Georganiseerd trauma maakt vatbaar voor manipulatie

Is het zo dat veel mensen ‘complotdenkers’ nog altijd zien als gek, dom en gevaarlijk? Of lijkt dat alleen maar zo? Is dat het beeld wat de media ons wil doen geloven? Verdeeldheid wordt sterk aangewakkerd. De kloof tussen mensen met een verschillende mening moet zo groot mogelijk worden, zo lijkt het. De angst voor elkaar, voor ziekte en dood zo groot mogelijk.

Wat is er zo raar aan het idee dat overheden en mensen met macht niet het beste met ons voorhebben? Waar haal je het idee vandaan dat bijvoorbeeld onze overheid wel het beste met ons voorheeft? Waar is dat idee op gebaseerd? Wat heeft onze regering de afgelopen 10 jaar voor elkaar gekregen?
Het spijt mij, maar ik ben sterk overtuigd geraakt van het tegendeel.

Zo luisterde ik onlangs een interessante podcast van Kukuru. Giel Beelen interviewt reïncartantietherapeut Maarten Oversier. Hij heeft als therapeut meer dan 15.000 sessies begeleid en schreef daarover het boek ‘Bestaansrecht’. Hij vertelt onder andere hoe traumatische ervaringen van onze voorouders ons kunnen beperken in ons leven. Veel van die trauma’s hebben te maken met oorlog en de katholieke kerk. Doordat we dissociëren (het contact met onze kern kwijtraken) worden veel trauma’s niet verwerkt, van generatie op generatie doorgegeven en blijft dit een verstoring in ons bewustzijn.

Ze spreken ook over wereldkrachten met bedenkelijke doelstellingen.
Oversier heeft zich verdiept in politieke achtergronden van historische gebeurtenissen, waarbij hij niet enkel de boeken las die door de overwinnaars zijn geschreven, maar ook die vanuit andere perspectieven.
De ervaringen in zijn praktijk en publicaties die hij las, hebben hem laten zien dat er vaak een bepaalde organisatie zit achter veel traumatiserende gebeurtenissen.

We kunnen het ons moeilijk voorstellen, maar er is een kleine groep mensen met macht die deze planeet zien als onroerend goed en alles voor zichzelf willen hebben (follow the money). Als dat je doelstelling is, werkt traumatisering heel goed. Mensen verliezen de verbinding met hun kern en met moeder aarde en zijn daardoor makkelijker manipuleerbaar. Mensen die dit allemaal afdoen als onzin-complottheorieën hebben zelf vaak geen onderzoek gedaan. Die haken af op het moment dat het teveel buiten de gebaande paden gaat. Als het sentiment van het volk zodanig bespeeld wordt, subliminaal geprogrammeerd wordt, ontstaat een soort geloofssysteem waarop men zijn identiteit en levenspad baseert. Je zit gevangen in een gedachtenstructuur zonder te beseffen dat je daarmee een doel dient waarvan zeer de vraag is of je dat wel wil.

Luister hier de podcast

Trump en zijn strijd tegen Big Tech

12 juli verscheen een artikel in het Parool over de rechtszaken die Donald Trump aanspande tegen Big Tech(1). De Amerikaanse ex-president is verbannen van Twitter, Facebook en Youtube, maar kan niet zonder. Zeker wanneer hij zich in 2024 weer verkiesbaar wil stellen, is hij afhankelijk van deze media om fatsoenlijk campagne te kunnen voeren en te communiceren met zijn achterban.

De tech-giganten hebben Trump geblokkeerd sinds zijn optreden rondom de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Trump zei toen dat de verkiezingen corrupt verliepen en riep zijn aanhangers op naar Washington te komen om te protesteren. Vervolgens verzamelden de demonstranten zich bij het Capitool en bestormden zij het gebouw. In het Capitool debatteerden op dat moment de Senaat en het Huis van Afgevaardigden over de verkiezingsuitslag. Biden deed een publieke oproep aan Trump om van zich te laten horen. Trump riep daarop de demonstranten op naar huis te gaan. Na een aantal uren werd het debat hervat.

Facebook heeft tot dit moment altijd verklaard zich niet te willen bemoeien met wat politici wel en niet mogen zeggen. Mede omdat alles wat Trump zegt, nieuwswaarde heeft, kreeg hij meer privileges dan de gemiddelde gebruiker van het platform. The Oversight Board, een raad die door Facebook zelf is ingesteld om beslissingen te heroverwegen, adviseerde politici niet langer uit te sluiten van de regels. Regels die onder andere behelzen dat content niet mag aanzetten tot geweld (2).

Trump zegt dat de censuur door sociale media de vrijheid van meningsuiting aantast en daarmee in strijd is met de grondwet.
Tegelijkertijd lopen er meerdere rechtszaken tegen Trump zelf. Hij wordt onder andere beschuldigd van belastingfraude en seksueel misbruik. Never a dull moment met deze man.

De lelijke waarheid
Dat Donald Trump een omstreden persoonlijkheid is, moge duidelijk zijn. Een van de weinige dingen waarover Republikeinen en Democraten het wél eens zijn is dat de macht van Big Tech dient te worden beteugeld. Ook deze partijen hebben meermaals onder vuur gelegen vanwege diverse schandalen en hebben alles behalve een smetteloos imago. Onlangs verschenen bijvoorbeeld de boeken ‘An Ugly Truth’ van Cecilia Kang en Sheera Frenkel, beide journalist bij New York Times (3) en ‘Abolishing Silicon Valley’ van Wendy Liu (4). Het verschijnen van deze boeken past goed in deze tijdsgeest, waarin het algemene sentiment lijkt te verschuiven van ongebreideld optimisme over de innovaties en mogelijkheden, naar een grimmig chagrijn over machtsmisbruik, privacyschendingen, belastingontwijking, excessieve zelfverrijking aan de top en belabberde werkomstandigheden voor medewerkers: In San Fransisco worden efficiënte apps en diensten ontwikkeld, maar de samenleving ziet weinig van de rijkdom terug en vangt wel flinke klappen op. Trump staat dan ook niet alleen in zijn strijd tegen Big Tech.
Zo is Lina Khan, voorzitter van The Federal Trade Commission bezig met een strijd om de marktmacht van Big Tech te beperken (5).

Censuur
Dat het gedrag van Big Tech-bedrijven ethisch gezien niet de schoonheidsprijs wint, staat buiten kijf. Naast de bovengenoemde schaduwzijden, is het zeer bedenkelijk dat een commercieel bedrijf dat enkel gericht is op groei en waarvan het ethisch kompas ernstig te wensen over laat, bepaalt wat wij wel en niet mogen zien. Er zijn gevallen te bedenken waarin het wenselijk is dat berichten worden verwijderd, bijvoorbeeld wanneer er wordt opgeroepen tot geweld. Los van dergelijke gevallen, wordt de vrijheid van meningsuiting idealiter zoveel mogelijk intact gelaten.
Mark Grabowski, universitair hoofddocent gespecialiseerd in cyberrecht en digitale ethiek aan de Adelphi University wijst erop dat overmatige homogeniteit van ideeën kan leiden tot stagnatie en slechte probleemoplossing (6).

Verloren zaak?
Of de gang naar de rechter zijn vruchten zal afwerpen, is maar zeer de vraag.
Rechtszaken tegen sociale mediabedrijven hebben tot op heden niet veel opgeleverd: rechters oordeelden dat de bedrijven zelf mogen bepalen wie van hun platforms gebruik maakt, wat erop wordt gezet en wat niet. Verschillende experts verwachten dus dat Trump weinig kans maakt als winnaar uit deze strijd te komen. Volkskrant citeert Paul Barett van het Center for Business and Human Rights: ‘Trumps rechtszaak is zo dood als een pier. Het eerste amendement is van toepassing op censuur door de overheid, of beperking van wat gezegd mag worden. Het legt bedrijven geen verbod op om de inhoud op hun platforms te reguleren. Sterker nog, Facebook en Twitter hebben op grond van de vrijheid van meningsuiting het recht om te bepalen wat hun platforms uitdragen.’(7).

De giganten worden vanuit zowel conservatieve als progressieve partijen aangevallen. Beiden zijn niet van plan op te geven, maar het zal nog een slepend lange strijd worden.
Wordt vervolgd..

Bronnen:
1: https://www.parool.nl/wereld/trump-ruziet-op-volle-kracht-verder-in-rechtszalen~b3409b42/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
2: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/voor-politici-gelden-straks-dezelfde-regels-als-voor-iedereen-op-facebook-norton-cryptomunten-delven-kan-straks-via-antiviruspakket-op-thuiscomputer~bf665303/
3: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/13/nieuw-boek-over-facebook-de-lelijke-waarheid-is-dat-groei-boven-alles-gaat-a4050831?t=1626527660
4. https://decorrespondent.nl/12213/de-beste-plannen-voor-een-fundamenteel-andere-tech-zonder-apple-google-en-facebook/375623028-c731463b
5. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/29/deze-32-jarige-vrouw-gaat-de-strijd-aan-met-big-tech-om-hun-marktmacht-te-beperken-a4049302
6. https://www.epochtimes.nl/experts-zeggen-vrije-meningsuiting-online-wordt-bedreigd-door-censuur-op-sociale-media_12630.html
7. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/trump-sleept-big-tech-voor-de-rechter-om-weer-te-mogen-twitteren~b7e49fd4/

Verplichte vaccinatie voor iedereen?

