Trump en zijn strijd tegen Big Tech

12 juli verscheen een artikel in het Parool over de rechtszaken die Donald Trump aanspande tegen Big Tech(1). De Amerikaanse ex-president is verbannen van Twitter, Facebook en Youtube, maar kan niet zonder. Zeker wanneer hij zich in 2024 weer verkiesbaar wil stellen, is hij afhankelijk van deze media om fatsoenlijk campagne te kunnen voeren en te communiceren met zijn achterban.

De tech-giganten hebben Trump geblokkeerd sinds zijn optreden rondom de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Trump zei toen dat de verkiezingen corrupt verliepen en riep zijn aanhangers op naar Washington te komen om te protesteren. Vervolgens verzamelden de demonstranten zich bij het Capitool en bestormden zij het gebouw. In het Capitool debatteerden op dat moment de Senaat en het Huis van Afgevaardigden over de verkiezingsuitslag. Biden deed een publieke oproep aan Trump om van zich te laten horen. Trump riep daarop de demonstranten op naar huis te gaan. Na een aantal uren werd het debat hervat.

Facebook heeft tot dit moment altijd verklaard zich niet te willen bemoeien met wat politici wel en niet mogen zeggen. Mede omdat alles wat Trump zegt, nieuwswaarde heeft, kreeg hij meer privileges dan de gemiddelde gebruiker van het platform. The Oversight Board, een raad die door Facebook zelf is ingesteld om beslissingen te heroverwegen, adviseerde politici niet langer uit te sluiten van de regels. Regels die onder andere behelzen dat content niet mag aanzetten tot geweld (2).

Trump zegt dat de censuur door sociale media de vrijheid van meningsuiting aantast en daarmee in strijd is met de grondwet.
Tegelijkertijd lopen er meerdere rechtszaken tegen Trump zelf. Hij wordt onder andere beschuldigd van belastingfraude en seksueel misbruik. Never a dull moment met deze man.

De lelijke waarheid
Dat Donald Trump een omstreden persoonlijkheid is, moge duidelijk zijn. Een van de weinige dingen waarover Republikeinen en Democraten het wél eens zijn is dat de macht van Big Tech dient te worden beteugeld. Ook deze partijen hebben meermaals onder vuur gelegen vanwege diverse schandalen en hebben alles behalve een smetteloos imago. Onlangs verschenen bijvoorbeeld de boeken ‘An Ugly Truth’ van Cecilia Kang en Sheera Frenkel, beide journalist bij New York Times (3) en ‘Abolishing Silicon Valley’ van Wendy Liu (4). Het verschijnen van deze boeken past goed in deze tijdsgeest, waarin het algemene sentiment lijkt te verschuiven van ongebreideld optimisme over de innovaties en mogelijkheden, naar een grimmig chagrijn over machtsmisbruik, privacyschendingen, belastingontwijking, excessieve zelfverrijking aan de top en belabberde werkomstandigheden voor medewerkers: In San Fransisco worden efficiënte apps en diensten ontwikkeld, maar de samenleving ziet weinig van de rijkdom terug en vangt wel flinke klappen op. Trump staat dan ook niet alleen in zijn strijd tegen Big Tech.
Zo is Lina Khan, voorzitter van The Federal Trade Commission bezig met een strijd om de marktmacht van Big Tech te beperken (5).

Censuur
Dat het gedrag van Big Tech-bedrijven ethisch gezien niet de schoonheidsprijs wint, staat buiten kijf. Naast de bovengenoemde schaduwzijden, is het zeer bedenkelijk dat een commercieel bedrijf dat enkel gericht is op groei en waarvan het ethisch kompas ernstig te wensen over laat, bepaalt wat wij wel en niet mogen zien. Er zijn gevallen te bedenken waarin het wenselijk is dat berichten worden verwijderd, bijvoorbeeld wanneer er wordt opgeroepen tot geweld. Los van dergelijke gevallen, wordt de vrijheid van meningsuiting idealiter zoveel mogelijk intact gelaten.
Mark Grabowski, universitair hoofddocent gespecialiseerd in cyberrecht en digitale ethiek aan de Adelphi University wijst erop dat overmatige homogeniteit van ideeën kan leiden tot stagnatie en slechte probleemoplossing (6).

Verloren zaak?
Of de gang naar de rechter zijn vruchten zal afwerpen, is maar zeer de vraag.
Rechtszaken tegen sociale mediabedrijven hebben tot op heden niet veel opgeleverd: rechters oordeelden dat de bedrijven zelf mogen bepalen wie van hun platforms gebruik maakt, wat erop wordt gezet en wat niet. Verschillende experts verwachten dus dat Trump weinig kans maakt als winnaar uit deze strijd te komen. Volkskrant citeert Paul Barett van het Center for Business and Human Rights: ‘Trumps rechtszaak is zo dood als een pier. Het eerste amendement is van toepassing op censuur door de overheid, of beperking van wat gezegd mag worden. Het legt bedrijven geen verbod op om de inhoud op hun platforms te reguleren. Sterker nog, Facebook en Twitter hebben op grond van de vrijheid van meningsuiting het recht om te bepalen wat hun platforms uitdragen.’(7).

De giganten worden vanuit zowel conservatieve als progressieve partijen aangevallen. Beiden zijn niet van plan op te geven, maar het zal nog een slepend lange strijd worden.
Wordt vervolgd..

Bronnen:
1: https://www.parool.nl/wereld/trump-ruziet-op-volle-kracht-verder-in-rechtszalen~b3409b42/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
2: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/voor-politici-gelden-straks-dezelfde-regels-als-voor-iedereen-op-facebook-norton-cryptomunten-delven-kan-straks-via-antiviruspakket-op-thuiscomputer~bf665303/
3: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/13/nieuw-boek-over-facebook-de-lelijke-waarheid-is-dat-groei-boven-alles-gaat-a4050831?t=1626527660
4. https://decorrespondent.nl/12213/de-beste-plannen-voor-een-fundamenteel-andere-tech-zonder-apple-google-en-facebook/375623028-c731463b
5. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/29/deze-32-jarige-vrouw-gaat-de-strijd-aan-met-big-tech-om-hun-marktmacht-te-beperken-a4049302
6. https://www.epochtimes.nl/experts-zeggen-vrije-meningsuiting-online-wordt-bedreigd-door-censuur-op-sociale-media_12630.html
7. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/trump-sleept-big-tech-voor-de-rechter-om-weer-te-mogen-twitteren~b7e49fd4/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *