedenis van de mensheid is het altijd nodig om een stapje terug te doen voordat je twee stappen vooruit kunt zetten.
De hele crisis biedt wel mogelijkheden op andere vlakken. Dat mensen meer vanuit huis werken, zorgt wel voor minder CO2-uitstoot. Ook biedt het thuis zitten voor veel mensen de gelegenheid om meer naar binnen te keren in jezelf en te reflecteren. Het heeft mij zelf wel tijd gegeven om mezelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van yoga. Voor de lockdown was ik begonnen met het geven van yoga-lessen op een sportschool. Tijdens de lockdown ben ik me meer gaan verdiepen in de spirituele achtergrond van yoga en me niet alleen op het fysieke aspect richten. Ik wil dit graag meer implementeren in mijn lessen en heb dit met de manager besproken en hij stond daar best voor open.

Geloof jij dat we met een reden op aarde zijn?
Ik zie mezelf als agnost; ik weet het niet. Maar ik vind hoe mensen in elkaar zitten zo iets bijzonders, dat zie ik niet als enkel een reeks van toevalligheden. Ik stel me voor hoe mensen samen zijn als de cellen van een lichaam, het lichaam symboliseert het leven zelf. De cellen van het lichaam zijn zo klein dat ze het geheel niet overzien en vaak niet eens beseffen dat ze onderdeel zijn van een geheel.
Wij zijn als kleine radertjes in het geheel, maar zijn allemaal met elkaar verbonden.

Heb je nog een boodschap ter afsluiting?
De corona-crisis raakt aan heel veel thema’s en het is belangrijk om te blijven zoeken naar balans. Ik vind het belangrijk om beide kanten van de discussie aan te horen en vooral te blijven luisteren naar elkaar. Ik heb er vertrouwen in dat we er hoe dan ook samen uit gaan komen. Al heeft Rutte het woord samen een beetje bezoedeld, het is wel zo: we moeten het samen doen.

 

Interview met Stefan (Forum voor Democratie)

Ik interview Stefan Berlijn over zijn idealen. Stefan heeft een druk bestaan; Hij heeft een jong gezin met twee kinderen, is leerkracht en pedagoog en zet zich daarnaast in als statenlid voor Forum voor democratie.

Hoe ben je erbij gekomen om politiek actief te worden?
‘Voor mijn huidige baan, zat ik in de journalistiek en was ik altijd wel politiek georiënteerd. Ik versloeg veel lokale en regionale politiek en vond dat altijd interessant. Wel vond ik het belangrijk om enigszins onafhankelijk te zijn, dus kon ik me niet aan één partij verbinden. Ook vond ik nog niet echt een partij waarbij ik me zou willen aansluiten. Voornamelijk vond ik het leuk om van de buitenkant te beschouwen. Op een gegeven moment kwam Forum voor Democratie in de spotlights en hun manier van politiek bedrijven en hun standpunten spraken mij wel aan. Mijn vrouw was toen net zwanger van de jongste en toen dacht ik: ik wil ook mijn steentje bijdragen aan een betere wereld en zorgen dat mijn kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Ik zag dat het op sommige vlakken in Nederland de verkeerde kant op ging en wilde niet dat ik over 20 jaar tegen mijn kinderen moet zeggen: ik zag het gebeuren en heb er niks aan gedaan.’

Je zei: ik zag het de verkeerde kant op gaan. Wat bedoel je daar precies mee?
‘Het EU-beleid; steeds meer macht naar Brussel en de enorme bureaucratie waarmee dat gemoeid gaat en een grote verkwisting van geld. De massale immigratie-problematiek. Dat ligt natuurlijk heel gevoelig in Nederland. Mijn vrouw is een vluchteling en is in 1995 uit Srebrenica naar Nederland gekomen. Haar vader is daar vermoord. Dus wij weten als geen ander hoe het is om te moeten vluchten voor omstandigheden en oorlog. Aan de andere kant moet je ook realistisch zijn. Zij zegt zelf ook: ‘als ik toen dichter bij huis was opgevangen, dan waren we sneller teruggegaan.’ Je ziet nu dat Bosnië naar de kloten gaat, omdat zoveel mensen het land zijn uit gevlucht en de mensen die het zich niet konden veroorloven zijn achtergebleven. De mensen die gevlucht zijn hebben daar grof geld voor moeten betalen. En het kost veel geld om de vluchtelingen in Nederland op te vangen, ze een uitkering te verschaffen en gezinshereniging te faciliteren. Als je dit geld in de landen daar investeert is het vaak 5 keer zoveel waard. Ik vind het hypocriet om te zeggen dat we mensen helpen en dat iedereen welkom is, terwijl je de mensen die het geld niet hebben, niet helpt.’

Zie je het immigratieprobleem als de grootste uitdaging van deze tijd?
‘Ik denk dat veel problemen niet zo uit elkaar te trekken zijn. Je kunt niet een muur om Europa bouwen en verder niets doen. Je moet problemen oplossen, daar waar ze ontstaan. Er leven nu ruim 7 miljard mensen op de wereld. Ik vraag me wel eens af:  zit hier een grens aan? Wordt hierover nagedacht? Dat geldt ook voor Nederland: hoeveel mensen wil je hier laten wonen? Het lijkt een taboe onderwerp. Dit kaart ik ook wel eens in de provincie aan: er is een enorm woningbouw tekort, maar hoeveel woningen wil je in Utrecht neerzetten? Moet je dan de hele provincie volbouwen? De komende jaren moeten er 60.000 woningen bijkomen in het centrum van Utrecht. Dan zit iedereen straks op 12 hoog achter op 12 vierkante meter.
Een andere uitdaging is het onderwijs goed organiseren. Nu zitten er teveel kinderen in een klas, omdat het anders niet economisch rendabel is. Draait het dan om geld of om kwaliteit?’

Hoe zou de ideale samenleving eruit zien?
‘In een ideale samenleving krijgt elk kind goed onderwijs en kan het zich ontwikkelen tot de persoon die hij of zij wil zijn. Mensen wonen in een veilige en gezonde omgeving met voldoende ruimte en hebben tijd voor elkaar.’

Je hebt al best wat thema’s genoemd waarover je je kunt opwinden. Heb je ook een doemscenario voor de toekomst?
‘Voor de provincie Utrecht vrees ik wel dat het veel te druk gaat worden. Ook het klimaatbeleid is iets waarover ik me zorgen maak: De plannen voor de energietransitie liggen er nu en je ziet dat er enorm veel landschap opgeofferd gaat worden aan windturbines en zonneweides.’

Forum voor Democratie heeft een andere aanpak van het klimaat-probleem dan andere partijen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
‘Wind- en zonne-energie lijkt mij geen goed idee, omdat het veel ruimte in beslag neemt, het spuuglelijk is en het veel te weinig oplevert. De plannen die er nu liggen zijn niet financieel onderbouwd, maar gaan miljarden kosten, afkomstig uit belastinggeld. Ze willen die plannen er nu snel doorheen jassen, terwijl beter eerst een goed onderbouwd plan kan worden opgesteld. Ik denk dat het beter is te investeren in het ontwikkelen van kern-energie.’

Ik vertel Stefan dat ik positief verrast ben door dit gesprek, omdat ik geen hoge pet op had van Forum voor Democratie.
Stefan zegt dat hij wel eens nieuwe mensen meeneemt naar bijeenkomsten die vaak hun mening bijstellen. ‘Ik denk dat de media een negatief beeld schetst van Thierry en van de partij. Het zijn allemaal normale mensen die hard werken. Ongetwijfeld zullen er een paar mafklappers tussen lopen, maar dat heb je overal. Thierry’s uitspraken worden snel verkeerd uitgelegd, maar hij is geen grijze muis en spreekt veel mensen aan.’

Door bepaalde uitspraken die je hoort, die ook door aanhangers gedaan worden, wordt de partij toch als extreem rechts gezien
‘Dat begrijp ik wel: als ik op twitter kijk en reacties zie op tweets van onze partij, dan schaam ik me soms ook kapot. Maar ik denk dat dat van beide kanten gebeurt. Maar je moet de partij afrekenen op de mensen die zich bezighouden met het beleid. Je moet met respect met elkaar omgaan. Waar ik wel moeite mee heb, zijn leden van links die associaties maken met de jaren 30.
Zij willen inclusief zijn, maar betichten ons van racisme en het uitsluiten van groeperingen. Zij doen dan precies hetzelfde; ze sluiten andersdenkenden uit. Dat vind ik hypocriet. Maar met de meeste mensen kan ik het goed vinden, we kunnen politiek en privé goed gescheiden houden.
Wat ik nog kwijt wil is dat veel mensen die aanhanger of lid zijn van forum zich niet vrij voelen om daarvoor uit te komen, omdat dit vaak niet wordt geaccepteerd. Diversiteit gaat niet alleen over huidskleur, geloof of sekse, maar ook over gedachtegoed.

Ik zou zeggen: ga met elkaar in gesprek en ga zelf op onderzoek uit. De wereld staat niet stil, dus je ideeën moeten ook niet stilstaan, anders roest je vast.’

Bestand:FvD Logo.png - Wikipedia

Forum voor Democratie

Forum voor Democratie is als grootste uit de bus gekomen bij de Provinciale verkiezingen. Blijkbaar steunt een groot deel van de Nederlandse inwoners zijn gedachtegoed en hebben zij vertrouwen in Baudet als leider van het land. Zoals in de lijn der verwachting ligt, ben ik niet een van hen. Ik vind het een zorgelijke ontwikkeling, omdat het gedachtegoed van Forum ingaat tegen een aantal van mijn kernwaarden. De man krijgt ontzettend veel aandacht, zowel positief als negatief en de beweging roept een hoop emoties op.
De kernpunten van de partij sluiten aan bij een sentiment dat speelt in de samenleving.  de 3 belangrijkste (negatieve) punten zijn (Forum is vooral tegen):
* tegen EU
* tegen immigratie
* tegen klimaatakkoord

Baudet besloot zijn verkiezingscampagne voort te zetten na de schietpartij in Utrecht van 18 maart, terwijl andere partijen besloten uit respect de campagne tijdelijk stop te zetten. Hij greep de aanslag aan om vertegenwoordigers van de gevestigde orde aan te spreken op hun beleid.

Waarom stemmen er zoveel mensen op FvD? 
De populariteit valt deels te verklaren door het wantrouwen in de huidige politiek.
Forum zet zich af tegen de gevestigde orde en zegt het radicaal anders te gaan doen.
Forum heeft kiezers binnen weten halen die voorheen stemde op PVV, VVD en CDA.
Waarom zijn de kiezers daar vertrokken? VVD en CDA hebben ingestemd met het klimaatakkoord en het kinderpardon, wat wordt gezien als een beweging naar links.
Wat er bij de PVV volgens mij vooral is gebeurd is dat het beeld van de PPV-stemmer is: een echte Tokkie. Bij forum vinden mensen die tegen immigratie zijn, een alternatief.

Wat zegt Baudet?
In zijn overwinningsspeech heeft Baudet het over onze mooie boreale wereld. Een term die voor mij en vele anderen tot voor kort onbekend was. Het is een beladen term die naast een aanduiding van het Noorderlicht, een verwoording kan zijn voor de oorspronkelijke blanke Europese bevolking en de wens om dit zo te houden. Extreemrechtse politici als Marie LePen gebruikte de bewoording, verwijzend naar het Arisch ras.
Daarnaast heeft Baudet het in zijn speech over instituties als een vijandelijke linkse elite die onze beschaving om zeep helpen, steeds meer macht aan de EU geeft en voorstander is van massa-immigratie. Bij deze elite horen naast bestuurders volgens hem onder andere ook universiteiten en de pers.
Hij schetst een ondergangs-scenario met hemzelf als redder van het volk en als vervanger van de elite. De weg ernaartoe is een strijd (oorlogsretoriek).
Ook heeft hij het over klimaat-ketterij en ontkent de menselijke invloed op klimaatverandering, waarmee hij het oneens is met tussen de 90 en 100% van alle klimaatwetenschappers.

Los van dat ik het inhoudelijk niet met hem eens ben, vind ik de woorden die hij gebruikt op zijn zachtst gezegd dubieus.
Eerder heeft hij het onder andere al gehad over een ‘homeopatische verdunning van het Nederlandse volk en zijn er theorieën over hiërarchische rassenleer aangehaald.

Wanneer gedaan wordt alsof dit soort uitspraken normaal zijn, worden de grenzen van wat acceptabel is steeds verder opgerekt.
Ik vind dit zorgelijk en deprimerend.

‘Forum baseert zich op eeuwenoude representaties en stereotypen die uitgaan van een ideaalbeeld van een wij-groep tegenover een doembeeld van de zij-groep. Ze zijn niet uit op consensus, maar op provocatie, confrontatie en agitatie’ (Bron: Interview Martijn de Koning, cultureel antropoloog)

noem me naïef of links geïndoctrineerd, maar mijn ideaal is een sociale, eerlijke en duurzame toekomst met oog voor de zwakkeren, voldoende geld voor zorg en scholen, een humaan immigratiebeleid etc.

Natuurlijk is er terecht kritiek op het huidige beleid, maar ik heb behoefte aan een positief, inspirerend, verbindend en hoopvol geluid.