Dit stuk schreef ik in juli, maar is nog steeds actueel. Mensen die fel voorstander zijn van massale vaccinatie zien geen kwaad in sterke drang. Keuzes hebben immers gevolgen. Anderen die legitieme redenen hebben om zich niet te willen laten vaccineren (hebben zij nog het recht op lichamelijke integriteit?) kunnen binnenkort hun baan kwijtraken.

12 juli is naar buiten gekomen dat in Frankrijk vanaf 1 augustus de ‘gezondheidspas’ verplicht wordt in alle openbare ruimten. Je komt nergens meer in zonder bewijs van vaccinatie of een negatieve PCR-test (1, 2, 3).

Macron zei tijdens zijn toespraak dat dit nodig is om het alarmerend hoge aantal besmettingen met de Delta-variant in te dammen. De plicht om je gezondheidspas te tonen zal gelden voor nagenoeg alle openbare ruimten. Ook tieners vanaf 12 jaar moeten aan deze voorwaarden voldoen, werd gezegd. Duidelijke taal, zou je denken. Toch ontstond er veel verwarring. Ongeruste vakantiegangers belden massaal met campings om te informeren naar de maatregelen. Ook bij de ANWB ‘regende het telefoontjes.’ (4)
Dinsdagavond werd het bericht van Macron aangepast met de mededeling dat tieners pas vanaf 30 augustus aan de voorwaarden hoeven voldoen, omdat zij nog niet allemaal de kans hebben gekregen zich te laten vaccineren. Ook zou de minister willen voorkomen ‘dat vakanties van gezinnen worden verpest.’ (5)

Om mensen zoveel mogelijk te stimuleren om zich te laten vaccineren is een PCR-test vanaf 7 juli niet meer gratis voor buitenlandse toeristen en vanaf het najaar zullen ook de Fransen zelf 44 euro aftikken voor een PCR-test. De negatieve PCR-test mag niet ouder zijn dan 48 uur. Dat betekent dat wanneer je niet gevaccineerd bent, je tijdens je vakantieverblijf elke 2 dagen een test zult moeten doen. Dat loopt aardig in de papieren.

Zorgpersoneel
Verder wordt zorgpersoneel vanaf 15 september verplicht zich te laten inenten en zullen er straffen worden uitgedeeld aan medisch personeel dat niet is beschermd. Het gaat zelfs zo ver dat gezondheidsminister Olivier Veran aankondigde dat zorgpersoneel dat dan niet is ingeënt, niet meer mag werken en niet meer krijgt betaald. Macron vroeg zich tijdens zijn toespraak hardop af of uiteindelijk niet alle inwoners van Frankrijk een verplichte coronavaccinatie moeten krijgen. Daarmee kwam hij terug op een eerder gemaakte belofte. Ook onze demissionair minister van volksgezondheid Hugo de Jonge deed een aantal maanden geleden de belofte dat vaccinatie altijd een vrije keus zou blijven. Onlangs heeft de Jonge gezegd dat het kiezen is tussen een vaccinatie of ziek worden.

Griekenland
De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis deed zo mogelijk nog boutere uitspraken. Ook hij kondigde verplichte vaccinatie aan voor zorgmedewerkers en beperkingen voor niet-gevaccineerden. “Het land zal niet op slot gaan vanwege een kleine groep mensen” zei hij. Ook deed hij de uitspraak: ‘Niet Griekenland is in gevaar, maar ongevaccineerde Grieken wel.’ (6) Mensen die zich niet willen laten vaccineren, worden op deze manier afgeschilderd als egoïstische lastpakken. Niet alleen worden zij verantwoordelijk gehouden voor verspreiding van het virus, ook worden zij als oorzaak aangewezen van de noodzaak draconische maatregelen in stand te houden.

De druk wordt duidelijk flink opgevoerd. Dit heeft te maken met de lagere vaccinatiebereidheid. Elke volwassene heeft inmiddels de kans gekregen zich te laten vaccineren. In Frankrijk heeft nu ongeveer 60% van bevolking een eerste prik, meldt de Volkskrant. Het grootste deel van de resterende 40% wil geen prik. Het is de vraag of Fransen het verplicht vaccineren zullen pikken. De afgelopen periode zijn er massale protesten in Frankrijk, waarvoor in de media bijzonder weinig aandacht is. De Volkskrant was een van de weinige nieuwsbronnen die de protesten de moeite waard vonden om te benoemen, maar benadrukt dat het hier om een achterhoedegevecht gaat (van ruim 100.000 man), niet om een opstand  (7).

Waar is de proportionaliteit?
Filosoof Jonathan Lambaerts is kritisch over de verplicht gestelde vaccinatie. Verplichte vaccinatie zet het grondbeginsel van de rechtstaat onder druk, stelt hij in zijn opiniestuk in Knack (8). Het schept een precedent dat overheden in de toekomst sneller in de verleiding zal brengen aan grondrechten als het zelfbeschikkingsrecht voorbij te gaan, terwijl onduidelijk blijft op grond van welke criteria dit gebeurt.
Voorstanders van verplichting redeneren dat een hoge vaccinatiegraad de beste garantie is op groepsimmuniteit. Men verliest hierbij de proportionaliteit uit het oog: het mogelijk verlies van baan en inkomen is buitenproportioneel. Wanneer kritische zorgmedewerkers voet bij stuk houden, verliest de zorgsector personeel dat ze nu al niet kunnen missen. Of de meest kwetsbaren hier op lange termijn baat bij hebben, is maar zeer de vraag.
Op 13 juli zei Humberto Tan in zijn talkshow dat zorgmedewerkers er ook voor kunnen kiezen een andere baan te zoeken (9). Lambaerts zegt terecht: Voor zorgmedewerkers die jaren hebben geïnvesteerd in studie en carrière, is de kostprijs van deze keuze zo hoog dat van een keuze geen sprake meer is. Wanneer zorgmedewerkers zeggenschap over hun eigen lichaam wordt ontzegd, om de gezondheid van anderen te beschermen, worden de rechten van de een, ondergeschikt gemaakt aan die van de ander. Dit legt een basis voor rechtsonzekerheid die iedereen treft. Enige terughoudendheid is hier op zijn plaats.

Bronnen:
1.  https://www.telegraaf.nl/nieuws/575686884/weinig-lol-zonder-prik-in-frankrijk-deze-zomer
2.  https://www.nu.nl/coronavirus/6145183/frankrijk-verplicht-vanaf-1-augustus-coronacertificaat-in-alle-openbare-ruimtes.html?commentId=#coral_talk_wrapper
3. https://www.ad.nl/buitenland/frankrijk-verscherpt-grenscontroles-en-verplicht-gezondheidspas-in-horeca-winkelcentra-en-bij-reizen~a1517f3d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
4. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5241553/vakantie-naar-frankrijk-geanuleerd-kinderen-heel-verdrietig-dat-ze
5. https://nos.nl/artikel/2389237-coronapas-in-frankrijk-pas-na-de-zomervakantie-verplicht-voor-tieners
6. https://www.ad.nl/buitenland/griekenland-alleen-gevaccineerden-mogen-cafe-of-restaurant-in-geldt-ook-voor-toeristen~aa620425/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
7. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/franse-coronapas-leidt-tot-massale-protesten-en-miljoenen-vaccinaties~b820081c/
8. https://www.knack.be/nieuws/belgie/voorstanders-van-verplichte-vaccinatie-zetten-het-grondbeginsel-van-de-rechtsstaat-onder-druk/article-opinion-1757889.html
9. https://www.rtlxl.nl/programma/humberto/aa040fb0-6a2a-3bb3-ad6c-78a185d4b3ac

Mega-Sywerts

‘Alleen samen krijgen we Corona onder controle’ is de leus. En ‘we zitten allemaal in hetzelfde schuitje’.
Daar klopt natuurlijk niks van. Een klein percentage mensen op aarde bezit meerdere luxe jacht- en cruise-schepen, terwijl de overgrote meerderheid hulpeloos aan hun lot wordt overgelaten in lekke rubberbootjes, die als in een stoelendans in aantal afnemen.

Op 13 juli publiceerde journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money een artikel over de dubieuze praktijken van farmaceut Moderna (1). De circa 10 miljard die de Europese Commissie aan de Amerikaanse vaccin-producent Moderna betaalt, maakt Brussel rechtstreeks over naar een vorig jaar opgerichte brievenbus-firma in belastingparadijs Zwitserland. De patenten op het Corona-vaccin zijn ondergebracht in een ander belastingparadijs in Delaware. Dit bleek uit onderzoek van Stichting Onderzoek Multinationale ondernemingen (SOMO).
Heel verassend dat een farmaceut zich zo misdraagt, is het niet. Eerder kwam al naar buiten dat ook Pfizer een voor hen zeer gunstige fiscale structuur optuigde (2). De uitzonderlijk vermogende bedrijven hebben de financiële mogelijkheden om goedbetaalde fiscalisten en accountants in te huren die de mazen in de wet vinden. Dit is niet illegaal, wel vrij asociaal. Ook Pfizer maakt dankzij de Corona-vaccins miljarden euro’s winst via Nederlandse vennootschappen, en draagt daarover geen cent af aan de Nederlandse staat. Terwijl er veel belastinggeld naar de ontwikkeling van de vaccins gaat in de vorm van overheidssubsidies en hulp van universiteiten, vloeit er niets terug naar de schatkist.
Pfizer verwacht in 2021 26 miljard euro omzet te draaien met het Corona-vaccin. Hoeveel winst de farmaceuten precies draaien is niet bekend, wel zeker is dat het om astronomische bedragen gaat.

SOMO-onderzoeker Vincent Kiezebrink noemt het een schande (3). “Als samenleving betalen we driedubbel” zegt hij. Naast het financieren van de vaccinontwikkeling met belastinggeld en het ontwijken van vennootschapsbelasting, noemt hij ook de te hoge prijzen voor de aanschaf van de vaccins. Per dosis betaalt de EU 22,50 dollar, wat neerkomt op een totaalbedrag van 10,35 miljard dollar. Daarnaast zijn de farmaceuten vrijgesteld van het uitkeren van schadevergoedingen. Ook de kosten van mogelijke vaccinschade zijn dus voor de burger.

Dit destructieve mechanisme beschreef de veelgeprezen econoom Noreena Hertz in haar boek ‘The silent takeover, global capitalism and the death of democracy’ (4):
Tegenover mondiale kapitalistische belastingontduiking staan democratieën van afzonderlijke landen machteloos. Kapitalistische belastingontduiking berooft democratieën van financiering en maakt ze zo machteloos. Het is een race naar de bodem waarbij de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen: doordat de grote internationale corporaties belasting ontwijken, moet de gemiddelde belastingbetaler onevenredig veel betalen. Overheden zouden stabiele belastingsystemen met voldoende opbrengst moeten hebben om te kunnen investeren in essentiële publieke voorzieningen.

Zo ‘gratis’ zijn deze vaccins dus niet. Al met al betaalt de burger een ontzettend hoge prijs.

Bronnen:
1. https://www.ftm.nl/artikelen/vaccin-miljarden-moderna-belanden-bij-brievenbus-bv-in-zwitserland
2. https://joop.bnnvara.nl/nieuws/belastingparadijs-nederland-laat-pfizer-miljarden-wegsluizen
3. https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/moderna-sluist-miljardenwinst-weg-naar-belastingparadijzen
4. Hertz, N. (2002). The silent takeover, global capitalism and the death of democracy (New ed). Cornerstone.

Heeft het leven nog zin zonder het virus?

Professor klinische psychologie Mattias Desmet stelt dat de publieke opinie in de ban is van absurde oordelen. Hij zet in een kritisch opiniestuk in Knack uiteen hoe het komt dat niet-kloppende verhalen voet aan de grond krijgen en nauwelijks zijn uit te roeien. Ook deelt hij welke gevaren er aan deze psychologische fenomenen zijn verbonden en hoe wij hier als samenleving het best mee om kunnen gaan.

Een doel om voor te strijden
Gedurende de Corona-crisis, bleken prognoses over besmettingsgraad, reproductiegetal en aantal Corona-doden keer op keer onrealistisch. Toch blijft de alarmerende boodschap hangen bij het publiek. Dit is deels te verklaren doordat we in een tijd leven waarin veel mensen te kampen hebben met onbestemde gevoelens van angst, depressie en gebrek aan zingeving. Het virus maakt de angst concreet en vormt een gemeenschappelijke vijand. Het samen strijden tegen deze vijand zorgt voor een vorm van zingeving en groepsgevoel. Op veel plekken wordt vandaag de dag bij collega’s, vrienden en familie geïnformeerd of zij ‘het prikje al hebben gehad’. Velen zijn na hun prik opgelucht, dankbaar en trots dat zij hun steentje bijdragen in deze strijd en daarmee onderdeel zijn van de oplossing. Ben je een andere mening toegedaan, dan kan dit voor serieuze conflicten zorgen.

Het gevaar van deze extreme focus op het virus is dat het bewustzijnsveld vernauwt. Hierdoor raken zaken als economische- en psychologische schade van de maatregelen en de schending van privacy en democratische grondrechten onderbelicht. Dit geldt voor het publiek, maar nog meer voor de brenger van de boodschap: De viroloog ziet overal virussen. Ook zal het clubje virologen dat nu een supersterren-status kreeg, niet snel van hun podium afstappen.
Op sociale media zie ik berichten langskomen van mensen die in jubelstemming hun bepleisterde arm tonen en tientallen felicitaties in ontvangst nemen. Er worden grappen gemaakt over ‘wappies’, chips, 5G en Bill Gates. Daarmee wordt eenieder die zijn bedenkingen heeft bij de effectiviteit en veiligheid van de vaccins afgeschilderd als gestoorde complotdenker. ‘Wij vertrouwen op de wetenschap’ wordt gezegd. Ik zie ook mensen die zich oprecht heel kwaad maken over het feit dat er mensen zo egoïstisch zijn om zich niet te laten vaccineren. ‘Je doet het ten slotte voor een ander!’ Persoonlijk heb ik het idee dat voorstanders deze zaken vooral delen op social media om bevestiging te zoeken voor hun standpunten.

De focus op het virus is zo sterk, zegt Desmet, dat het maatschappelijk verhaal immuun is geworden voor kritiek en zichzelf bevestigt. Zo zijn de gevolgen van de maatregelen een argument geworden voor het verscherpen van die maatregelen. Dit kan gebeuren doordat slachtoffers van de maatregelen worden opgeteld bij het aantal corona-doden. Hoe strenger de maatregelen, des te meer slachtoffers (door eenzaamheid, depressie, gemiste behandelingen, armoede). Zo raken we in een vicieuze cirkel die, in combinatie met het totalitaire regeringsbeleid, kunnen leiden tot nog extremere maatregelen die nu nog als disproportioneel worden gezien.

De kunst is nu om het leven zin te geven zonder dat we daar een virus voor nodig hebben.

Why Our Purpose Is Evolutionary - Enlivening Edge

Bron:
https://www.knack.be/nieuws/wetenschap/in-de-coronacrisis-is-de-publieke-opinie-in-de-greep-van-absurde-oordelen/article-opinion-1634377.html?cookie_check=1626426658

 

Truffel ceremonie

Vrijdag 6 augustus nam ik deel aan een truffelceremonie bij innerlijke reis. Het was een bijzondere en mystieke ervaring die ik graag met je deel.
Ik ervaar het leven in deze tijd regelmatig als verwarrend en stressvol en merk dat ik de afgelopen periode meer dan ooit op zoek ben naar een vorm van zingeving. Naar wijsheid om alles wat er speelt te kunnen plaatsen in een groter geheel. Ik heb naast veel informatie over Corona, een aantal boeken gelezen over spiritualiteit en probeer alle informatie te integreren in mijn eigen ervaringen. Ik probeer verbanden te leggen die mij inzichten geven en die ik hopelijk ook kan overbrengen op mijn omgeving. Ik heb andere ideeën over wat er speelt dan veel andere mensen om mij heen, andere angsten en een andere strijd. Dit kan wel eens voor conflicten zorgen en dat alles moet ik ook een plek zien te geven.

Wat ik ervaren heb tijdens mijn innerlijke reis is dat mijn verstand naar de achtergrond verdween. Ik kon niet meer echt in woorden denken en mijn tijdsbesef was helemaal weg, maar ook totaal onbelangrijk. De ceremonie vond plaats in Vierakker, in een soort boerderij-woning met een ruim veld eromheen. Er lagen allemaal matrasjes in een cirkel met een kussen en dekbedje. In het midden stonden edelstenen en kruiden. Vooraf spraken we een intentie uit en brandden we ieder een kaarsje. Mijn intentie was om nieuwe inzichten op te doen en de rust en het vertrouwen vinden dat ik op de goede weg zit.
We namen de truffels en gingen liggen. Al vrij snel voelde ik mijn lichaam tintelen, dat voelde wel prettig. Daarna ging ik langzaam op in mijn onderbewuste en gevoelsmatig zag ik letterlijk alles.
Mijn hart stond wagenwijd open en ik voelde mij verbonden met alles. Nog steeds. Ik was mij bewust van alles: hoe vreselijk veel pijn, leed, verdriet, angst en haat er op de wereld is, hoe afschuwelijk en geweldig het leven op aarde is, en alles tegelijk. Ook hoe ontzettend veel liefde (scheppende kracht) er is, ook in mij. Het is echt een onvoorstelbaar wonder. De ceremonie werd ondersteund door hele intense muziek, waarvan vrijwel alleen de emotionele lading bij me binnen kwam. De tekst kon ik niet verstaan. Achteraf kwam ik erachter dat oa het nummer ‘you want it darker’ van Leonard Cohen veel met me deed. Ik voelde me momenten licht paniekerig, intens verdrietig ook, maar ook enorm gesteund. Door de mensen die de ceremonie leidden en hun energie, maar ook door iets hogers. Daardoor ging ik door alle pijn en angst heen, waardoor ik me uiteindelijk sterker voelde. Ik realiseerde mij dat liefde zoveel krachtiger is dan angst en haat. Er kwamen niet bewust trauma’s uit mijn persoonlijk leven naar boven. Voor mijn gevoel heb ik veel dingen al aardig doorvoelt en verwerkt. Ik realiseerde mij dat letterlijk iedereen in meer of mindere mate trauma’s oploopt, door de enorme uitdagingen van het leven op aarde.

De ceremonie duurde van 10:00 tot 17:30 ongeveer. Voor en tijdens de ceremonie hebben we niks gegeten. Voordat het begon ben ik naar de wc geweest en tijdens de reis was ik voor mijn gevoel helemaal leeg. Naast me stond een flesje water, maar daar ben ik nauwelijks aan toegekomen om wat van de drinken. Ik vond dit keer het gevoel van een lege maag prettig en ik was me bewust van de positieve effecten van vasten. Het deed me nog meer beseffen dat ik niet mijn lichaam ben, maar in mijn lichaam woon.

Ik heb het kwaad aangekeken en heb angst overwonnen. Het is heel belangrijk dat we dapper zijn, want het kwaad voedt zich met angst. Dat is de werkelijkheid waarin ik leef. We zijn hier met een reden. En die reden is om alles te voelen en te overwinnen. Niks weg te stoppen. Om zoveel mogelijk liefde te verspreiden en daarmee kwaad onschadelijk te maken. Dat geeft mijn leven zin.

Zoveel mogelijk loskomen van het ego, want het ego is vaak erg angstig.
Toen ik een klein beetje bij begon te komen voelde ik me enorm sterk en geïnspireerd.

Het duurde bij mij lang voordat ik landde en ik was erg emotioneel en overweldigd. Ik heb lang voor me uitgestaard en een klein bakje fruit gegeten. Eva zei dat eten kan helpen om weer te aarden. Ik heb met heel veel moeite een boterham met pindakaas weggespoeld met veel water en thee. Ben in de tuin geweest en heb kort uitgewisseld met 2 andere deelnemers. Die ik beide enorm heb horen huilen tijdens de trip. Dat was heel fijn om uit te wisselen. Ik heb de lekkerste douche uit mijn leven genomen en toen ik naar mijn lichaam keek, dacht ik: ‘ohja, hier woon ik. Wat een schattig lichaampje, daar moet ik goed voor zorgen!’ Ik was niet in staat terug te rijden en wilde mss blijven overnachten. Uiteindelijk heeft Thom me opgehaald.

Het is soms moeilijk te geloven dat alles goed komt, omdat er zoveel ellende gebeurt op de wereld. Maar ik vind het heel troostrijk te geloven dat na de dood de ziel niet verloren gaat en dat we echt gesteund worden en verbonden zijn als je je ego een beetje  aan de kant weet te zetten. We zijn allemaal druppeltjes in de oceaan, maar een bundel druppels kan een enorme golf in gang zetten!

Ik vind het zo mooi ook wat die mensen daar doen en wat zo’n middel voor je kan doen. Het kan een hulpmiddel zijn en een poort naar een hoger bewustzijn, maar alles wat je zoekt zit eigenlijk al in jezelf!

Psychedelic art - Wikipedia

Trailer Fantastic Fungi – docu op Netflix

 

Leonard Cohen – You want it darker

Nessi Gomes – All related

Waar ik in geloof

Mijn sterke overtuigingen kunnen wel eens voor conflicten zorgen. Ik kreeg terug dat ik soms overkom alsof ik het allemaal beter weet. Dat is een rake observatie en iets voor mij om aan te werken. Ik vind het vervelend een dergelijke arrogantie uit te stralen en vind een open houding in communicatie heel belangrijk.

Ik vroeg mij hardop af of de verkiezingen wel eerlijk zijn verlopen, omdat ik me moeilijk kan voorstellen dat zoveel mensen, ondanks alles, nog op Mark Rutte stemmen. Bij nader inzien verbaast het me eigenlijk ook weer niet zoveel. Teleurgesteld ben ik wel. Ik zie zoveel rare dingen in de wereld gebeuren dat weinig dingen me nog echt verbazen.

Fake news 
Dierbaren spraken de angst uit dat ik mij verlies in complottheorieën en zij vroegen zich af of ik antwoorden in de juiste bronnen zoek.
Persoonlijk vind ik het niet raar dat mensen zoeken naar antwoorden en verklaringen voor wat er gebeurt in alternatieve bronnen, als de berichtgeving uit reguliere media en uit Den Haag verwarrend is en alleen maar meer vragen oproept. Het is tegenwoordig inderdaad lastig te bepalen wat echt is en wat fake, wie betrouwbaar is en wie niet. Persoonlijk heb ik meer vertrouwen in onafhankelijke bronnen en wetenschappers die hun imago en carrière op het spel zetten voor wat zij denken dat goed is, dan in degenen voor wie er (financieel) gewin te halen is.

Ik heb minder vertrouwen in de politiek, omdat ik zie dat het leven van de gemiddelde Nederlander er de afgelopen 10 jaar niet makkelijker op is geworden. Ik zie dat reguliere media grotendeels kritiekloos meegaat in het narratief van de overheid, terwijl goede onderzoeksjournalisten de zittende macht zouden moeten controleren. Ook wetenschappelijke vooruitgang is gebaat bij een open debat.

De term complottheorie vind ik een beetje flauw, omdat het makkelijk is afwijkende ideeën in een hokje te plaatsen en weg te zetten als onzin. We leven in een systeem en cultuur waar veel waarde wordt gehecht aan consensus en de meerderheid is conformistisch. Ik denk dat afwijkende ideeën juist heel waardevol kunnen zijn, dat out of the box denken zorgt voor creativiteit. Ik vind het reuze interessant om te onderzoeken welke alternatieve ideeën er leven en welke angsten en verlangens hieronder schuilen. Ik realiseer mij hoe beperkt en gekleurd mijn gezichtsveld is en sta open voor de mogelijkheid dat mijn wereldbeeld niet overeenkomt met de werkelijkheid. Ik ben niet bang voor wat ik zou kunnen ontdekken.

De essentie 
Naast dat ik mij heb verdiept in het tegengeluid, heb ik de laatste tijd wat spirituele boeken gelezen over het zielenleven, energie en de kracht van het NU.
Wat ik las resoneerde wel, ik had het gevoel dat het klopt. Ik wil graag met je delen, waar ik in geloof.

Ik geloof dat ik niet mijn lichaam ben, maar dat mijn ziel erin woont, met het hart als kern. Ik geloof dat ik in essentie uit liefde besta, dat ik een geweldig creërend vermogen bezit en verbonden ben met alles om me heen. Alles bestaat uit energie en energie gaat nooit verloren. Wel kan het transformeren. De bron is neutraal en accepterend. Ik geloof dat er slechtheid bestaat. Die energie is getransformeerd in haat en andere negativiteit. Er is een hoop ellende op de wereld en ik geloof dat we hier zijn op aarde zijn om lessen te leren, waardoor de ziel zich steeds verder kan ontwikkelen. Je kunt hier ervaren hoe het is een lichtje in de duisternis te zijn.
Ik geloof dat het onze taak is om het leven te ervaren door zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven en je zo min mogelijk te laten leiden door het ego. Het ego doet er alles aan zichzelf in stand te houden en bezig te zijn met verleden en toekomst. Stil staan, stil zijn en luisteren naar je hart is iets dat veel mensen zijn verleerd. Veel zaken zijn niet te vatten met het verstand. In het hart schuilt ware wijsheid, dat geloof ik. Het is te taak te doen wat goed voelt en waar je gelukkig van wordt en zo positieve energie te verspreiden en niet bang zijn voor verdriet en pijn. Ik wil alles voelen en doorleven (en begrijpen wat in mijn vermogen ligt)

Het geloof hierin, in liefde, biedt mij troost en geeft me kracht. En dat kan ik wel gebruiken! Ik heb er veel behoefte aan in deze rare tijd/ rare wereld. Ik geloof dat de kracht van vertrouwen ontzettend veel teweeg kan brengen! Peace!
How To Regain Your Self Confidence

Mijn ideeën over hoe de wereld in elkaar zit

Het afgelopen jaar is er een verschuiving geweest in mijn wereldbeeld en er vinden nog steeds verschuivingen plaats. Mensen die het nieuws volgen en van dag tot dag leven zullen zeggen dat het een stressvolle crisis is waar we doorheen gaan. Maar er gloort licht aan het einde van de tunnel. De vaccins zullen uitkomst bieden en dan leven wij weer in vrijheid.
Ik begon te twijfelen aan het algemene narratief en heb aardig wat uurtjes gestoken in het lezen van artikelen en het luisteren naar podcasts. Ik ervaar de wereld als complex, omdat ik mij bewust ben van de vele nuances en invalshoeken. Daarom stel ik geen eindconclusies vast, maar heb wel mijn hypotheses en voorlopige conclusies. Die complexiteit ervaar ik meestal als reuze interessant: er valt altijd iets nieuws te ontdekken en ik wordt getrokken naar de schaduwzijden om hier licht op te werpen. Duisternis kan immers niet bestaan in de aanwezigheid van licht.

Identiteitspolitiek
Ik zag mijzelf als politiek links, want progressief en sociaal. Nadat ik een aantal mensen vanuit verschillende politieke stromingen interviewde over hun idealen, realiseerde ik mij nog meer dat de termen links en rechts eigenlijk achterhaald zijn, mensen in een klein hokje duwen en een tweedeling creëren. De werkelijkheid ligt zoals verwacht vele malen genuanceerder. Ik heb meer begrip gekregen voor de denkbeelden van mensen die worden gezien als extreem rechts en ben zelf ook iets conservatiever geworden. Behoudender. Zo is er in de samenleving de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor het thema emancipatie. Mijn ideeën hierover waren als volgt:
Het lijkt mij een goed idee om vrouwenquota in te stellen in bepaalde vakgebieden, omdat vrouwen minder kans krijgen om de top te bereiken. Mensen nemen graag mensen aan die op hen lijken en als de sollicitatiecommissie enkel uit oude witte mannen bestaat, nemen ze dus vooral oude witte mannen aan die onterecht als geschikter voor de functie worden gezien. Ook mensen van kleur of met een niet westerse naam, hebben het moeilijker op de arbeidsmarkt. En zo zijn er nog vele andere situaties te bedenken waarbij minderheden voor grote uitdagingen staan.

Discriminatie 
Het is voor mij als witte Nederlander makkelijk praten over discriminatie. Maar dat betekent niet dat ik op eieren moet lopen om te voorkomen dat ik per ongeluk politiek incorrecte uitspraken doe en gecanceled wordt. Niet iedereen die kritiek heeft op de misdaden van een Joodse man, is een anti-semiet. Mensen met een hekel aan Moslims, Joden, Christenen, buitenlanders, hebben wellicht nare ervaringen opgedaan of leven in angst. Daarnaast zou er redelijke kritiek mogelijk moeten zijn op basis van inhoudelijke argumenten en kernwaarden. Ook is het mogelijk dat iemand die een hekel heeft aan Joden hele goede ideeën heeft op andere vlakken. We hebben allemaal onze gebreken en onze kwaliteiten. Ik ben een mens in deze samenleving en mag ook mijn beleving delen. Ik ben gezegend met een royale portie empathie en kan mij goed verplaatsen in mensen die zich buitengesloten en niet serieus genomen voelen. Dat komt ook omdat ik als kind gepest ben, weet hoeveel pijn dit doet en ik iedereen het respect gun dat hij verdient.

Genderneutraal
Het leven als minderheid in Nederland in deze moderne tijd is in de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd: De slavernij is afgeschaft, gelijke rechten zijn opgenomen in de grondwet en vrouwen zitten nu in de zoveelste feministische golf. Wel zit er bij veel mensen een nasleep van oud zeer. Onverwerkte trauma’s worden van generatie op generatie doorgegeven. Mensen vragen aandacht voor de aanpak van discriminatie en meer erkenning van het slavernijverleden. Er zullen altijd aandachtspunten en misstanden blijven die aangepakt dienen te worden. Het belangrijkste is dat mensen een beetje vriendelijk zijn voor hun medemens. Wees je bewust van je vooroordelen en geef mensen een eerlijke kans.
Ik kan mij ook voorstellen dat de witte man zich aangevallen voelt, want dat wordt hij vaak ook.
Er zijn best wel veel mannenhatende feministen die roepen dat alle mannen hetzelfde zijn. Egoïstische smeerlappen zijn het.
Ik denk dat echte emancipatie ook betekent dat de man man mag zijn en we niet moeten doorslaan naar het andere uiterste. Ik denk dat beide polariteiten nodig zijn: yin en yang-energie.
Ook hoeft niet te worden ontkent dat er wel degelijk biologische verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Met alle respect voor LHBTQI etc. Zijn er trouwens niet erg veel labels? Worden mensen vrijer van meer labels? Mensen die zich er prettig bij voelen, moeten zich vrij voelen om te zijn wie ze willen zijn. Maar genderneutraal leven is niet voor iedereen weggelegd.

Genaaid
We moeten niet denken in daders en slachtoffers, onderdrukkers en onderdrukten. Houd dat mensen niet juist klein? Zet mensen in hun kracht. Houd op met vingerwijzen naar elkaar, naar je medemens in plaats van de echte schurken die een oneerlijk systeem in stand houden. Ik moet mij schuldig voelen en schamen voor mijn geprivilegieerde positie. Aan de andere kant van de wereld zijn mensen die in een openlijke dictatuur leven, honger lijden en vrezen voor hun leven.
In Nederland zijn mensen bang dat er vluchtelingen komen die hun huizen afpakken. Mensen die veel belasting moeten betalen die boos zijn op uitkeringstrekkers en andere parasitaire profiteurs. De volgzamen en viruswappies wijzen naar elkaar als de oorzaak van alle ellende. Verdeeldheid zaaien en verontwaardiging voeden over irrelevante zaken, werkt goed om de aandacht af te leiden van diegenen die het systeem in stand houden. Waar er twee honden vechten om een been, gaat het derde ermee heen. Ondertussen worden we allemaal genaaid en heeft de persoon die 2 keer is verkracht een hartgrondige hekel aan degene die pas 1 keer is verkracht.

Oneerlijk systeem 
De wereld waarin wij leven is uitdagend, laat ik het zo formuleren. In veel opzichten vind ik het ronduit een afschuwelijke plek. Toch heb ik vertrouwen, omdat ik wel ergens in geloof, namelijk in de kracht van liefde. Later ga ik meer vertellen over waar ik in geloof.
Het kapitalistisch systeem werkt niet. Er zijn mensen die nog steeds geloven dat in een vrije markt-economie vraag en aanbod op elkaar aansluiten en zo automatisch de economie in goede banen wordt geleid. In werkelijkheid is de markt niet vrij door allerhande subsidies, belasting en belastingvoordelen. Kleine ondernemers krijgen geen eerlijke kans te concurreren met multinationals. In 2008 zijn de banken failliet gegaan en overeind gehouden met staatssteun. Belastinggeld dus. Ze hebben gewoon wat geld erbij gemaakt. Hoe het geldsysteem volgens mij werkt is dat er geld wordt geleend van de toekomst met het idee dat er winst gemaakt gaat worden op rente. Met ons spaargeld en pensioenpotten wordt roulette gespeeld op Wallstreet. Onze pensioenpotten zijn inmiddels leeg. CEO’s en aandeelhouders gaan er met de winsten vandoor. Dit systeem is nooit houdbaar geweest. Het alternatief is een communistisch systeem waarbij iedereen evenveel krijgt, behalve degenen die de boel regelen. Ben je een sociaal econoom of anderszins economisch onderlegd en klopt mijn verhaal niet? Dan nodig ik je uit mij uit te leggen hoe de economie wel werkt. Waarom zijn er mensen op aarde die recht hebben op miljarden? Hoe is dit goed te praten? Follow the money en je weet naar wie je moet wijzen met je vinger voor de oorzaak van alle ellende. Misschien heb je nog niet voldoende ellende ervaren om je er druk om te kunnen maken. Lekker solidair ben je dan met de mensen die liggen te creperen omdat ze totaal leeggezogen zijn. En waarom denken wij dat de mensen die het grootste aandeel hebben in de vernietiging van ons milieu en onze gezondheid, ons en de aarde zullen redden?

Scifi-horror
Ik heb minder vertrouwen dan jij in de redding van technologische ontwikkelingen. Heb je toevallig de Britse scifi-horror serie ‘Black Mirror’ gezien? Het griezelige is dat het gaat om vrij reële scenario’s en het goed voorstelbaar is dat wij in de toekomst met dergelijke kunstmatige intelligente devices te maken gaan krijgen. Klaus Schwab is groot fan van robotisering, genetische modificatie en transhumanisme/cyborgs. Zo kan de mens, net als onze gewassen ‘verbeterd’ worden.
1 aflevering gaat over een sociaal krediet-systeem. Iets wat in delen van China al realiteit is. Alles wat je doet wordt geregistreerd en gevolgd in een computersysteem en je krijgt daar punten voor. Je score bepaalt je privileges en beperkingen in de maatschappij. Een goede burger heeft geen kritiek op de overheid. Je leeft in een totalitaire staat. Er zit een grote schaduwzijde aan de kunstmatige intelligentie; zij is kwetsbaar voor misbruik.

You are so great!
Ik heb het idee dat mensen klein gehouden worden en dat wij ons niet realiseren wat een enorme potentie wij als mens bezitten. Nietzsche verklaarde God dood. Wetenschap is onze nieuwe religie geworden met evenveel dogma’s en misbruik. Mensen hebben behoefte aan de houvast van een autoriteit die regels stelt en hen vertelt wat goed voor hen is. We vertrouwen erop dat we door hen gered zullen worden, omdat we geloven dat we zwak en afhankelijk zijn. Newsflash: Dat ben je niet! Grow some balls en neem het heft in eigen handen. Je bent zoveel meer dan een imperfecte zak botten! Ik geloof in jou en mij en in de kracht van liefde en de natuur. Je hoeft niet bang te zijn voor mij, voor elkaar, voor de dood. Neem de verantwoordelijkheid om je eigen leven vorm te geven. Je bent zoveel meer dan je denkt en tot zoveel meer in staat. Je hebt een enorm creërend vermogen, bent krachtig en liefdevol. Ik geloof niet dat mensen en macht en geld de mensheid gaan redden. In plaats van een centraal bestuur, in plaats van globalisme, ben ik voorstander van back to basic, terug naar je natuur. Meer kleinschalig, lokaal, zelfvoorzienend, onafhankelijk. Dat is mijn ideaal.

Groetjes!

#women_empowerment | International Journal of Research (IJR)

Ik ben gefrustreerd. Delen is helen.

Massaal gaan jullie aan het prikje. Vol trots en met een euforische stemming worden bepleisterde schouders gedeeld op asociale media.
Jullie zijn solidair en/of willen op vakantie. Dankzij jullie komt er eindelijk een einde aan deze afschuwelijke pandemie. Je hebt misschien zelfs geld overgemaakt aan giro 555 zodat er ook in Afrika gevaccineerd kan worden.

Ik roep met mijn mening heel veel irritatie op. Mensen hebben geen behoefte om aan het twijfelen te worden gebracht, staan er niet voor open. Ik wordt genegeerd, belachelijk gemaakt of mensen ‘ontkrachten’ al mijn overtuigingen met hun wijze neus. Ik ben ten slotte geen viroloog. Nou ik erger me op mijn beurt soms ook kapot, omdat ik het idee heb dat mensen niet bereid zijn om zelf na te denken, om mij serieus te nemen en naar mij te luisteren. Ik maak mij oprecht zorgen over de mogelijke gevolgen van deze vaccins, over in wat voor wereld wij leven en waar dit naartoe gaat. Alleen maar uit liefde! Omdat ik om je geef, me verbonden voel met de mensheid en omdat ik het allerbeste met iedereen voor heb! Delen is helen. Ik zeg gewoon wat ik denk en voel.

Ik denk niet dat jij de pandemie gaat verslaan met deze prik. Ik denk niet dat jij de mensheid redt met je solidaire actie. Ik deel nog maar eens waarom ik hier anders over denk. Ik weet dat het geen populaire mening is. Althans, zo lijkt het.
Zowel mijn gevoel als mijn gezond verstand zegt mij dat dit niet de oplossing gaat zijn.

Crisis
Heel veel aspecten van deze crisis vind ik erg vreemd.
In maart 2020 kwam Covid-19 naar Nederland. De schrik zat er goed in. In de statistieken is te zien dat er inderdaad een flinke piek  was in het aantal overledenen dat jaar. Met name in de leeftijdscategorie van 80+. Een kleine kanttekening hierbij is dat elk jaar het aantal doden toeneemt, doordat we te maken hebben met een groeiende bevolking: Waar meer mensen leven, gaan er ook meer dood. Ook zijn er mogelijke andere verklaringen voor een deel van die piek. Zo zijn er bijvoorbeeld in het verleden geboortegolven geweest die allemaal rond dezelfde periode een grotere kans hebben om te overlijden. Er kwam dagelijks een update in het nieuws over het aantal overledenen. Er werd een beroep gedaan op onze eigen verantwoordelijkheid en het advies werd gegeven om je aan een aantal maatregelen te houden om verspreiding van het virus te voorkomen. Dit gebeurde op vrijwillige basis en de meeste mensen hielden zich hier keurig aan. We moesten even de curve flattenen. Geen handen schudden, afstand houden, dus niet knuffelen, niet te veel bezoekers. Het kabinet baseerde zich hierbij op adviezen van het RIVM en het OMT. Een select gezelschap van virologen. We moesten solidair zijn met elkaar. Allereerst met onze ouderen. De ouderen zelf mopperden dat zij zelf wel bepaalden wat goed voor hen was, dat ze de jongeren niet hun jeugd wilden ontnemen en soms zelfs dat ze liever sterven aan een griepvirus dan in eenzaamheid. Ik hoorde dit onder andere in het woonzorgcentrum waar ik in 2020 werkzaam was.

Falend beleid
De voorspellingen van OMT-leden over 2e, 3e en 4e golven bleken achteraf telkens te alarmistisch. De besmettelijkheid en mortaliteit is meermaals naar beneden bijgesteld zonder er al te veel aandacht aan te besteden. De updates van sterftecijfers gingen over naar ziekenhuisbezetting en uiteindelijk naar het aantal ‘besmettingen’. (Een positieve PCR-test wil niet zeggen dat iemand ook ziek en besmettelijk is. Het zegt alleen dat er virusdeeltjes zijn aangetroffen.) Ondanks dat werd gezegd dat niet medische mondkapjes geen enkel nut hebben, werden op een gegeven moment mondkapjes in openbare ruimten verplicht gesteld. Ik ben ervan overtuigd dat mondkapjes zelfs averechts kunnen werken. In de vochtige en warme stof, hopen bacteriën en virusdeeltjes zich op. Als je ziek bent en je ademt continue je eigen adem weer terug in, herstel je minder snel en als je gezond bent, ben je niet besmettelijk. De vezels in de stof zijn grover dan virusdeeltjes, waardoor zij niet worden tegengehouden. Het is benauwd en je ademt naast je eigen bacteriën en virusdeeltjes ook meer CO2 in. Als klap op de vuurpijl is er nanotechnologie toegevoegd om onduidelijke redenen, dat hoogstwaarschijnlijk schadelijk is voor mens en milieu. Er gaan miljarden mondkapjes per dag doorheen, waarvan een aanzienlijk deel in het milieu terecht komt. Testen heeft geen zin als je geen klachten hebt, zei Rutte. Toch wordt er miljarden besteed aan het opzetten van een testsamenleving. Op zijn minst opmerkelijk. Grapperhaus viert zijn bruiloft en knuffelt zijn schoonmoeder. De koning stapt middenin een lockdown in het vliegtuig naar Griekenland en laat zich fotograferen met zijn arm om iemand heen. Politici geven niet het juiste voorbeeld en zijn zelfs uitgesloten van de testwet. Blijkbaar nemen zij het zelf niet zo nauw en niet zo serieus. Een daadwerkelijke pandemie waarbij de lijken niet af te voeren zijn, behoeft toch niet zo’n propaganda? Het demissionair kabinet neemt ondemocratisch tot stand gekomen besluiten met een enorme negatieve impact op heel veel mensen. Alle maatregelen worden verplicht gesteld, er wordt gedreigd met hoge boetes en zelfs een strafblad. Voor geen enkele maatregel worden overwegingen gedeeld of wetenschappelijke onderbouwing gegeven. We worden behandeld als kleuters. We moeten vertrouwen hebben in de overheid. Op basis van wat? De toeslagen-affaire, gasboringen in Groningen, enorme bezuinigingen in de gezondheidszorg? Over dat laatste: De afgelopen 10 jaar zijn er door grote bezuinigingen heel veel minder zorgmedewerkers en ziekenhuisbedden beschikbaar. En dat in een vergrijzende en groeiende populatie waar mensen steeds meer zorg nodig hebben.
Vrijheden worden ingeperkt, grondwetten aangepast. Mensen sterven in eenzaamheid, gaan failliet. Voor het belang van goede ventilatie is nauwelijks aandacht.

Waarom krijgen zorgmedewerkers niet gewoon een fatsoenlijk loon in plaats van een applaus en een eenmalig (of meermalig bonusje). Is daar geen geld voor? Waarom gaat er dan wel miljarden naar het optuigen van een testsamenleving? Ic-verpleegkundige wordt je niet in een week, maar Corona-zorg is niet complex. Extra handen aan het bed zou al heel erg kunnen helpen.

Het magische vaccin
Het magische vaccin wordt al van begin af aan gepresenteerd als de enige uitweg. De heropening van de samenleving en de terugkeer van vrijheden wordt nu niet meer gekoppeld aan aantal overledenen, ic-bezetting, aantal ‘besmettingen’ (of aantal mensen dat antistoffen heeft), maar op de vaccinatiegraad. Terwijl onafhankelijke artsen en wetenschappers waarschuwen voor de gevaren van massale vaccinatie. De vaccins zitten in de testfase tot 2023. Dit is geen complottheorie. Dit is te lezen op de officiële website van The European Medicine Agency en in de officiële bijsluiters van de vaccins. De producenten hebben een voorwaardelijke goedkeuring gekregen gezien de ernst van de situatie. Er dient nog aanvullend bewijs te worden aangeleverd over zowel veiligheid als effecitiviteit. Het is nog niet bekend of het vaccin ervoor zorgt dat je niet meer ziek kunt worden en ook niet of je het niet meer kunt verspreiden. Waar komt dan die leus vandaan: jE dOeT hEt vOoR eEn AnDeR? Mensen zijn lyrisch en door het dolle heen: we mogen weer leven! Wist je trouwens dat de WHO een aantal jaar geleden meerdere definities heeft aangepast? Zo kan nu een verkoudheidsvirus ook worden gedefinieerd als pandemie, op basis van de verspreidingsgraad. Heel veel zaken rondom de vaccins zijn nog niet bekend. Onderzoek naar de effectiviteit is door de producenten zelf uitgevoerd. De ruwe data zijn niet beschikbaar gesteld voor onafhankelijk onderzoek. Er is getest op een groep gezonde mensen, het gaat om een nieuwe techniek en er is nog niks bekend over lange termijn effecten. Producenten hebben juridisch laten vastleggen dat zij niet aansprakelijk zijn bij schade. Je prikt dus op eigen verantwoordelijkheid. Producenten maken miljarden winst, financieren onderzoeken en worden gefinancierd met belastinggeld. Zelf betalen ze geen belasting (Pfizer), omdat het hoofdkantoor in belastingparadijs Nederland staat. In het verleden heeft oa Pfizer miljarden aan schadevergoedingen moeten betalen omdat zij het risico op ernstige bijwerkingen van medicijnen verzwegen. Een schijntje! Daarbij is een genezen patiënt een verloren patiënt. Tijdens de Mexicaanse Griep werd de ernst van het virus ook zwaar overschat en hebben kinderen, die nauwelijks risico lopen om ernstig ziek te worden door een griepvirus, vaccins gekregen met schadelijke bijwerkingen.
Producenten hebben patent aangevraagd. Blijkbaar is het ze niet om idealistische redenen te doen. Virologen moeten ook brood op de plank hebben, natuurlijk.

artsen! En andere mensen die een tegengeluid laten horen, worden gecensureerd of geridiculiseerd. Op social media worden artsen gefactcheckt (door wie worden deze factcheckers gefinancieerd?) of verwijderd wanneer het bericht in strijd is met de richtlijnen van het platform. De richtlijnen zijn onder andere dat vaccinatiebereidheid niet mag worden ontmoedigd.

Zieke mensen 
Long Covid (Covid met langdurige klachten) is heel erg vervelend, maar in de praktijk blijkt dat de meeste mensen niet eens merken dat ze geinfecteerd zijn geweest. Ook kwamen er in 2018 al krantenkoppen langs waarin stond dat de IC’s overbelast waren, zorgmedewerkers de druk niet meer aankonden en er een nieuw virus was, (N1H1) waarbij soms blijvende longschade ontstond bij gezonde mensen. Hier is toen veel minder aandacht aan besteed. Van een fikse longontsteking of griep kun je ook goed ziek worden. Waarom zou je het risico nemen je te laten prikken met een experimenteel vaccin, voor een virus zo gevaarlijk dat je er al 1.5 jaar lang niet ziek van bent geworden en zo naar dat je je moet laten testen om te weten of je het hebt? De meeste mensen die zijn doodgegaan of ernstig ziek worden en op de IC belanden hebben 2 tot 6 onderliggende ziekten.
Ondertussen zijn er al mensen overleden na vaccinatie of hebben andere hele nare klachten die levensbedreigend kunnen zijn zoals bloedklonten, een infectie van de hartspier en ook miskramen en andere verstoringen rondom menstruatie. Wist je dat er vorige week meer mensen zijn overleden na een vaccinatie, dan aan of met Covid? Dan kun je zeggen: die mensen stonden vast al met 1 been in het graf. Maar waarom zijn ze dan niet gestorven aan dat levensgevaarlijke virus?

Corona-paspoort. 
Met een Corona-paspoort mag je straks meer. Zonder mag je misschien niks meer. Maar tegen welke prijs? Er wordt ons telkens een worst voorgehouden. Er wordt al een hele ernstige golf voorspeld in het najaar. Als de vaccins zo goed werken, waarom komt er dan nog een ernstige golf? Een griepvirus is niet zomaar uit te roeien, het zal elk seizoen terugkeren.

Controle
Wereldleiders hebben de pandemie al voorspeld en hadden de oplossing al klaarliggen. Ze willen de crisis aangrijpen to build back better. Ik vraag mij ernstig af voor wie dit precies better zal zijn. Ik geloof dat 99% van de mensen op aarde van goede wil is, wat niet (altijd) betekent dat zij juist handelen. En nogmaals, wil ik niet negatief doen, ik wil enkel onrecht belichten; maar ik krijg sterk de indruk dat elke industrie corrupt is. Je hebt misschien seaspiracy gekeken (ik (nog) niet). Ik weet dat het gaat over de visserij en wereldwijde corruptie. Klokkenluiders worden gewoon letterlijk vermoord. Ook de bio- en kledingindustrie is op zijn zachtst gezegd niet fraai. Iedereen is het er toch wel over eens dat er onzorgvuldig/misdadig met natuurlijke hulpbronnen en mensenrechten wordt omgesprongen.

Vele mensen leven al 1.5 in een soort aangewakkerde angstpsychose. Daar kom je niet zomaar uit. Stress verzwakt je natuurlijke immuunsysteem en hoopvol kijken we naar onze wereldleiders die ons zullen komen redden met hun goedhartigheid.

Ik denk dat macht corrumpeert en machthebbers alles willen controleren. Er is volgens mij nooit een machthebber geweest die zijn macht vrijwillig heeft afgestaan. Het smaakt naar meer. Er wordt gesjoemeld met statistieken om het belang van ingrijpende maatregelen te rechtvaardigen. Maar niet alles wat meetbaar is, is waardevol en niet alles van waarde is meetbaar!
een prik moeten laten zetten om daarmee basisvrijheden terug te krijgen, dat is toch je reinste chantage?! De rechten van de mens zijn zelfs aangepast waardoor het waarschijnlijk in de toekomst mogelijk is mensen verplicht te vaccineren. Een corona-paspoort-app kan makkelijk gekoppeld worden aan andere functies en privacy is er totaal niet meer bij. Ik vind het bizar en schandalig en ben bereid te strijden voor mijn waarden van autonomie, vrijheid en zelfbeschikking. Ik geloof dat je laten horen zeker wel zin heeft. Bij deze spreek ik mijn zorgen uit.

Heel veel liefs

Ps. in mijn vorige blogs heb ik allerlei bronnen vermeld. Zoek het zelf lekker uit met je hoofd. man man man. Ik ben niet bad or mad. Ik ben niet delussional of doorgedraaid. #ik doe niet meer mee met deze waanzin. # ik ben boos # val in herhaling # nog lang niet klaar.

Angry Cat | Natesh Ramasamy | Flickr

Full Wappie

Ik weet niet of iemand überhaupt mijn blog nog leest, maar ik tik lekker door. Men wordt over het algemeen schijtziek van mijn negatieve gedoe heb ik het idee.  Lief dagboek..

Solidariteit
Ik heb het gevoel dat mensen tegen elkaar worden opgezet. Ik heb het idee dat er veel mensen zijn die het onbegrijpelijk vinden dat er mensen zó egoïstisch en zó niet solidair zijn met anderen om zich niet te laten vaccineren. Dat er mensen zó dom zijn om in complottherorieën te geloven. Er gaan mensen dood aan Corona en er worden velen ernstig ziek. Er zijn nota bene mensen die dierbaren hebben verloren aan Corona! Typisch dat omdat je het zelf niet hebt gehad, je er niet druk om maakt.
Ik heb mij (nog) niet laten vaccineren en voel me een paria. De druk wordt steeds verder opgevoerd. Er wordt gedreigd met uitsluiting: als je je niet laat vaccineren ben je straks niet meer welkom op veel plekken en maak je het jezelf heel moeilijk. Bovendien breng je anderen in levensgevaar!
Ik ontken niet dat er mensen doodgaan en ernstig ziek worden. Ik vind het oprecht heel naar voor mensen die een dierbare hebben verloren en mensen die langdurig klachten hebben: Ik wens iedereen heel veel sterkte.

Het verwijt van een gebrek aan solidariteit vind ik vervelend en lastig. In onze cultuur zijn we ontzettend individualistisch en competitief ingesteld. Solidariteit met kwetsbare groepen is in mijn ogen over het algemeen ver te zoeken. Het kabinet bezuinigt al jaren op de verzorgingsstaat, er wordt een beroep gedaan op eigen verantwoordelijkheid en het is altijd ieder voor zich. Oudere mensen worden gezien als een stelletje lastpakken die geen bijdrage meer leveren aan de samenleving en economie, er is in veel sectoren sprake van ouderendiscriminatie (45+) op de arbeidsmarkt. Ieder moet zijn eigen broek ophouden en wordt gezien als van kwade wil tot het tegendeel bewezen is.
Ik heb ontzettend veel compassie met heel veel zielige kwetsbare en hardwerkende mensen. Maar ik denk niet dat het de bedoeling is om het leven van alle gezonde mensen voor onbepaalde tijd op pauze te zetten, met alle gevolgen van dien! Het is erg makkelijk om een deugdelijk mens te zijn als het enige wat je hiervoor hoeft te doen is passief zijn. Met je deugpaspoort. Heel braaf. Ik verdenk velen ervan vooral zelf graag op vakantie te willen kunnen. Heel solidair.

Ik ken zelf inderdaad geen mensen die ernstig ziek zijn geworden van Corona, laat staan dat ze zijn overleden. Ik ken ook weinig mensen die mensen kennen die ernstig ziek zijn geworden of zijn overleden. Zelfs in het woonzorgcentrum waar ik werkte en waar ongeveer 50 bewoners leven van 80 jaar en ouder, heeft Corona niet om zich heen kunnen grijpen. Op een andere werklocatie waar mensen met een beperking leven, is Corona uitgebroken en alle bewoners zijn volledig hersteld. Er is daar wel een vrouw overleden die oud en ziek was en geen zorg kon krijgen. In de ziekenhuizen ligt momenteel een overzichtelijk aantal patiënten. Dat is niet mijn associatie met de term pandemie. Ik baseer de ernst van de situatie inderdaad op mijn eigen ervaring, op wat ik zie en hoor.

We zitten trouwens niet allemaal in hetzelfde schuitje. Sommige mensen hebben een vlotje, een reddingsboei of helemaal niets. Anderen hebben een luxe jacht. Voor de mensen die geen verlies lijden is het makkelijk praten over solidariteit. Weet je dat de gewone man wereldwijd 3.7 biljoen verloren heeft tijdens deze crisis en de miljardairs kregen er 3.9 biljoen bij. Het is de grootste transfer in een jaar in de geschiedenis.

De wetenschap
‘Heb vertrouwen in de wetenschap!’ Wordt gezegd. ‘Je bent maar een leek en je weet niks!’ ‘De slimste mensen op aarde hebben al jaren aan dergelijke vaccins gewerkt.’
Ik vraag mij af: wat is dat dan; DE wetenschap? En waarom zou ik blindelings vertrouwen op wat een aantal ‘experts’ ons vertellen. Jaap, Diederik, Marion. Experts die er het afgelopen jaar continue naast zaten met hun alarmerende apocalyptische voorspellingen. Ik geloof in een wetenschappelijke methode. Er is meer in het leven dan virussen en dus moet ook geluisterd worden naar de expertise van andere specialisten.
De moderne geneeskunde is eigenlijk de studie naar medicijnen. Er zijn ontzettend veel verschillende disciplines en leerscholen net als in de geestelijke gezondheidszorg. Geleerde mensen hebben andere visies en zijn het met elkaar oneens. Specialisten zijn gespecialiseerd in bepaalde onderdelen van het menselijk lichaam zonder dat zij naar het complete plaatje kijken. Ik heb het idee dat er te weinig wordt gekeken naar de preventie van een hoop ziektes en in plaats daarvan er veel aandacht wordt besteed aan het bestrijden van symptomen. Er zijn vele wetenschappers die hun ernstige twijfels uitspreken over het Corona-beleid. Er zijn zelfs vele wetenschappers wereldwijd die waarschuwen voor de gevaren van de mRNA-vaccins. Dick Bijl bijvoorbeeld, is epidemioloog en spreekt zijn twijfels uit (link).

Ik heb het idee dat veel mensen niet bereid zijn om zelf na te denken en dat ‘DE wetenschap’ is als de grootste nieuwe wereldreligie met alle bijbehorende dogma’s. Je mag overtuigingen niet ter discussie stellen, je mag er niet aan twijfelen. Het is heilig! Mensen hebben  behoefte aan de nodige houvast en aan een autoriteit die hen vertelt wat goed en slecht is.
Ik twijfel erg aan die autoriteiten en hun onafhankelijkheid. Ongewenste testuitslagen worden niet gepubliceerd, wenselijke uitslagen gemanipuleerd.

Het Nederlandse kabinet
Als ik naar de Nederlandse politiek kijk, krijg ik  sterk de indruk dat bijvoorbeeld een meneer de Jonge zwaar incompetent is voor deze functie. Het kabinet was demissionair verklaard. Dat betekent dat ze hun ontslag hebben ingediend en niet meer het vertrouwen genieten van de meerderheid van de wetgevende macht. Een demissionaire regering mag officieel enkel nog lopende zaken afhandelen en geen omstreden zaken behandelen. Ze hebben het namelijk erg bont gemaakt. Ze hebben grove fouten gemaakt, gelogen en vele mensen ernstig gedupeerd. Denk aan de toeslagenaffaire en gasboringen in Groningen. Maar ook aan jarenlange bezuinigingen in de zorg. En nu zitten dezelfde poppetjes er nog steeds en ze gaan vrolijk verder alsof er niks aan de hand is! Hugo heeft zelfs de macht gekregen om als minister van volksgezondheid in zijn eentje belangrijke beslissingen te nemen. Hugo heeft 0 respect voor mensen die zich niet willen laten vaccineren. Hij zegt dat de wappies in de tweede kamer zitten en dat de coronazelftest niet goed werkt, omdat mensen niet voldoende bereid zijn zichzelf pijn te doen en niet voldoende doordouwen.  Hij heeft zelfs gezegd: ‘De bijwerkingen nemen toe naarmate je meer prikken hebt gehad. Dat is de reden waarom verantwoord medisch handelen bij iemand die een infectie heeft doorgemaakt is om maar 1 prik te nemen. Bij een tweede prik na doorgemaakte infectie, heb je vaak meer bijwerkingen.’ Zou het misschien, heel misschien zo kunnen zijn dat de overheid niet het beste met ons voor heeft? Of dat in ieder geval de volksgezondheid geen prioriteit heeft? Dat er andere overwegingen meespelen? We worden behandeld als kleuters met argumentatie als: ‘omdat ik het zeg’ zonder enige (wetenschappelijke) onderbouwing. Zonder inspraak.

Corruptie
Alle mensen die deugen hebben vast een aantal documentaires gezien op Netflix, zoals ‘Seaspiracy’.  Het gaat over de schade die de mens aanricht aan oceanen en alles wat daarin leeft. Een verontrustende wereldwijde corruptie wordt blootgelegd.’ Er zijn ontzettend veel van dit soort documentaires. Cow-spiracy gaat over de bio-industrie, over hoe natuurlijke hulpbronnen worden uitgebuit en hoe deze crisis grotendeels genegeerd worde door grote milieuorganisaties. Plasticsoep, visserij, bio-industrie. De kleding en cosmetica-industrie. Overal vindt wereldwijde corruptie plaats. Zou dit ook kunnen gelden voor de farmaceutische industrie? De wereld is helaas nou eenmaal tamelijk verziekt. Ik wil niet pessimistisch zijn. Om de een of andere reden gaat de wereld, de mensheid, het dierenrijk, de natuur en de aarde me aan het hart. Het raakt me juist omdat ik erom geef.  Ik denk omdat we op een dieper niveau allemaal met elkaar verbonden zijn. Wat ik een hele mooie uitspraak vind, is: ‘Duisternis kan niet bestaan in de aanwezigheid van licht.’ Daarom heb ik behoefte om licht te schijnen op de duisternis. Om haar kleiner te maken.
Als er meer mensen zijn die zich druk maken om bepaalde problemen, is de kans groter dat er iets aan gedaan wordt. Ook kun je zelf je steentje bijdragen. Met een kleine rimpeling in het water, kunnen grote golven ontstaan. Wat ik denk dat goed is, is bijvoorbeeld dat de bevolking eerlijk wordt ingelicht.

Psychopatie
Er worden van begin af aan tegenstrijdige berichten naar buiten gebracht. Ken je dat experiment met de proefpersonen die een persoon in de andere kamer elektrische schokken moesten toedienen? De schokken werden steeds heftiger, tot dodelijke voltages aan toe. Een wetenschapper in witte jas, vertelde op nadrukkelijke toon dat het in het belang van de wetenschap was dat de proefpersonen zouden gehoorzamen. Ik zie een link: Wat van ons gevraagd wordt, is steeds gekker en mensen groeien erin mee. Als de expert het zegt, zal het wel goed zijn.
In een interview met therapeut Jan Storms, vertelde de man over wat psychopaten in een relatie doen. Een psychopaat liegt tegen zijn partner/slachtoffer, spreekt zichzelf tegen, maakt de ander angstig en in de war en laat de ander geloven dat het aan diegene ligt (gaslighting).  Doet je dit ergens aan denken?

De vaccins
Mensen geloven niet dat er noemenswaardige risico’s zitten aan het nemen van een Corona-vaccin. Dat zitten er wel.
Dat schreef Hugo zelf in een brief. Wat is in godsnaam het nut van het vaccineren van gezonde mensen (meer dan 98% van de positief geteste mensen ervaart geen klachten) terwijl nog onbekend is of het daadwerkelijk beschermt tegen overdracht en besmetting?! Van kinderen! Je zou haast denken dat vaccineren het doel is in plaats van een middel. Wist je trouwens dat de producenten juridisch niet aansprakelijk zijn, mocht er iets mis gaan. Eigen risico.

Ik wil graag nog eens delen wat ik las op de officiële website van EMA (European Medicine Agency) De organisatie die alle vaccins die op de markt moeten goedkeuren. Ik neem het Pfizer vaccin als voorbeeld:

Het vaccin van Pfizer heet Comirnaty.

In een klinische studie deden ongeveer 44.000 mensen mee van 16 jaar en ouder. De helft ontving het medicijn en de helft een dummy injectie (placebo). Het ging om mensen die geen infectie met Covid-19 hadden doorgemaakt. 8 van de 18.198 mensen (er zijn er een aantal afgevallen) die het vaccin ontvingen kregen symptomen van Covid tegenover 162 van de 18.325 mensen die het dummy vaccin ontvingen. Onlangs is de studie uitgebreid met 2260 kinderen tussen de 12 en 15. Van de 1005 kinderen die het vaccin ontvingen, ontwikkelde geen van hen Covid tegenover 16 van de 978 die het dummy vaccin ontvingen.

Er waren niet voldoende data beschikbaar om te concluderen dat het vaccin goed werkt bij mensen die al een natuurlijke infectie hebben doorgemaakt. Het is nog onduidelijk hoeveel gevaccineerden nog steeds in staat zijn om het virus met zich mee te dragen en het te verspreiden.

Het is nog niet bekend hoe lang het vaccin bescherming biedt. De mensen uit de klinische studie zullen nog 2 jaar worden gevolgd.
Momenteel is Comirnaty nog niet geautoriseerd voor kinderen onder de 12.

Er zijn beperkte data beschikbaar over mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Data over het gebruik bij zwangere vrouwen zijn zeer beperkt.
Er zijn enkele gevallen waarbij sprake was van ernstige allergische reacties (anaphylaxis) (Dit kan dodelijk zijn).

Comirnaty heeft een voorwaardelijke toelating gekregen gezien de noodzaak in de huidige pandemie.  Dat betekent dat de producent met aanvullend bewijs dient te komen.
De studie loopt nog 2 jaar en zal worden aangevuld met informatie over hoe lang het vaccin bescherming biedt, hoe goed het vaccin helpt beschermen tegen ernstige vormen van Covid en hoe goed het mensen met een verzwakt immuunsysteem en zwangere vrouwen beschermt.
Ook zullen onafhankelijke studies meer informatie moeten geven over de lange termijn veiligheid en voordelen in de algehele populatie. Ook zal de producent met aanvullende studies komen die de kwaliteit van het product garanderen.

Wie is hier nou gek?

Chorombo Proyect: La Foto ♠ The Truman Show End